Home ความเชื่อ อุปนิสัยของคนแต่ละธาตุ นิสัยใจคอยังไง จะได้รู้กัน

อุปนิสัยของคนแต่ละธาตุ นิสัยใจคอยังไง จะได้รู้กัน

0 second read
0

คนเราทุกคนล้วนมีนิสัยแตกต่างกันออกไป ชอบอะไร ไม่ชอบอะไร เราก็ไม่สารถรู้ได้ แต่เรา มาจัดประเภทนิสัยแบบง่ายๆ

แบ่ งเป็นธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ ว่านิสัยของคุณนั้น จะใกล้เคียงธาตุใดบ้าง บางครั้งเราอาจรู้ นิสัยเพื่อนๆ เราก็ได้ ไปกันเลย

1.คนธาตุดิน

เขาเป็นคนที่มีนิสัยมั่นคง มีจิตใจที่เข้มแข็ง มีความรับผิดชอบ ชอบที่จะพิสูจน์ความสามารถของตัวเอง

ให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลอื่น นอกจากนั้นยังเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน รักความยุติธรรมมาก

อีกทั้งยังเป็นคนที่เก็บความรู้สึกได้ดี ย ากที่คนอื่นจะได้เห็นอารมณ์โกรธของชาวธาตุดินนี้

และมักจะเป็นนักปฏิบัติ หรือนักลงมือทำมากกว่าการคิด หรือวางแผน จึงทำให้เป็นคนที่นิยม

ในสิ่งที่สามารถจับต้องได้ นอกจากนี้แล้วยังเป็นพวกวั ต ถุนิยม เชื่อมั่นในตนเอง

มีความสามารถในเรื่องของการจั ดการสิ่งต่างๆ ได้ดีด้วยนะ แต่ถึงยังไงนั้น ชาวธาตุดินก็มีจุดด้ อ ยคือ

การที่มักเป็นคน ที่จะจดจำเรื่องราวความเจ็ บป ว ดมากมายในอดีตได้ไม่เคยลืม

และการเป็นคนมุ่งมั่น ทำงานของตนเอง อย่างเต็มที่จนละเลยความต้องการของตัวเองไป

จึงไม่ค่อยมีเวลาใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการมากนัก อีกทั้งยังเป็นคนที่มีความลั บเยอะ

เก็บความรู้สึกเก่ง ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมา จนผู้ที่อยู่ใกล้ชิดก็รู้สึกว่า

เขานั้นเป็นคนที่เข้าใจย าก และเข้าถึงได้ย ากไปโดยปริย ายนั่นเอง

2.คนธาตุน้ำ

น้ำมีความสำคัญต่อทุกๆ ชีวิต จึงทำให้ผู้ที่เป็นธาตุน้ำ มีความสัมพันธ์ในเรื่องของทางอ ารมณ์

ฉะนั้น คนธาตุน้ำจึงเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหว และเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เพราะน้ำสามารถเปลี่ยนรูปร่าง

ไปตามสิ่งแวดล้อมได้เสมอ คุณจึงเป็นคนที่สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย ทั้งยังเป็นคนที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี

เห็นใจผู้อื่นเสมอ และยังเป็นคนที่รักครอบครัว ขยันขันแข็ง วางตัวดี พูดจาดี มีไหวพริบดี และไม่นิยมความรุ นแร ง

แต่ก็มีข้อเสี ยที่คว รระวัง คือ การที่เป็นคนเรื่อยๆ อารมณ์มักขึ้นอยู่กับความรู้สึกของตน ไม่ใช่เหตุผล

ทั้งยังเป็นคนคิดมากมัก เก็บทุกเรื่องมาคิด ในบางครั้งก็เป็นคนที่เอาความคิดของตนเองเป็นหลัก

จึงดูเป็นคนแข็งกร้ า ว ควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้ แต่ไม่เคยคิดที่จะทำร้า ยใครหรอก

ชอบอยู่ในโลกแห่งจินตนาการของตัวเอง มากกว่าการอยู่ในโลกความเป็นจริง

3.คนธาตุลม

เป็นคนที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ทั้งยังเป็นการใช้เหตุผลและสติปัญญาเป็นสำคัญ

มักใช้สติปัญญาและเหตุผลเป็นตัวตัดสิน จึงทำให้ธาตุลมเป็นนักคิดและนักวางแผนที่ดีเชียวล่ะ

ธาตุลมยังเป็นคนที่มีวาทศิลป์ดี จึงทำให้มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร รู้จักผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว

และยังเป็นคนที่มีอารมณ์ดี สนุกสนานอยู่เสมอ แต่ก็เป็นคนที่มีเป้าหมายในการใช้ชีวิต

มีความเป็นผู้นำ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคมากมายที่พบเจอ ทั้งยังเป็นคนที่ตัดสินใจเก่งและตัดสินใจเร็ว

จึงสามารถเป็นคนให้คำแนะนำ แก่ผู้อื่นได้เป็นดี แต่ถึงยังไง การที่เป็นคนที่มุ่งมั่นในการประสบความสำเร็จมากๆเนี่ย

จึงทำให้บางครั้ง ก็เกิดความผิดหวังได้ ไม่มั่นคงต่อความรักเท่าที่ควร แล้วการที่เป็นคนเงียบๆ

มากจนเกินไปจะทำให้กลายเป็นคนเฉื่อยชา ขา ดพลังในการใช้ชีวิต และด้วยการที่เป็นคนใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่า

บางครั้งก็ไม่ได้ใส่ใจในเรื่องสุขภาพนัก จึงทำให้เกิดปัญหา สุขภาพได้ง่าย ดูแลตัวเองให้มากนะ

4.คนธาตุไฟ

จะเป็นคนที่รู้เท่าทันสถานการณ์ ทันคน มีความเชื่อมั่นในตนเอง เอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นเสมอ

มีความมั่นคงทางอารมณ์ที่ดี คิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำ เข้าสังคม มีความสามารถในการ ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี

นอกจากนี้ยังเป็นคนที่มีเสน่ห์ ต่อเพ ศ ตรงข้ามด้วย มีความเข้าใจผู้อื่นเป็นอย่างดี มีอารมณ์ขัน ตลก

และกล้าที่จะเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สำหรับข้อเสี ยของธาตุไฟ คือการที่เป็นคนที่มุ่งมั่นเกินไป

ละเลยในเรื่องของสุขภาพ และยังเป็นคนที่ค่อนข้างเผ ด็ จ การ ชอบที่จะควบคุมให้ผู้อื่นคิดแบบที่ตนคิด

วู่วาม ใจร้อน ไม่มีเหตุผล และยังต้องการเป็นที่ยอมรับจากคนอื่นมากเกินไป

และยังมักนำตนเองไปเปรียบเทียบกับใครๆ จนบางครั้งทำให้ตน เองเกิดความรู้สึกท้อแท้

และสุดท้ายตัวเองก็หมดกำลังใจไปเอง เพราะสิ่งที่ตัวเองทำ

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ความเชื่อ

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …