Home ความเชื่อ เลขมือถือ ตัวสุดท้าย สามารถสื่อถึงนิสัยใจคอคุณได้

เลขมือถือ ตัวสุดท้าย สามารถสื่อถึงนิสัยใจคอคุณได้

3 second read
0

เลข 9 ความคิดสร้างสรรดี และมีล างสังห รณ์เยี่ยม

บ่อยครั้งที่มี S e n s e รู้ได้ถึงสิ่งเร้นลับ ในรูปแบบต่าง ๆ ชอบความสงบ เดินทางบ่อยหรือชีวิตอยู่ไม่ค่อยติดที่ เกี่ยวข้องกับต่างประเท ศเสมอ

เรื่องความรัก ก็เช่นกัน อาจได้คนรักเป็นคนต่างแด นก็ได้

เลข 8 ฉลาด และรักเพื่อน

เข้าสังคมหรือเข้ากับคนได้ทุกระดับ ใจกว้างมีนํ้าใจกล้าได้กล้าเสียใจ และมักคำนึงถึงผลลัพธ์ที่ต้องการมากกว่าวิธีการ

ซิกแซกเก่งรู้หลบเป็นหลีกไผ่ลู่ลม จึงมักเกี่ยวข้องกับธุรกิจ สีเทา หรือธุรกิจนอกก ฎเกณฑ์ต่าง ๆ เสมอ

ร ายได้ไหลเข้ามา เป็นก้อนใหญ่ แต่ก็มักจะออกมากเช่นกัน เพราะเป็นคนใจ ป๋ากล้าได้กล้าไงล่ะ

เลข 7 มีมานะอดทน ทำการใหญ่

ความอดทนสูงความรับผิดชอบสูง ทนกับความกดดันได้ ทนต่อความเหน็ดเหนื่อยได้ ทำอะไรชอบวางแผนหรือมักจะคิดเยอะ

จนกลายเป็นคนที่ ชอบวิตกกังวลมากไป ไม่ชอบใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ส่วนมากอดออมได้ดี ชอบนำเงินไปลงทุ น และต้องระวัง

ในเรื่องของความโก ร ธ ของคุณ เป็นคนรักจริงเกลี ย ดแร งพย าบาท และเจ้าแค้ น

เลข 6 มีศิลปะ และรักสวยรักงามเสมอ

แต่งตัว มีรสนิยมชอบอะไรที่ให้ความสุนทรีย์ ชอบการกินเที่ยวช้อปปิ้ง ความสนุกสนาน

รื่นเริง เป็นคนที่รักสบายไม่ชอบความลำบาก ทั้งใช้เงินเก่งและเหนียว ได้ในคนเดียวกันเลยนะเออ

เลข 5 เรียนรู้ได้เร็ว

ทำอะไรรอบคอบเสมอ การตัดสินใจจึงอาจจะช้านิดนึง พูดจามีเหตุมีผลมีความสนใจในการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นในศ าสตร์ต่าง ๆ

หรือไม่ก็อาจจะเป็นการศึกษาต่อ ทั้งชาย ทั้งหญิง นับว่าเป็นคนที่ชอบใช้เหตุใช้ผล เชื่อในความคิดของตัวเองเสมอ

เลยจึงมักเชื่อตนเองมากกว่า เชื่อผู้อื่น เปลี่ยนแปลงย ากเพราะเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ จนกว่าจะพิสูจน์

เลข 4 ช่างเจรจา

ช่างเจรจา รักอิสระ ชอบเมาท์ ชอบการวิจารณ์ ชอบการประณี ประนอมมากกว่าการแต กหั ก และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

รักเพื่อน ไม่ชอบไปไหนคนเดียว ทั้งชายทั้งหญิงพูดเก่งมีทักษะทางด้านการสื่อส ารดีเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นการพูดการเขียนแม้แต่การค้ าข าย

เลข 3 ขยันและอดทนได้ดี

ใจร้อน เสียงดังพูดตรงไปตรงมา พูดแร ง ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ คิดเร็วมีความกระตือรือร้นสูง หากเป็นชายจะออกแนวบ้ าพลัง

ชอบกิจกร ร ม ที่ตื้นเต้นเร้าใจต่างๆ เช่น กีฬาการออกกำลังกาย การใช้อ าวุ ธ หากเป็นหญิงจะเป็นลูกผู้หญิงที่มีความแข็งแกร่ง

ในจิตใจไม่ยอมต่ออะไรง่าย ๆ ชอบกิจกร ร มที่ท้าทายเช่นกัน และมักเห็นเธอตัดผมสั้น

เลข 2 อารมณ์ อ่อนไหว

ใจดี สงสารคน คำพูดมีเสน่ห์มาก มีจิตใจที่เมตตา เห็นใครลำบากเดื อ ดร้อนไม่ได้เลยต้องเข้าไปช่วย

อย่างน้อยที่สุดก็ให้กำลังใจก็ดี มีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการที่ดี หนักไปทางชอบคิดมากกว่า มีโลกส่วนตัวสูงถ้าเป็นผู้ชาย

จะใจดีจิตใจอ่อนโยน แต่อาจไม่ค่อย กล้าตัดสินใจอะไรเอง หากเป็นผู้หญิงจะมีอาการชอบเพ้อ เจ้านํ้าต า นับว่าเป็นอาก ารปกติ

เลข 1 ใจร้อน และรักเกียรติ รักศักดิ์ศรี

รักเกียรติรักศักดิ์ศรี ใจร้อนมีความมั่นใจ ในตัวเองเชื่อมั่นในความคิดของตัวเอง มีความคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจรวดเร็ว

มีความเป็นผู้นำสูง หากเป็นผู้ชายจะเสริมความเป็นผู้นำกล้าคิด กล้าทำ หากเป็นผู้หญิงจะเป็นหญิงที่ทำงานเก่ง

และแกร่ง กล้าคิดกล้านำกล้าตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้ดี

เลข 0 โลกส่วนตัวสูง ไม่ชอบเผ ยอะไร

มีโลกส่วนตัวสูง ชอบมีความลั บชอบความสงบเงียบ ไม่ชอบความวุ่นวาย ไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวาย

กับชีวิตตัวเอง อาจมีหัวคิดก้าวหน้า จนคนอื่นตามไม่ทัน สนใจเรื่องเทคโนโลยีหรือจิตวิ ญญ าณ

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ความเชื่อ

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …