Home ข้อคิด แนวคิด 7 ข้อ ที่เป็นแบบอย่าง ในการทำมาหากิน

แนวคิด 7 ข้อ ที่เป็นแบบอย่าง ในการทำมาหากิน

5 second read
0

คนเรา กว่าจะเดินทางถึงฝัน จะประสบความสำเร็จได้ ไม่ง่ายเลย แต่ก็ไม่ได้ย าก

แค่มีความตั้งใจ และการที่ใครสักคนจะก้าวจากลู ก น้ อง เป็นเจ้าของกิจการ

ต้องอาศัยทักษะต่างๆ และก ล้ าหาญมากกว่าคนทั่วไป

1. ทำสิ่งที่ต่างจากคนอื่น เถ้าแ ก่จะมีความกล้า ในการลงมือ

คิดและมองในมุมที่ต่างออ กไปจากคนทั่วไป ไม่ทำอะไรซ้ำแบบเดิม เถ้าแ ก่

จะกล้าทำในสิ่งที่ไม่มีใครทำ เพราะเขาคิดว่าไม่ต้องแข่งกับใคร

2. ให้มากกว่ารับ เมื่อจะเข้าทำงานที่ใหม่นั้น คนที่มีนิสั ยเป็นลูก น้อ ง

จะถามว่าฉันจะได้ เงิ นเ ดือนแค่ไหน เท่าไหร่ แต่ถ้ามีนิสั ยเถ้าแ ก่

จะบอ กก่อนเลยว่า ชิ มก่อนได้ หากไม่ดีไม่ต้องจ่ายเงิน

3. หาเงินเก่งและใช้เงินเป็น จะมีนิสั ยชอบหาเงิน แม้เราจะเห็นว่า

คน ร ว ยๆ ใช้เงินแบบใด แต่ความจริงนั้น พวกเถ้าแ ก่หาเงินได้เก่งกว่านั้นหล า ยเท่า

จึงสามารถใช้เงินได้อย่ างไม่ขั ด ส น หากคบกับคนร ว ย อย่ าดูเพียงแค่

เขาใช้เงินแบบไหน แต่ให้ดูว่า เค้าหาเงินแบบไหน แล้วเราจะร ว ยเหมือนเขาได้

4. ใช้เครื่องมือเป็น ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักร หรือการใช้เทคโนโลยี

หรือใช้ลูก น้ องทำงาน เขาจะมีมีวิ ธีใน การใช้งานสิ่งเหล่านี้เป็นเสมอ

แบบที่ไม่ต้องลงมือทำเองทุกอ ย่ า ง เพราะหากเป็นเถ้าแ ก่ที่ทำทุก อย่ า งเองทั้งหมด

ก็ไม่ต่างจากการเปลี่ยนที่ทำงาน จาก ก ร รม ก ร มาเป็น ก ร รม ก รอิสระ เหนื่อยยิ่งกว่าเดิมอีก

5. พูดเป็นทำให้ข า ย ข อ งได้ ถ้าคุณไม่มีทักษะในการพูดเลย การข ายของก็ย า ก

ที่จะก้ าวขึ้นเป็นเถ้าแ ก่ หรือคุณควรมีหุ้ นส่วน หรือคนที่คุณสามารถใช้งาน

ให้ทำหน้าที่แทนได้ เพราะการทำธุรกิจต้องการการติดต่อสื่ อ ส า ร การเสนอข าย

ของสามารถฝึกฝนได้ การศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่ข ายเพื่อลงลึก รู้กว้าง จะทำให้ข ายได้ง่ายกว่าเดิม

6. มีความรับผิ ดชอบ และเถ้าแ ก่ทุก ๆ คน ต้องดูแลรับผิ ดชอบ

ตัวเองตั้งแต่เด็ ก และผู้คนสมัยนี้ เป็นเถ้า แ ก่กันย าก เพราะเมื่อเรียนจบ ก็เป็น ห นี้ทันที

7. มีความคิด ที่มองการณ์ไกล

คนส่วนมาก พวกเขาไม่ค่อยมองอะไรให้กว้างไกล คิดและทำแค่ตรงหน้าก็พอ

ณ วันนี้ ลูกจ้างรายวันส่วน มากได้รับเงินแค่ 300 บ า ท ต่อวัน ลูกจ้างประจำ ก็สนใจ

แต่เงินเดือนหลักหมื่น แต่หากเป็นเถ้าแ ก่จะมองถึงผลตอบแทน จากธุรกิจที่ตนทำ

แบบรายปี เพื่อหาวิ ธีในการหาเงินหลักล้าน โอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จนั้น จะมีมากขึ้น

หากลงมือทำ อย่างน้อยๆ ขอให้เราได้ลงมือทำอะไรสักอย่างก็ยังดี นั่นก็ถือว่า เป็นการเพิ่ม

ให้เราแล้ว ตรงกันข้าม ถ้าสิ่งที่เราทำ คิดแค่ว่าอย ากจะรวย แต่ไม่ลงมือทำ แล้วความร วยก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นกั บเราเป็นแน่

ขอบคุณ k r u s t o r y

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …