Home ข้อคิด 10 ความจริง ที่ควรรู้ไว้บ้าง เพราะตอนแก่จะได้ไม่ต้องเสียดาย

10 ความจริง ที่ควรรู้ไว้บ้าง เพราะตอนแก่จะได้ไม่ต้องเสียดาย

0 second read
0

ไม่อย ากเสี ยใจตอนแก่ ก็ควรรู้ไว้บ้างนะ บางคนสามารถซื้ อบ้านของตัวเอง เปิดธุรกิ จได้ในวัย 30

บางคนในวัยเดียวกัน ยังคงหาวิธีที่จะได้หาเงินเพื่อสร้างฐานะ เพราะงั้นควรหันมาทบทวน ตัวเอง

บ้างรึยัง ว่าควรวางแผนแบบไหน เพื่อที่คุณจะได้ ไม่ตกอยู่ในภั ยพิบั ติ ทางการเงิน เมื่อ 50 ปี

1.เช่ าบ้าน มีประโยชน์กว่าการซื้ อ

คนส่วนมากมักพิจารณา ถึงแต่ความอย า กของตัวเอง ต้องการมีบ้านดีๆ สวยๆ

ทำเลเหมาะๆ ราค าไม่แพง และเรามองข้ามบางอย่างไป เพราะว่าการซื้ อบ้าน

ถ้าพิจารณาดีๆ จะพบว่าเงินด าวน์และเ งิ นผ่ อ น เป็นเงินก้อนสำคัญ

ที่หากเราเก็บสะสม มันก็งอกเงยได้อย่างมากมาย แต่เรากลับต้องเอามาจ่ายค่า

ผ่ อ นบ้ า น ที่มีด อ ก เ บี้ ยไปด้วย เมื่อเราคำนวณดี ๆ ด อ ก เ บี้ ย ทั้งหมดนั้น

เมื่อรวมกับเงินต้น ซื้ อบ้านได้ถึง 2 หลังเลยล่ะ หรือหากจำเป็นที่ต้องซื้ อจริงๆ

ก็อาจเลือกให้ใกล้ ที่ทำงาน เพราะประหยัดค่าเดินทาง ไปได้อีก

2.ลงทุ นด้านสุ ข ภ า พและการศึกษา

ก็ย ากแหละที่จะประสบความสำเร็จหากคุณไม่แข็งแร งพอ นี่คือเหตุผลที่สำคัญ

ที่จะต้องดูแลตัวเอง ต้องมีวันพั กร้อนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อการพักผ่อนที่ดี

รับประทานอ าห า รเพื่อ สุ ข ภ า พบ้าง ศึกษาเรียนรู้ไปด้วยเพื่อเป็นประตูไปสู่โอกาส

ที่ดีในการอนาคต คุณจะได้ก้าวหน้าและสร้างความมั่นคงให้ชีวิตด้วย

3.เลี่ ยงการช้อปที่มากๆ

แม้ว่าช่วงที่สินค้ าเซ ล มันจะเป็นอะไรที่พวกเรา มีความสุขกัน

แต่ว่านะ ก็เป็นจุดเริ่มต้นของหนี้ได้เช่นกันนะ เพราะยังไงก็ตั้งสติหน่อย

อย่ าเห็นแก่ของถูก จนเป็นหนี้ จนสร้างภาระให้ตัวเองมากมาย

4.อย่าล ง ทุ นกับสิ่งที่ไม่รู้จริง

แม้คุณต้องการสร้างความร่ำรวย ให้เร็ว ก็จำเป็นต้องมีสติอยู่เสมอนะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม

และต้องศึกษาข้อมูล ทางการเงินอย่างดีด้วย เพราะการทำตามอารมณ์

ไม่ใช่สิ่งที่ดีแน่าำหรับการลงทุน คุณอาจสู ญเงินจำนวนมากที่คุณมีอยู่

เพราะงั้นจึงเป็นการดี กว่าที่จะปรึกษ าผู้เชี่ ยวชาญก่อนที่จะทำอะไร

เพื่อให้มีการประเมินว่าเหมาะสมแค่ไหน และโอกาสในการประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหน

5.รายจ่ายลูกนั้นแพงมาก

เพราะมันมีอะไรต้องจ่ายมากมาย ทั้งค่าคล อ ด ค่านม ค่าแพมเพิร์ส ค่าเรียนจนจบ ฯลฯ

จึงเป็นเหตุที่คุณควรคุย กับสามีถึงการวางแผนเรื่องการเงินระยะย าว เพื่อช่วยให้

สร้างรากฐานที่ดีให้กับครอบครัวตัวเอง และมันมีวิธีมากมาย ที่ช่วยสร้างความมั่นคง

ด้านชีวิตและทางการเงินไปพร้อมกัน อย่าเพิ่งหมดหวัง

6.อย่าอาย ที่จะขอปรั บตำแหน่ง

หากคุณได้ทำงานในตำแหน่งเดิมๆ 3 ปีกว่าแล้ว ก็ถึงเวลาแล้วที่ต้องก้าวหน้า

และการขอโป รโมชั่ นก็เป็นอะไรที่เหมาะสม ในการปรับปรุงสถานการณ์

ทางการเงินเราด้วย ไม่ควรจะอายหากต้องขอเลื่อนตำแหน่ง เพิ่มเงิ นเดือน

ในเวลาเดียวกัน อย่ ากลัวความรับผิดชอบที่มากกว่าเดิม ถ้าคุณถู กปฏิเส ธ

การเลื่อนขั้นหลายๆ ครั้งก็ถึงเวลาแล้ว ที่จะเริ่มคิดถึงการเปลี่ยนงาน

เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของคุณไปด้วย เพราะคนเราไม่ควรย่ำอยู่กับที่

7.อย่ายืมเพื่ อชำ ร ะห นี้เก่า

ไม่ใช่ยืมมาโปะบัญชีนี้เพื่อชำร ะห นี้เก่า โดยการกู้ยืมเงินจากบุคคลอื่น มันคือวงจร

ที่เล วร้ า ยวนไปเรื่อยๆ ไม่รู็จบ มันคงจะดีกว่าหากคุณจะไม่สร้างหนี้สินอะไร

และประหยัดเงินเพื่อคืนเงิ นกู้โดยไม่ต้องยื มต่อ ไม่อย่างนั้นไม่จบไม่สิ้น

8. ติดต่ อเพื่อนบ้าง เพื่อพบปะผู้คนใหม่ ๆ

เพราะว่าบางทีการติดต่อกับเพื่อนๆ ก็มีความสำคัญมากกว่าเงินนะ

มันทำให้เรามีคอนเนคชั่นที่ดี และเราเองก็จะมีโอกาสหาร ายได้มากขึ้นด้วย

9.เริ่มประหยัดเงิน สำหรับตอนแก่

ตอนนี้คุณอายุ 20 ปี แต่ไม่นานนักหรอก คุณก็ถึงวัยเกษียณ ถึงตอนนั้น

กำลังวังชามันก็ไม่เหมือนเดิม เพื่อไม่ให้กลายเป็นคน ตกอั บตอนแก่

ฉะนั้น เราก็เริ่มเก็บออมตั้งแต่วันนี้ เช่น เก็บวันละ 20 บาท ไม่ก็เก็บแบงก์ 50 บาท

ก็ได้ เปิดบัญชีฝากประจำ ก็เป็นอีกวิธีที่ดี เพื่อการวางแผน การเงินที่ดี ในอนาคตของเรา

พอแก่มา จะไได้ไม่เป็นภาระลูกหลาน มีเงินไว้ใช้ชิลๆ ไว้พร้อมกับทุกสถานการณ์

10.ซื้ อรองเท้า และเสื้อผ้า ที่มีคุณภาพที่ดี

สิ่งเหล่านี้แหละมันจะทำให้คุณสวมใส่ได้นานกว่า เสื้อผ้าร าค าถูก

ฉะนั้น คุณก็ควรถือเป็นเรื่อง ที่สมควรที่จะใช้จ่าย ซื้ อในสิ่งที่ทน

ดีกว่าซื้ อเสื้อผ้าถูก และต้องเปลี่ยนใหม่หลายๆ รอบ แบบนี้มันฟุ่มเฟือยนะ

ขอขอบคุณ แร งบันดาลใจ สู่ร้อยล้าน

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …