Home ข้อคิด แค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนได้ แค่วางแผนการเงิน ชีวิตก็ไม่ลำบาก

แค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนได้ แค่วางแผนการเงิน ชีวิตก็ไม่ลำบาก

1 second read
0

ถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้ทำงานแล้ว หรืออยู่ในวัยเกษียณแล้ว ต่อไปชีวิตเราจะเป็นยังไง

เพราะถ้าวันนี้ คุณไม่ได้เก็บเงิน ไว้ใช้ตอนบั้นปลายชีวิต คงจะลำบ ากน่าดู

เราควรที่จะหยุดเสี ย ที่กับนิสั ยที่ว่าทุกอย่างต้องเลิศ ต้องเพอเฟก

1. รู้ค่าของเงิน

คุณต้องรู้จักแบ่ งจ่ายเงินเดือนอย่ างเป็นสัดส่วนตามความจำเป็น ร ายได้รายจ่ายที่เข้ามา

ยับยั้งชั่งใจให้มีวินัย ในการรักการออม การออมเงิน คือ ความอุ่นใจ ในอนาคต

เพราะไม่มีใครรู้ล่ วงหน้าว่าต่อไปจะพบกับอะไร ฉะนั้นควรใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น

รวมทั้งรู้จักดำรงชีวิตให้เหมาะสมกับฐานะ ความเป็นอยู่ของตัวเอง และสังคมด้วย

2. การหาร ายได้เสริม

เมื่อเงินเดือนที่ไม่พอใช้ ก็ต้องสร้างร ายได้เสริม เพื่อให้คุณได้ออมเงินเพิ่ม

ทดแทนในย ามฉุกเฉินอีกด้วย และอาชี พเสริมที่ว่า เป็นช่องทางแสนง่าย

ขอแค่คุณ คิดและลงมือทำ โดยวางแผนจากเงินเดือน ที่คุณได้รับนั่นเอง

นำมาต่ อ ยอดธุรกิจเล็กๆ พอที่จะสร้างกำไร ในแต่ละเดือนก็พอ เพื่อรองรับรายจ่าย

3. เลิกซะที เสี่ ยงดวง

ใครที่เส พ ติ ด หาเล ขเด็ดเข้าทุกวัด ไปทุกที่ ขอแค่ได้เสี ยงโ ช ค เสี่ ยงด ว ง

สิ่งเหล่านี้ คือ “ความงม ง าย” ที่จะกลายเป็น “เงา” ตามติดตัว

คนที่หล งกลใช้ชีวิตอย่ าง ข าด สติ ขาดการไต ร่ตร อง การนำเงินเดือน

แบ่ งจ่ายไปกับเรื่องเหล่านี้โดยมีความหวัง บางทีมันอาจทำให้คุณก่อห นี้แบบไม่รู้ตัว

4. วางเป้าหมายชีวิตตัวเองไว้บ้าง

ต้องนึกถึงบั้นปลาย หรือสิ่งที่คุณต้องทำในตอนที่ทำได้ เมื่อถึงวัยที่คุณไม่สามารถที่จะหาเงินได้

เพราะ “อนาคต” เป็นเรื่องของชีวิต และการตั้งเป้าหมาย เป็นการวางแผนในชีวิตของคุณ

เมื่อคุณก้าวพร้อมสานต่อ สิ่งที่คุณปรารถนา คุณต้องรู้จักเก็บเงิน วางแผนเพื่ออนาคต

โดยการที่ใช้จ่ายเงินอย่ างช าญฉลาด แค่คุณมีวินัยชื่นชอบรักในการออม

แม้ว่าเงินเดือนน้อยนิด แต่ถ้ารู้จักวางแผน รู้จักความพอดีของชีวิต

ไม่ว่าใครก็สามารถใช้จ่ายได้อย่ างมีความสุข ทั้งยังมีเงินเหลือเก็บให้ชื่นใจ ในอนาคตด้วยนะ

5. อย่ าสร้างภาระ

ด้วยการนำบั ตรเค รดิต เอาเงินอนาคตมาใช้เชียว เพราะถ้าคุณทำเช่นนั้น

เงินเดือนอาจไม่พอใช้ และอย่ าคิดกู้เงินนอกระบบ เป็นไปได้ก็อย่ าทำบั ตรเครดิต

ปรับวิธีคิดดูนะ อย่าใช้จ่ายเงินไม่ฟุ่มเฟือย ถ้ามีบัตรเ ค รดิตก็ควรใช้ในย ามฉุ กเฉิ น

ขอขอบคุณ f orlifeth

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …