Home ข้อคิด เข้าใจ 3 ข้อนี้ ฝึกตัวเองเป็นประจำ ไม่มีวันจน

เข้าใจ 3 ข้อนี้ ฝึกตัวเองเป็นประจำ ไม่มีวันจน

3 second read
0

การใช้ชีวิต ควรมีการวางเป้าหมาย เพราะมันสำคัญ สำหรับการดำเนินชีวิตของเรามาก

และการข าดเป้าหมาย มันคงทำให้เราไม่มีทิศทาง ในการดำเนินชีวิต

การมีเป้ าหมายก็เหมือนลูกครที่ชี้ ทิ ศทางให้เรา ไปถึงปลายทางที่กำหนดไว้

และจะทำยังไง จึงจะรวยทั้งเงิน ทั้งความสุข วันนี้จึงมี การดำเนินชีวิต 3 ข้อ มาฝาก

1. รู้จักอดออม เพื่อวันข้างหน้า

นอกจากที่คุณจะประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว ก็ต้องออมด้วย เพราะมันจะช่วยให้เงินที่คุณประหยัด

เหลือเก็บไง การออมมีวิธีการอย่ างไร ที่จะทำให้เงินออมออกผล เป็นการออมจากร ายได้

ประจำต่อเดือนแบบเท่าๆ กันทุกเดือน เช่นหั ก 10 -20 % จากร ายได้ต่อเดือน

แล้วนำเงินออมบางส่วนไปต่ อ ยอดให้เกิ ด ด อ ก โดยการนำเงินออมไปซื้อกองทุ นรวมก็ได้

หรือนำเงินออมไปลงทุ น ต่อในหุ้ นซึ่งการลงทุ นในการกองทุ นรวมจะช่วยให้ผู้ลงทุ นนั้น

ได้รับผลตอบแทนที่มั่นคง เพราะมีความเสี่ ยงที่ตํ่ากว่า การนำเงินไปลงทุ นในกองทุ นรวมจะช่วยให้

ผู้ลงทุ นสามารถบริหารการเงินได้ง่าย และมีความเสี่ ยงที่น้อย ทั้งนี้รายได้จากกองทุ นรวมจะมากน้อย

ก็ขึ้นอยู่กับเงินทุ นที่ลงทุ น ผลตอบแทน ก็ขึ้นอยู่กับทิศทางของตลาดหุ้ นในเวลานั้นๆ

ฉะนั้น ผู้ลงทุ นจึงควรเลือกช่วงเวลา อันเหมาะสมในการซื้อกองทุ นรวม โดยหลักการ

เลือก ก็คือช่วงจังหวะที่ราค าหุ้ นอยู่ในช่วงขาลง มันจะทำให้เราซื้อหุ้ นในราคาที่ถู กได้ไง

2. ขยันหาร ายได้เสริม

มีงานอดิเรกที่ชื่อชอบบ้างไหม ถ้าคุณมี จงนำสิ่งที่คุณถนั ดมาต่ อ ยอดให้เป็นร ายได้เสริมก็ได้

เช่น คุณชื่นชอบการทำขนม ก็ทำขนมในวันหยุดสุดสัปดาห์ดู จากนั้นนำไปข ายในที่ทำงานก็ได้

เพื่อสร้ างรายได้เล็กๆ น้อยๆ บางคนใช้ความสามารถ ในการทำขนมข าย จนต้องลาออก

จากงาน เพราะมีออเดอร์เข้ามามากมาย สร้างฐานะจากการทำขนมก็มีให้เห็นมากแล้ว

ฉะนั้น คุณต้องถามตัวเองว่า ชื่นชอบสิ่งใด แล้วมันจะนำไปต่อ ยอดให้เกิ ด รายได้ได้ไหม

สิ่งที่สำคัญเลย คือคุณต้องเริ่มจากความตั้งใจ ของตัวคุณเองก่อน

3. การประหยัด มัธยัสถ์

จากการที่คุณประหยัด รู้จักคุณค่าเงินทุกบาทที่หามาได้ การประหยัดไม่ได้หมายถึง

การใช้จ่ายอย่ างคนอดๆ อย ากๆ หรอกนะ แต่มันหมายถึง การใช้จ่ายกับสิ่งที่จำเป็น

อะไรที่ไม่จำเป็น ก็ควรที่จะรอซื้อในช่วงล ดร าคา หรือเลือกซื้อสินค้ าที่มีราค าถู กกว่า เพื่อทดแทนกัน

เท่านี้เอง ก็พอจะทำให้คุณสามารถ มีเงินเหลือเก็บได้แล้ว สังเกตุดูสิว่า สินค้ าที่เหมือนกัน

คุณภาพเหมือนกัน ทำไมราค าต่างกัน ทั้งที่แหล่ งวัตถุดิบก็มาจากที่เดียวกัน ต่างกันก็แค่ยี่ห้อสิ นค้ า

ที่เจ้าของนั้นเพิ่มมูลค่ าให้กับสินค้ าตัวเอง เราจะต้องสังเกตุว่าสินค้ าบางตัว หากเลือกซื้อ

จากยี่ห้ออื่นที่ใกล้เคียงกัน ก็จะทำให้ประหยัดได้มากแค่ไหน เริ่มต้น ก ฎเ ห ล็ กแ ก้จนด้วยการประหยัด

ขอขอบคุณ f o r lifeth

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …