Home ข้อคิด เป็นคู่ชีวิตกันแล้ว จะมีความรู้สึกดีๆ ต่อกันแบบนี้

เป็นคู่ชีวิตกันแล้ว จะมีความรู้สึกดีๆ ต่อกันแบบนี้

0 second read
0

1. กล้าที่จะพูดคุย เกี่ยวกับ ปัญหาต่างๆ

คุณกล้าที่จะเล่าปั ญหาต่างๆ ของคุณให้เขาฟัง ทั้งปั ญหาเรื่องงาน เรื่องส่วนตัวและเรื่องต่างๆ

โดยที่คุณเชื่อว่าเขาจะไ ม่รังเกีย จหรือรำคา ญสิ่งที่คุณเล่าเลยแม้แต่น้อย คุณเชื่ อว่าเขาจะรับฟังคุณอยู่เสมอ

และคุณยินดี ที่จะรับฟังเรื่องราวของเขาเช่นกัน นับว่าเป็นการเรียนรู้และทำความรู้จักกันเพิ่มมากขึ้น

2. รู้สึกคิดถึงกัน หากเราต้องห่างกัน

คนรักกันก็ต้องคิดถึงกันเป็นธรรมดา จะคิดถึงมากเมื่อมีเหตุจำเป็นที่จะต้องห่างกัน

และไม่ใช่ความรู้สึกของคนๆเดียว แต่ทั้งสองคนจะรู้สึกเหมือนกัน

3. ได้เป็นตัวของตัวเอง

คุณรู้สึกเป็นตัวของตัวเอง ไม่ต้องฝืนอะไรทั้งนั้น กล้าเผ ย ข้อเสี ยของคุณให้อีกฝ่ายรู้

ไม่ต้องทำตัวเพื่อเอ าใ จอีกฝ่าย ทั้งคุณและเขาไม่ต้องเปลี่ยนตนเองเพื่อความพึงพอใจของใคร

4. มองเห็น อนาคตร่วมกัน

อนาคตที่มีกันและกันอยู่ หลายครั้งที่คุณทั้งสอง วางแผนร่วมกันว่าจะแต่งงานมีอนาคตร่วมกัน

เมื่อคุณนึกภาพออกนั่นแสดงว่า คุณมีจุดมุ่งหมายในการใช้ชีวิตร่วมกันแล้ว

5. เคารพ ครอบครัวของอีกฝ่าย

คุณและเขาต่างก็เคารพสมาชิกในครอบครัว ให้เกียรติครอบครัวคนอื่นๆ ด้วย

และรู้สึกว่าคุณ เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขา เค้าเองก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคุณเช่นกัน

6. เคารพ พื้นที่ส่วนตัวของกันและกัน

แม้จะรัก คิดถึง อย ากใช้เวลาอยู่ด้วยกันขนาดไหน แต่คุณสองคนก็เข้าใ จด้วย

ในพื้นที่และเวลาส่วนตัวของเขา คุณจะไม่ก้ า ว ก่ า ย หรือเข้าไปยุ่ ง เมื่อเขาไปเที่ยวกับเพื่อน หรือจะต้องไปต้องทำงาน

7. สบายใจ พอได้อยู่ใกล้ๆ

เป็นคู่แท้ของกัน อยู่ด้วยกันแล้วสบายใ จ มีความสุข ไม่ต้องคิดเยอะ

และทั้งสอง คือความสบายใจของกันและกัน

8. อยู่ด้วยกันแล้ว ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกว่าเดิม

การคบกันของคุณและเขา ทำให้ทั้งสองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ทั้งการดูแลสุขภาพตัวเอง

ทั้งเรื่องหน้าที่ การงาน นั่นเป็นเพราะอย ากทำตัวเองให้ดีขึ้น เพื่อนคนๆหนึ่ง

9. อยู่ด้วยกัน โดยไม่รู้สึก อึ ด อั ด

แม้คุณและเขาจะไม่มีเรื่องคุยกัน ก็สามารถอยู่ด้วยกันได้ไ ม่รู้สึกอึ ดอั ด แต่กลับรู้สึกมีความสุขมากกว่า

พอคุณรู้สึกเช่นนี้ แสดงว่าเขาคือคู่แท้ของคุณ ดูแลเขาให้ดีล่ะ

10. รู้สึกไว้ใจกัน

ไม่รู้สึกว่าระแ วงว่าอีกฝ่ายจะแอบไปมีใครหรือไม่ จะไม่รู้สึกว่าต้องตามหึ งห วง

ต้องคอยเช็ คอีกฝ่ายตลอด แต่ตัวคุณจะรู้สึก วางใจ ไว้ใจ สบายใจ

11. หล งใ หลกัน

คุณทั้งคู่รู้สึกหล งให ลในกันและกัน ไม่ใช่แค่ตอนแรกเมื่อคบกัน แต่มีความรู้สึกรัก

และต้องการใช้เวลาด้วยกันอย่ างมีความสุข  และไม่รู้สึกเ บื่อกันแม้แต่น้อย

12. รู้สึกมั่นคง ปลอ ดภั ย

แม้ว่าจะเจอเรื่องราวอะไรก็ตาม แค่มีกันอยู่ คุณจะรู้สึกว่าเขาสามารถป กป้อ งคุณได้

คุณจะรู้สึกปลอดภั ยเสมอ ถ้าอยู่กับเค้า รู้สึกว่าเขาเป็นที่พึ่งพิง ให้คุณได้ไม่ว่าในเรื่องใดก็ตาม

13. ยอมรับข้อเสี ยของเขาได้

รู้สึกว่าข้อเสี ยของอีกฝ่าย เป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับคุณ เพราะคุณสามารถเข้าใ จสามารถยอมรับได้

โดยไม่รู้สึกฝืนอะไร แล้วรู้ว่าทุกๆ คน ย่อมมีข้อเสี ยอยู่ เป็นเรื่องธรรดา

14. อย ากให้อีกฝ่ายมีความสุขมากๆ

ต่างฝ่ายต่างอย ากให้อีกฝ่ายมีความสุข คิดทำอะไรก็มักจะนึกถึงอีกฝ่ายเสมอ และจุดประสงค์ในการตัดสินใจ

ทำอะไรหลายๆ อย่ างก็เพื่อความสุขของอีกฝ่ายแค่นั้นแหละนะ

15. รู้สึกขอบคุณ

คุณจะรู้สึกขอบคุณเขามากๆ ที่ช่วยเข้ามาเติมเต็มให้ชีวิตของกันและกัน เพราะคุณนึกไ ม่ออกเลยว่า

ถ้าไม่มีเขา ชีวิตคุณจะเป็นยังไง จะมีความสุขบ้างมั้ย

16. ต่างฝ่ายต่างรู้สึกอย ากใช้เวลาร่วมกัน

เมื่อคุณอย ากเจอเขา เขาก็อย ากเจอคุณ ไม่ได้รู้สึกอึ ดอั ดที่จะต้องใช้เวลากับคนรัก

ไม่ได้เรียกร้องอะไร เพื่อที่จะอยู่ด้วยกัน แต่มันคือความรู้สึกล้วนๆ

17. อยู่ข้างๆ ในเวลาที่อีกฝ่าย อ่ อ น แ อ

จะรู้สึกมั่นใจได้ว่า เขาจะไม่มีวันไปไหน เขาจะอยู่กับคุณเสมอ ในวันที่คุณรู้สึกอ่ อนแอ

หรือเจอเรื่องราวแ ย่ๆ มากมายในแต่ละวัน คุณจะมีเขาอยู่ข้างๆ คอยเป็นกำลังใจให้คุณเสมอ

18. มีเป้ าหมาย ในชีวิตเหมือนกัน

คุณต้องการอะไรที่เหมือนๆ กัน และรวมถึงทัศนคติการใช้ชีวิตต่างๆ

ที่ตรงกันมีคำจำกั ด ความของคำว่าประสบความสำเร็จ ที่เหมือนกัน

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …