Home ข้อคิด เราทุกคนต่างก็มีช่วงเวลาของตัวเอง สิ่งที่เหมาะกับเรา จะมาในเวลาที่เหมาะสมเสมอ

เราทุกคนต่างก็มีช่วงเวลาของตัวเอง สิ่งที่เหมาะกับเรา จะมาในเวลาที่เหมาะสมเสมอ

6 second read
0

ต่างคนก็ต่างเกิ ดมาบนเส้นทางชีวิตที่ไม่เหมือนกัน มีทางของตัวเองที่ต้องไปให้ถึง

เมื่อเวลาของแต่ละคนไม่ได้มาพร้อมกันแล้วนั้น ก็อย่ าเอาตัวเองไปเปรี ย บเทียบ

กับคนอื่นๆ เพราะบางคน เขาประสบความสำเร็จ เขามีธุร กิจเป็นของตัวเอง

ตั้งแต่เขาอายุ 20 กลับกัน ขณะที่บางคน เพิ่งเรียนจบตอนอายุ 22 ปี

บางคนกลับเรียนจบก่อนเพื่อน แต่เขารออีก 3 ปี เพื่อที่จะได้มีง านทำ บางคนก็มีครบ

ไปทุกอย่ า ง บ้าน ร ถที่ดิน แต่ชีวิตก็ไม่เป็นดั่งหวัง กลับประส บ อุ บั ติเ ห ตุ

ต้องจากไปทั้งที่อายุเพียง 29 ปี แม้คนดั งๆ ระดับโ ลกมากมาย ก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จ

ช่วงๆ เดียวกัน “ประธ าน าธิ บดีโอ บ าม่า” เขาได้วางมือจากการเมื อง

เมื่อเขาอายุได้ 55 ปี และ“โดนั ลด์ ท รั มป์” เป็นประธ า น าธิ บดีในวัย 70 ปี

แม้แต่ “แจ็ คหม่า” ที่เคยถูกปฏิเ ส ธเข้าทำงานใน ที่เคเอ ฟ ซี แต่ในเวลาไม่กี่สิบปี

เขาก็ซื้อเคเ อ ฟซีทั้งหมดในจี นเป็นของตัวเองได้ สังเกตดูสิ ว่าคนรอบตัวเรานั้น

หลายๆ คนก็ประสบความสำเร็ จก่อน บางคนยังไม่มีอะไรเป็นชิ้ นเป็นอัน เป็นของตัวเองสักอย่าง

หรือบางคนก็ประสบความ สำเ ร็ จหลังเราอีกนะ นั่นเพราะเรากำลังวิ่งอยู่ในลู่วิ่ง

ของตัวเองไม่ได้แข่ งในลู่วิ่งเดียวกัน และเส้ นชัยก็คนละที่ เพราะงั้นเราไม่ควร

ที่จะไปตั ดสิ น ไปดู ถู กใครว่าทำได้หรือทำไม่ได้ ไม่ควรเอาตัวเองไปเทีย บกับใคร

เพียงรู้ว่าตอนนี้ เราวิ่งอยู่ในเส้นทางของเรา และทำมันให้ดีก็พอแล้ว และจงอยู่ห่างจาก

คนที่ดู ถู กเรา เขาเหล่านั้นไม่เข้าใจคุณค่ าของคุณแม้แต่น้อย และอ ย่ายึดเอา

ความคิดตัวเองเป็นใหญ่ มันจะเป็นการทำล ายมิตรภาพดีๆ ที่เคยสร้างไว้ให้ห ายไปกับตา

อย่าไปกังวลกับความผิ ดพ ล าดเล็กๆ ของคนอื่น เราเองก็มีเหมือนกัน ใช่ว่าเราจะดีไปทุกอย่าง

เราจงคิดเสมอว่า ทุกๆ วันเป็นวันสุดท้ าย เราจงทำทุกอย่ า งในชีวิตอย่างเต็มที่เสมอ

เพราะทุกคนมีช่วงเวลา ที่ประสบความสำเร็จที่ต่างกัน มีจุดหมายของความสำเร็จ

ที่ต่างกัน ฉะนั้นแล้ว จงอย่าเปรียบเทียบ ความล้ มเหล วของเรา

กับความสำ เร็ จของใคร เพราะความสำเร็จของแต่ละคน จะมาในช่วงเวลาที่เหมาะสม

ขอบคุณที่มา B i t c o r e t ec h

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …