Home ข้อคิด เหตุผลเหล่านี้ ที่บอกได้ว่า ทำไมคนรวยถึงมีมากขึ้นทุกวัน แต่คนจนกลับอยู่กับที่

เหตุผลเหล่านี้ ที่บอกได้ว่า ทำไมคนรวยถึงมีมากขึ้นทุกวัน แต่คนจนกลับอยู่กับที่

1 second read
0

เพราะอะไร เราจึงเห็นบางคน ในยุคนี้ร วยเอาๆ มีเงินเพิ่มขึ้นทุกปี แต่บางส่วน คนร ากหญ้า ชนชั้นกลางอย่างเราๆ

ทำงานวนไป เงินจะเก็บยังไม่มี เพราะอะไรที่แบ่ งแยกระหว่างคนจนคนรวย ทำไมคนจน ถึงจนมากขึ้น

ทำไมคนร วยถึงรวยขึ้นทุกวันๆ ฉะนั้น เราจะมาบอกสาเหตุว่า เพราะอะไรคนจนถึงจน

มีหลายเหตุผล และสิ่งสำคัญที่ทำให้คนจน ไม่มีเงินพอใช้ หลักๆ ก็จะมี ดังนี้นะ

1.ซื้ อ ของไม่จำเป็นมาเยอะมาก

ก็เพราะไม่สังเกตว่าตัวเอง ว่าใช้จ่ายเงินไปกับอะไรบ้ า ง เช่น ประหยัดค่าอ า ห า ร แต่เครื่องดื่มแก้วละ 150 บาท ทุกวันงี้

วันไหนไม่ได้กิน รู้สึกมีอะไรข าดหาย บางคนก็ติ ดบุ ห รี่  ยิ่งสู บ ก็ยิ่งเปลือง ซึ่งบุ ห รี่ นอกจากจะทำ ล า ย สุ ข ภ า พ

อย่างที่รู้กัน ทั้งยังถือเป็นเรื่องสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ มันสามารถทำให้เราไม่มีเงินเก็บได้เลยนะ

2.การเป็นห นี้

พอไม่มีวินัยการใช้เงิน ทำให้ต้องกู้หนี้ ยืมสินมา แล้วจากนี้ไปคุณจะอยู่ในสถานก ารณ์ที่ลำบากมาก

ทั้งเงินต้นและด อ ก ซึ่งน้อยคน ที่จะสามารถใช้หนี้ได้ครบทั้งก้อน ตรงตามเวลา

ส่วนมากจะใช้ได้เฉพาะเงินต้น และส่วนของด อ ก เ บี้ ย ก็ออกด อ ก พอกพูนจนกลายเป็นเงินก้อนใหญ่

และสุดท้ายก็ไม่มีความสามารถ ที่จะใช้หนี้ได้หมด หากเราไม่คิดหาร ายได้เพิ่ม

3.ไม่มีวินัยการใช้เงิน

เพราะสำหรับคนจนส่วนใหญ่ คือ การข าดวินัยเชื่อว่าคนส่วนใหญ่รู้ว่า เราควรเก็บเงินก่อนนำมาใช้นะ

แต่หลายครั้งเราก็ทำไม่ได้ เพราะเมื่อเห็นสิ่งที่อย า กได้ ก็อย ากจ่ายขึ้นมาทันที หรือถึงแม้จะกันเงิน

เป็นเงินเก็บไว้ก่อนใช้แล้ว แต่พอเห็นของที่ต้องการ ก็อดใจไม่ไหว เป็นต้องซื้ อให้ได้

4.ทรัพย์สิน เก็บแล้วเสื่ อ มไปเรื่อยๆ

อย่างเช่นพวกรถยนต์ ถ้าใครซื้ อ ป้ายแดงออกมามูลค่ ารถของคุณก็ลดลงไป 2-3 แสนแล้วนะ

แล้วซื้ อ รถยังต้องมีค่าประกั น น้ำมัน ใช้ไปเรื่อยๆ ต้องเปลี่ยนย า ง เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง

เครื่องยนต์เสื่ อ มต้องซ่อม เห็นได้ชัดว่า รถ 1 คัน มีค่าใช้จ่ายมากมาย รถเก่าเมื่อข ายต่อ

ก็จะได้ราค าที่ต่ำ เพราะสภาพเครื่องยนต์ที่ใช้งานแล้ว (รถในที่นี้หมายถึงรถทั่วไป ไม่ใช่รถเก่าที่มีตำนาน

ที่ดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ อันนั้นยิ่งเก่ายิ่งราค าสูง)

5.การมีความรู้ เรื่องทรั พย์สิน

เพราะคนรวยรู้จักเรื่องทรัพย์สิน ว่าอะไรสามารถเพิ่มพูนขึ้นเองได้ยังไงบ้าง และทรัพย์สินอะไร

ที่เก็บแล้วมีแต่จะเสื่ อม ส่วนมากเขาจะซื้ อ ทรั พย์สิ นที่มีโอกาสเพิ่มค่า มากกว่าทรัพย์สินที่เสื่ อมนะ

6.ทรัพย์ ที่เก็บแล้วมีโอกาสเพิ่มมู ลค่ า

สาเหตุที่ใช้คำว่า มีโอกาส เพราะทรัพย์สิ นเหล่านี้ ราค าจะเปลี่ยนแปลงตลอดคุณอาจข าดทุน เท่าทุน หรือแม้แต่กำไรได้ทุกเมื่อ

แล้วคนรวยจะใส่ใจกับทรั พย์สินในส่วนนี้ แล้วเงินของคนรวยจะอยู่ในทรั พย์สินเหล่านี้ ทรัพย์สินที่เพิ่มมูลค่ า

เช่นพวก หุ้ น กองทุ น ทองคำ ที่ดิน ของเก่าเก็บที่ยิ่งเก่ายิ่งมีราค า เช่น พระเครื่ องบางรุ่น รถเก่าคลาสสิค

ภาพวาด ส่วนบทคว ามนี้เราจะขอเน้นไปที่ หุ้ น ซึ่งเป็นทรั พย์สินที่คนรวย ระดับประเท ศถืออยู่เป็นมากมาย

โดยคนรวยในที่นี้ เราหมายถึงเศรษฐีไท ยอันดับต้นๆ โดยถ้าธุรกิจของเขาเองโต กำไ รดีจะส่งผลให้มีผู้สนใจเข้า

ซื้ อ หุ้ นเป็นจำนวนมาก เพราะนักล ง ทุ น ที่เข้ามาซื้ อ คาดหวังปันผล ตามกำไ รของบริษัท

จึงทำให้ราค าหุ้ นที่เศรษฐีเหล่านี้ถือ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงเรียกหุ้ น ว่าเป็นทรัพย์สิ นที่มีโอกาสเพิ่มมู ลค่า

แต่ว่าเหมือนรู้ไปก็เท่านั้นแหละ ก็ปล่อยให้คนรวยๆ ไป เพราะเราเองก็ไม่ได้มีเงินอะไรมากมายเหมือนเขา คิดเช่นนี้ไม่ด้นะ!

หากเรารู้แล้ว เราเองก็มีสิ ทธิ์ เหมือนๆ กับเจ้าสั วท้้งหลาย ไม่ต้องลงแร งเข้าไปบริหารธุรกิจ

คือ เรียกว่าได้เงินแบบเจ้าสั ว แต่ไม่ต้องลงแร งเลย

ขอขอบคุณ terrabkk

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …