Home ข้อคิด เราต้องเปลี่ยนตัวเองให้ได้ ก่อนวัย 45 แล้วขีวิตจะไม่ลำบากตอนแก่

เราต้องเปลี่ยนตัวเองให้ได้ ก่อนวัย 45 แล้วขีวิตจะไม่ลำบากตอนแก่

0 second read
0

ในชีวิตคนเรามันไม่มีความแน่นอน ฉะนั้น ต้องการมีอิสรภาพทา ง การเงิน

เมื่ออายุไม่เกิน 45 ปี มีทรัพย์สินที่สร้าง ร ายได้ เพียงพอให้ใช้ไปได้

1. ออมเงินตั้งแต่อายุยังไม่มาก เมื่อต้องการอะไร ก็ทยอยซื้ อของชิ้ นใหญ่อย่าซื้อทีพร้อมกั น

เช่น โทรศั พท์ แพคเกจเที่ยว และรถยนต์งี้ เพราะความอย ากของคนเรา

ไม่มีที่สิ้นสุดอยู่แล้ว เราควรซื้อของที่มีโอกาสได้ใช้จริง ๆ

2. ทำงานที่ตนเองชอบ ถนัด เพราะการหาจุดยืน ที่เหมาะสมกับตัวเอง

มันช่วยทำให้เราทำเงิน และตำแหน่งเติบโตได้ไว ที่สำคัญเลย ควรเลือกทำงาน

กับเจ้านายที่เขาฉลาดๆ จะช่วยเสริม ให้เราก้าวหน้าได้ เป็นอย่างดี

3. ลดค่าใช้จ่าย ในสิ่งที่ไม่จำเป็น ที่ทำได้ง่าย

ผมเคยทำสำเร็จมาแล้วและสิ่งแรกทำคือ การรีไฟแน นซ์บ้านเพื่อลด ด อ ก เบี้ย

มาตรการสอง นั่นคือเคเบิลเป็นแบบไม่มีค่ารายเดือน เพราะเหล่านี้จะมันช่วยประหยัดไปปีหลายบาทเลย

4.จงเก็บเงินโบนั สไว้ให้ดี เพราะว่ามันเป็นเงินก้อน ที่เอาไปลงทุ นได้

ผมให้ร างวั ลตัวเองในแต่ละปี ไม่เกิน 30 เปอเซน ของเงินโบนั ส

ในส่วนที่เหลือ ก็เก็บเอาไปลงทุ น ที่ทำแบบนี้ได้ เพราะผมมีความสุข ในการเก็บเงิน

5. ให้เลือกทรัพย์สินที่ไม่ใช่การลงทุ นให้ดี เช่น บ้าน รถยนต์ที่เราใช้อยู่

เพราะไม่ได้เปลี่ยนกันบ่อย ถือว่าเป็นต้นทุ นจม จนจะข ายออกไป

และผมเลือกบ้านในทำเลดี ราค าคุ้มไปทำงานสะดวก

และไปเยี่ยมชมโครงการมาไม่น้อยกว่า 50 แห่ง ก่อนตัดสินใจ

6. เรียนรู้ ในเรื่องการลงทุ น แบบที่ใช้เงินผู้อื่น เช่น การกู้เงิ นซื้ อคอนโด

เราจะได้กำไ รมาก จากเงินลงทุ นน้อยๆ ผมลงทุ นคอนโดซื้ อไว้เมื่อห้าปี

ก่อนราค า 1.8 ล้าน ใช้เ งินตนเอง 2 แสน ที่เหลือกู้ธน าคารผ่อน จ่ายเดือนละหมื่น

ให้คนเขาเช่ ามาตลอดได้เดือนละ 1.4 หมื่น แล้วปัจจุบันนี้น่ะหรอ ที่ข ายกันในเว็ บ

ราค า 2.8 ล้านบาท ถ้าข ายไปจะได้กำไ รประมาณหนึ่งล้าน และได้กำไ ร

จากส่วนต่า งค่าเช่ ากับยอ ดผ่อ นอีกด้วยนะ ดีไหมล่ะ

7. เก็บเงินล้านบาทแรกได้ แล้วล้านต่อไปจะไม่ย ากอีกต่อไป

เพราะเมื่อเราเรียนรู้วิธีการบริหารเงินที่ถูกต้อง ถึงขั้นมีล้านบาทแรกได้

ล้านต่อไป ไม่ใช่เรื่องย าก เพราะเรามีทุนแล้ว เอาไปต่ อ ยอดได้

8. ใช้บั ตรเค รดิต เป็นเครื่องมือลดค่าใช้จ่าย เราอย่าใช้จ่ายเกินตัว

เพราะสาเหตุที่แนะนำ จ่ายด้วยบั ตรเครดิ ต เพราะได้ส่วนล ดได้เงินคืนกลับมาด้วย

ดีกว่าการใช้เงินสด เพราะผมใช้บัตรเ ครดิ ตหลายใบ โดยชำ ร ะเต็มจำนวน ใช้บั ตรที่ให้ส่วนล ดมากๆ

9. เรียนรู้จากการลงทุ นของเราที่ผิดพลาดเมื่อครั้งก่อน

ทุกๆ คนที่เคยลงทุ น ก็ต้องเคยข าดทุ นเป็นเ รื่องปกติ ผมเองเคยข าดทุน

เคยติดหุ้ นวงในมาเกือบสิ บปี เพิ่งจะข ายได้ผมไม่เลิกลงทุ นในหุ้ น

แต่จะเลิกเล่นหุ้ นในแบบที่เคยเจ็ บ เพราะมันอาจจะเป็นแบบเดิมได้

10. ศึกษาหาความรู้ ในเรื่องการเงินให้สม่ำเสมอ

ความรู้หาได้จากหนังสือต่างๆ หรือเข้าอบรม เว็บ บ อร์ด

แฟนเพ จ ยูทูบ หรือช่องท างเข้าถึงความรู้มีมากม าย เราจะเก่งขึ้นได้ไม่ย าก

11. นำเงินเย็นไปลงทุ น เพราะการลงทุ นต้องใช้เวลาและมีโอกาสข าดทุนเสมอ

และหากข าดทุนจริงเราจะได้ไม่เดื อดร้อนมาก เพราะผมกำหนดเงินส ดขั้นต่ำ

ที่เอาไว้ใช้จ่ายอย่างน้อย 12 เดือน อยู่แล้ว ส่วนที่เหลือ ก็เอาไปลงทุ นได้

สักวันการมีอิสรภาพทางการเงิน ต้องเกิดขึ้นแน่นอน เชื่อว่าทุกคนทำได้

12. จงลงทุ นเพื่อให้ มีร ายได้เสริมเสมอ เพราะอนาคตอาจกลายเป็นรา ยได้หลัก

เช่น ลงทุ นในหุ้ น กองทุ นรวมตราส าร ทุนทอง คอนโด และข ายของออ นไลน์

ก่อนลงทุ นเราควรศึกษาให้รู้ก่อนและจะรับความเสี่ ยงได้แค่ไหน

13. ออมเงินแบบอื่นดูบ้าง นอกจากฝากกับธนาคาร การออมเงินทางเลือก

ได้แก่ พัน ธ บั ตร รั ฐ บาล หุ้ น กองทุ นรวม เป็นต้น

เพราะผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจะทำใ ห้ถึงเป้าหมายได้ไม่ย าก

14. ระวังวิ ก ฤ ติ เศรษฐกิจด้วย เช่น วิ ก ฤ ติ ต้มยำกุ้ง วิกฤติแฮมเ บอร์เก อร์

เพราะเหล่านี้ล้วนทำให้คนรวย จนลงในพริ บตาก็ยังได้ ความรู้เศรษ ฐศา สตร์

เป็นเรื่องสำคัญทำให้เข้าใจวงจรเศรษฐกิจ ที่มีทั้งเติบโตแล ะตกต่ำ

มันช่วยให้ลงทุ น ถูกจังหวะ และทำให้ไม่ได้รับความเสี่ย งที่สูง

15. เริ่มบันทึกการเติบโตของทรั พย์สิน และร ายได้ทุกๆ ปี

และการบันทึก ทำให้เราพบจุดบ กพร่ องตัวเอง ว่าควรปรับปรุงส่วนไหน

และใช้กำหนดแน วทางไปสู่เป้าหมาย เพื่อให้บรรลุ อิสรภา พทางการเงิน

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …