Home ข้อคิด เรื่องเงิน 10 เรื่อง อยากมีเงินเก็บ มีชีวิตดีให้คิดแบบนี้

เรื่องเงิน 10 เรื่อง อยากมีเงินเก็บ มีชีวิตดีให้คิดแบบนี้

0 second read
0

1. การตั้ง เป้าหมาย

บ่อยครั้งที่ บรรดาเศรษฐีที่ประสบความสำเร็จ จะเห็นได้ว่า เส้นทางความร่ำร วย ของคนเหล่านี้

ไม่ได้เกิดจากความบังเอิญเลย แต่เกิดขึ้นจากที่เขามีเป้าหมาย ต่อจากนั้นก็เดินตามเป้าหมาย

อย่ างชัดเจน เช่นเป้าหมายของเขา คือ อย ากมี ธุรกิจ ทำให้ธุรกิจนั้น ประสบความสำเร็จ

จากนั้นเขา ก็ใช้ความขยันความพย าย าม ในการเดินไปหาเป้าหมายของเขา พนักงาน

ประจำอย่ างเรา ๆ เนี่ย ก็สามารถวางเป้าหมายอย่ างนั้นได้นะ จงหาสิ่งที่ดีๆ ให้ตนเองซะ

2. มีการต่ อ ยอดไปเรื่อยๆ

คือ แม้ว่า ตัวเองจะร่ำร วยเป็นมหาเศรษฐี มีเงินมากขนาดไหน แต่ลักษณะที่น่าเอาเป็นแบบอย่ างนั้น

เราจะเห็น ว่าคนร วย มักจะคิดทำที่ไม่เหมือนใคร เช่น การนำเงิ นที่มีนั้น ไปลงทุ น ให้มีเงิ นเข้ามาอีก เรื่อย ๆ

3. สร้างอุปนิสัยดีๆ ให้กับลูกๆ หลานๆ

การที่เป็นเศรษฐี ก็มักจะมีคนให้ความสำคัญต่างๆ นาๆ และอย ากให้เราเป็นผู้สนับสนุน

ในเรื่องต่าง ๆ ของเขาแต่ในทางที่ดี ยิ่งไปกว่านั้นเราเองต้องสร้างอุปนิสัยที่ดี ให้กับลูกๆ หลานๆ ของเรา

เพื่อที่ให้เค้าได้พึ่งพาตนเองได้โดย แบบที่ไม่ต้องมารอขอใช้เงิ นเราอย่ างเดียวไง

4. การให้ความสำคัญ ทางอิสรภาพ ทางการเงินมากกว่า ทางสังคม

นั่นเพราะเรื่องนี้ เป็นสิ่งที่คนทั่วไป ชอบนิยมทำกัน เพราะจะยกเอาฐานะ ของตนมาเทียบ

กับใครก็ไม่รู้ ทีนี้ก็สร้างความกดดัน ให้กับตนเอง ต้องสร้างโน่นสร้างนี้เพื่อเอามาบ่งบอก ว่าตนร วย

และเช่นกัน ซึ่งต่างจากเศรษฐีที่ชอบใช้ชีวิตแบบสบาย ๆ ไม่เอาคำพูด ครมาสนใจ มีพอกินพอใช้และไม่สร้างหนี้สิน

มาเป็นเรื่องอะไร มาทำเป็นปัญห าฉุ ดรั้ งการใช้ชีวิตของเรา

5. ทุ่มเทเวลา ในการวางแผน

เราก็จะเห็น จะเห็นตัวอย่ าง ของเศรษฐีส่วนใหญ่ ที่เขาประสบความสำเร็จ

และคนเหล่านี้ จะใช้เวลาที่ทำงานและเวลาว่างคิดในเรื่องของการ ขย า ยกิจการ

วางแผนทำยังไงให้เงิน นั้นงอกเงยไปได้อีก ฉะนั้นจึงเป็นเหตุผลให้คนที่รว ยก็ร วยยิ่งขึ้นไง

ซึ่งจะค่อนข้างต่าง จากคนธรรมดา เขาจะใช้เวลาที่มีอยู่คิดถึงเรื่องการใช้เ งิน

เรื่องการพักผ่อน แล้วมักจะอ้างเรื่องการสร้างตน ว่าไม่มีเวลาทำบ้าง โน่นนี่นั่น

6. เลือกอาชี พที่ใช่ ที่เหมาะกับตัวเอง

เป็นนิสัยที่คนร วยหลาย คนประสบความสำเร็จ มามาก คือ เขาจะเลือกอาชีพที่ เขาคิดว่าทำได้ดีมาทำ

เพื่อที่ตัวเอง จะได้ทำมันออกมาได้ดี ตัวอย่าง ถ้าคุณเป็น คนชอบซ่อมรถ ก็เลือกเปิดอู่ซ่อมรถ

และเรียนรู้เทคนิค ในการซ่อมรถให้ดีได้ แล้วพอเราทำได้ดีสิ่งที่ตามมา เป็นลูกค้ า

ที่มาใช้บริการ และเราเองก็มีร ายได้ ค่อนข้างจะมีความแตกต่าง จากคนเราในสมัยนี้

ที่เลือกทำงานในสิ่งที่นิยม เช่น แห่กันไปเปิดร้ านกาแฟ และลักษณะเช่นนี้ ก็ไม่น่าจะร วย หรือจะร วยได้ย าก

7. ใช้ให้น้อย กว่าการหาได้

เพราะเรื่องเหล่านี้ เป็นลักษณะนิสัยของคนร วยที่ดี เมื่อหาเงินมาได้มาก ถ้าเรามีวินัยในการใช้จ่าย

ก็จะช่วยให้มีเงิ นเก็บเยอะขึ้น ช่วยสร้างฐานะ เช่น ถ้าหนึ่งวันหาเราหา เงิ นมาได้ 1,000

แต่ถ้าเราจ่าย หมดไป 1,000 มันเท่ากับว่า วันนี้ ทำงานมาไม่ได้อะไรเลย

8. มุ่งมั่นสร้างฐานะ ด้วยมือเปล่า ด้วยสองมือ

ไม่หวังพึ่งเงิ นจากพ่อแม่ เพราะเป็นเงินที่พ่อแม่ให้ เรามาด้วยความเสน่หา และถ้านำเงินเหล่านั้น

มาใช้ วางแผนไม่ดี เงิ นนั้นก็อาจจะหมดได้เร็ว แต่ถ้าถ้าเริ่มต้นจากการเก็บเงิ นเริ่มมาตั้งแต่ศูนย์

โอกาสประสบความสำเร็จ ก็จะง่ายกว่า เราเองก็จะรู้จักค่าของ เงิน มีความระมั ดระวั งในการใช้ไงล่ะ

9. หาความรู้เพิ่ม พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

เป็นอย่างหนึ่งเลย ที่นักธุรกิจ ชอบทำ เพราะเขาจะไม่ปล่อยให้ตนเอง เป็นคนที่ล้าสมัย

ไม่ปล่อยให้ไม่มีความรู้ แต่เขาจะพย าย ามหาสิ่งใหม่ ๆ ให้ตัวเอง เพื่อช่วยให้ตัวเองเก่งขึ้น

สามารถใช้ความเก่งที่มีไปประยุค ใช้ในการทำให้งานได้ ซึ่งค่อนข้างต่างจากคนทั่วไปเลย

ที่ไม่ค่อยสนใจ ในเรื่องการศึกษา ไม่หาความรู้เพิ่มเติม เพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่เสี ยเวลา ไม่ได้อะไร

10. การเเบ่ งปัน

ถ้ามีเงิ นแล้ว ใช้จ่ายแต่พียงผู้เดียว ก็ดูจะแล้งน้ำใจ บ่อยครั้งเรามักจะเห็น เศรษฐีในเมืองไท ยเนี่ย

นำเงิ นส่วนหนึ่ง ของตัวเองไปบริจ า ค ให้เพื่อช่วยเหลือผู้ย ากไร้ นั่นเพราะเขาจะคิดว่า

สิ่งที่เค้าได้ มาแล้วเป็นสิ่งทีมาก แล้วควรแบ่ งให้กับผู้อื่นบ้าง

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …