Home ความเชื่อ เลขมือถือ ตัวสุดท้าย สามารถสื่อถึงนิสัยใจคอคุณได้

เลขมือถือ ตัวสุดท้าย สามารถสื่อถึงนิสัยใจคอคุณได้

3 second read
0

เลข 9 ความคิดสร้างสรรดี และมีล างสังห รณ์เยี่ยม

บ่อยครั้งที่มี S e n s e รู้ได้ถึงสิ่งเร้นลับ ในรูปแบบต่าง ๆ ชอบความสงบ เดินทางบ่อยหรือชีวิตอยู่ไม่ค่อยติดที่ เกี่ยวข้องกับต่างประเท ศเสมอ

เรื่องความรัก ก็เช่นกัน อาจได้คนรักเป็นคนต่างแด นก็ได้

เลข 8 ฉลาด และรักเพื่อน

เข้าสังคมหรือเข้ากับคนได้ทุกระดับ ใจกว้างมีนํ้าใจกล้าได้กล้าเสียใจ และมักคำนึงถึงผลลัพธ์ที่ต้องการมากกว่าวิธีการ

ซิกแซกเก่งรู้หลบเป็นหลีกไผ่ลู่ลม จึงมักเกี่ยวข้องกับธุรกิจ สีเทา หรือธุรกิจนอกก ฎเกณฑ์ต่าง ๆ เสมอ

ร ายได้ไหลเข้ามา เป็นก้อนใหญ่ แต่ก็มักจะออกมากเช่นกัน เพราะเป็นคนใจ ป๋ากล้าได้กล้าไงล่ะ

เลข 7 มีมานะอดทน ทำการใหญ่

ความอดทนสูงความรับผิดชอบสูง ทนกับความกดดันได้ ทนต่อความเหน็ดเหนื่อยได้ ทำอะไรชอบวางแผนหรือมักจะคิดเยอะ

จนกลายเป็นคนที่ ชอบวิตกกังวลมากไป ไม่ชอบใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ส่วนมากอดออมได้ดี ชอบนำเงินไปลงทุ น และต้องระวัง

ในเรื่องของความโก ร ธ ของคุณ เป็นคนรักจริงเกลี ย ดแร งพย าบาท และเจ้าแค้ น

เลข 6 มีศิลปะ และรักสวยรักงามเสมอ

แต่งตัว มีรสนิยมชอบอะไรที่ให้ความสุนทรีย์ ชอบการกินเที่ยวช้อปปิ้ง ความสนุกสนาน

รื่นเริง เป็นคนที่รักสบายไม่ชอบความลำบาก ทั้งใช้เงินเก่งและเหนียว ได้ในคนเดียวกันเลยนะเออ

เลข 5 เรียนรู้ได้เร็ว

ทำอะไรรอบคอบเสมอ การตัดสินใจจึงอาจจะช้านิดนึง พูดจามีเหตุมีผลมีความสนใจในการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นในศ าสตร์ต่าง ๆ

หรือไม่ก็อาจจะเป็นการศึกษาต่อ ทั้งชาย ทั้งหญิง นับว่าเป็นคนที่ชอบใช้เหตุใช้ผล เชื่อในความคิดของตัวเองเสมอ

เลยจึงมักเชื่อตนเองมากกว่า เชื่อผู้อื่น เปลี่ยนแปลงย ากเพราะเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ จนกว่าจะพิสูจน์

เลข 4 ช่างเจรจา

ช่างเจรจา รักอิสระ ชอบเมาท์ ชอบการวิจารณ์ ชอบการประณี ประนอมมากกว่าการแต กหั ก และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

รักเพื่อน ไม่ชอบไปไหนคนเดียว ทั้งชายทั้งหญิงพูดเก่งมีทักษะทางด้านการสื่อส ารดีเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นการพูดการเขียนแม้แต่การค้ าข าย

เลข 3 ขยันและอดทนได้ดี

ใจร้อน เสียงดังพูดตรงไปตรงมา พูดแร ง ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ คิดเร็วมีความกระตือรือร้นสูง หากเป็นชายจะออกแนวบ้ าพลัง

ชอบกิจกร ร ม ที่ตื้นเต้นเร้าใจต่างๆ เช่น กีฬาการออกกำลังกาย การใช้อ าวุ ธ หากเป็นหญิงจะเป็นลูกผู้หญิงที่มีความแข็งแกร่ง

ในจิตใจไม่ยอมต่ออะไรง่าย ๆ ชอบกิจกร ร มที่ท้าทายเช่นกัน และมักเห็นเธอตัดผมสั้น

เลข 2 อารมณ์ อ่อนไหว

ใจดี สงสารคน คำพูดมีเสน่ห์มาก มีจิตใจที่เมตตา เห็นใครลำบากเดื อ ดร้อนไม่ได้เลยต้องเข้าไปช่วย

อย่างน้อยที่สุดก็ให้กำลังใจก็ดี มีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการที่ดี หนักไปทางชอบคิดมากกว่า มีโลกส่วนตัวสูงถ้าเป็นผู้ชาย

จะใจดีจิตใจอ่อนโยน แต่อาจไม่ค่อย กล้าตัดสินใจอะไรเอง หากเป็นผู้หญิงจะมีอาการชอบเพ้อ เจ้านํ้าต า นับว่าเป็นอาก ารปกติ

เลข 1 ใจร้อน และรักเกียรติ รักศักดิ์ศรี

รักเกียรติรักศักดิ์ศรี ใจร้อนมีความมั่นใจ ในตัวเองเชื่อมั่นในความคิดของตัวเอง มีความคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจรวดเร็ว

มีความเป็นผู้นำสูง หากเป็นผู้ชายจะเสริมความเป็นผู้นำกล้าคิด กล้าทำ หากเป็นผู้หญิงจะเป็นหญิงที่ทำงานเก่ง

และแกร่ง กล้าคิดกล้านำกล้าตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้ดี

เลข 0 โลกส่วนตัวสูง ไม่ชอบเผ ยอะไร

มีโลกส่วนตัวสูง ชอบมีความลั บชอบความสงบเงียบ ไม่ชอบความวุ่นวาย ไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวาย

กับชีวิตตัวเอง อาจมีหัวคิดก้าวหน้า จนคนอื่นตามไม่ทัน สนใจเรื่องเทคโนโลยีหรือจิตวิ ญญ าณ

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ความเชื่อ

Check Also

7 วิธีเพื่อรับมือกับหัวหน้า เมื่อหัวหน้า “ไม่ชอบคุณ”

1. โฟกัสงานไว้ เพราะระหว่างจับตาดู สถานการณ์ก็อย่าลืม ต … …