Home ข้อคิด เราต้องทำในสิ่งที่มีความสุขกับชีวิต 3 สิ่งนี้ แก้จนพาชีวิตดีขึ้น

เราต้องทำในสิ่งที่มีความสุขกับชีวิต 3 สิ่งนี้ แก้จนพาชีวิตดีขึ้น

3 second read
0

การมีเป้าหมายในชขีวิต นับว่าเป็นเรื่องสำคัญ ในการดำรงชีวิต เพราะการข าดเป้าหมาย

จะทำให้เราไม่มีทิศทาง ในการดำเนินชีวิตต่อไปได้ เพราะเป้ าหมายก็เหมือนลูกคร

ที่ชี้ทิ ศทางให้ไปถึงปลายทาง ที่ตนเองวางไว้ไง และวันนี้เรามี 3 ข้อแก้จน นำพาชีวิตให้ดีขึ้น

1. การรู้จักรู้จักออม ในสิ่งที่หามาได้

แน่นอนว่า นอกจากการที่คุณประหยัดได้แล้ว สิ่งต่อมาก็คือการออมที่จะช่วยให้เงินที่คุณประหยัด

การออมมีวิธีการอย่ างไร ที่จะทำให้เงินออมนั้น ออกผลการออม ก็คือเป็นการออม

จากร ายได้ประจำเดือนแบบเท่าๆ กัน เช่นหั ก 10 -15 % จากร ายได้ต่อเดือน

แล้วก็นำเงินออมบางส่วนไปทำอย่างอื่น ต่ อ ยอดให้เกิ ดผล เช่น ไปซื้อกองทุ นรวม

หรือไปลงทุ นต่อในหุ้ นซึ่งการลงทุ นในการกองทุ นรวม มันจะช่วยให้ผู้ลงทุ น

ได้รับผลตอบแทนที่มั่นคง กว่าในหุ้ นเพราะมีความเสี่ ยงที่ตํ่า และการนำเงินไปลงทุ น

ในกองทุ นรวมจะช่วยให้ผู้ลงทุ นเนี่ย สามารถบริหารการเงินได้ง่ายกว่าเดิมนะ

เพราะธนาคารจะนำเงินเราไปลงทุ นในกองทุนหุ้ นที่ดีมีศักยภาพ และมีความเสี่ ยงต่ำ

แต่ร ายได้จากกองทุ นรวมจะมากน้อย ขึ้นอยู่กับเงินทุ นที่ลงทุ น และขึ้นอยู่กับทิศทาง

ของตลาดหุ้ นในเวลานั้นด้วย ฉะนั้นผู้ลงทุนจึงควรเลือกช่วงเวลา อันเหมาะสมในการซื้ อ

โดยหลักการเลือกซื้ อก็จะเป็นช่วงจังหวะที่ราค าหุ้ นอยู่ในช่วงขาลง

ที่ต้องซื้อในเวลาแบบนี้ เพราะจะทำให้เราซื้อหุ้ นในราค าที่ถูกกว่าราค าตลาดไง

2. ร ายได้เสริม คืออีกช่องทาง

เมื่อคุณมีอะไรที่ชื่นชอบ มีงานอดิเรก หรือชื่นชอบทำในสิ่งใดสักอย่าง

ถ้ามีจงนำสิ่งๆ นั้นที่คุณถนัดมาต่ อ ยอดให้เป็นร ายได้เสริมก็ได้ เช่นหากคุณชื่นชอบ

การทำขนม ก็ลองทำขนมในวันหยุดดูสิ จากนั้นนำไปข ายในที่ทำงานก็ได้

หรือจะตามร้ านค้าเพื่อสร้างร ายได้เล็กๆ น้อยๆ ให้ตัวเอง บางทีร ายได้มันอาจจะมากกว่างานประจำก็ได้นะ

จนวันหนึ่งต้องออกจากงาน เพราะมีออเดอร์เข้ามา จนทำไม่ทันงี้ ฉะนั้น ก็ต้องเริ่มจากถามตัวเองว่า

ชื่นชอบอะไร และสิ่งนั้นสามารถที่จะนำไปทำให้เกิ ด รายได้ได้ไหม

แต่อย่างไรก็ตามนะ มันก็ต้องเริ่มจากความตั้งใจที่แน่วแน่ ของตัวคุณเองเป็นสิ่งแรกเสมอ

3. การรู้จักที่จะประหยัด

คุณต้องรู้จักประหยัด รู้คุณค่าของเงินทุกบาททุกสต างค์ก่อน การประหยัด

ไม่ได้หมายถึงการใช้จ่ายอย่ างคนอดอย าก หรือแบบไม่มีจะกิน

แต่มันหมายถึงการใช้จ่าย กับสิ่งที่จำเป็นที่ยังไม่จำเป็นที่ควรจะซื้อ เราอาจรอช่วงลดร าคา

หรือเลือกซื้อสินค้ าที่มีราค าถูกกว่ามาแทนที่ เพราะมันจะทำให้คุณสามารถมีเงินเหลือเก็บ

บางทีสินค้ าที่เหมือนกันคุณภาพเหมือนกันแต่ราค าต่างกันก็มี ทั้งที่ในความเป็นจริง

แหล่งวัตถุดิบก็มาจากที่เดียวกัน ต่างกันก็เพียงยี่ห้อเท่านั้น ที่เจ้าของสินค้ าเพิ่มมูลค่า

ให้กับสินค้ าจนมีราคาที่สูงขึ้น บางทีอาจต้องเลื อกซื้อจากยี่ห้ออื่นที่ใกล้เคียงกัน

ก็จะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ เริ่มมีวินัยในตัวเอง เริ่มก ฎเ ห ล็ กแ ก้จนด้วยการประหยัด

ขอขอบคุณ f o r lifeth

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …