Home ข้อคิด เก็บไว้สอนลูก กับ 7 แนวคิดจากคนจี น อนาคตจะได้ไม่ต้องลำบาก

เก็บไว้สอนลูก กับ 7 แนวคิดจากคนจี น อนาคตจะได้ไม่ต้องลำบาก

8 second read
2

แนวคิดเหล่านี้ มันจะช่วยให้คุณ เข้าใจเรื่องเงินได้ดี เก็บไว้สอนลูก

แล้วพอลูกเติบโตขึ้นมา เขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และไม่ลำบาก

1. พูดคุยกันบ่อย กับเรื่องการใช้เงิน

เพราะเขาจะยึดแนวทางที่ว่ายิ่งรู้ว่าสถานการณ์ การเงินบ้านตนเองเป็นยังไง

มันก็จะยิ่งไวในการจัดการสิ่งต่างๆ ก็เลยจะเรียกคุยกันบ่อย ๆ

ว่าวันนี้ หรือปัจจุบันนั้น มีการใช้จ่ายเกินตัว หรือจ่ายมากน้อยแค่ไหน

2. คำนวณละเอียด

เมื่อเราคิดจะมีหนี้จำเป็นที่จะต้องก่อหนี้จริงๆ เช่นซื้อบ้านหรือลงทุ นในกิจการต่างๆ

และคนจี นเขาจะคิดเลข อย่ างละเอียด ถี่ถ้วน

ก่อนจะลงมือทำอะไร เพราะว่า เขาเสี ยดายเงินที่จะนำไปใช้จ่าย

3. ออมเงินเก่ง

แม้ว่าในแต่ละวัน จะมีการใช้จ่ายไปบ้าง แต่พวกเขายังคงไม่ลืม เรื่อง “ไวในการเก็บ”

เพราะมันจะเสริมสร้างความรวย และโดยเฉลี่ ยแล้วคนจี น จะออม

เงินประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ บางครั้งก็ครึ่งหนึ่ง ของเงินเดือนทั้งหมดก็มีนะ

4. จ่ายเน้นคุณค่า เท่าที่จำเป็น

ใช้จ่ายในสิ่งที่ “คุ้ม“ กับเงินที่จะเสี ยไป เน้นคุณค่า นี่แหละ

วิธีการของเขา เป็นการแต ะเบร กทุกครั้ง ก่อนใช้เงินไปกับของที่มันไม่จำเป็น

5. เน้นจ่าย เฉพาะเงิ นสด

ในที่นี้เราหมายถึง เงินที่อยู่ในบัญ ชี หรือเงินออมสะสม โดยส่วนมากคนจี น

จะใช้เงินส่วนนี้ในการจับจ่าย พูดง่ายๆ ๆคือ มีเท่าไหร่ ก็ไปจ่ายเท่านั้น

6. ขยันตั้งใจ ศึกษา ทำหน้าที่ตัวเองให้ดี

พูดง่ายๆ เมื่อคิดอย ากจะ “ร่ำรวย ” ก็ต้องสร้างร ายได้

โ ตให้เร็วจากความเป็นมืออาชีพ จากสิ่งที่ตัวเองทำ

ซึ่งจากแนวคิดนี้ คนจี นจึงมักที่จะขยันหมั่นเพียรในการเรียนไง

7. สอนลูกให้เข้าใจตั้งแต่วัยเย าว์

เพราะพวกเขาเชื่ อว่าการสอนที่ดีที่สุด คือเป็นการให้เขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง

เตรียมพร้อมกับกิจการในครอบครัว เขาจะปลูกฝั งเตรียมพร้อมสู่อนาคต

ช าติกำเนิดนั้นไม่ใช่ตัวกำหนด แต่เป็นการปลูกฝัง ค่านิยม

และวิธีคิดต่างหากล่ะ ที่จะนำไปสู้ความสำเร็จได้ นำคุณสมบัติเหล่านี้

ไปเริ่มพัฒนาเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าลูกหลานจะเ ชื้ อสายไหน ก็ทำได้เช่นกันนะ

ขอขอบคุณ s t a n d – s m i l i n g

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …