Home ความเชื่อ อานิสงส์ 9 ข้อ จากการใส่บาตรตอนเช้า และทำได้ทุกคน

อานิสงส์ 9 ข้อ จากการใส่บาตรตอนเช้า และทำได้ทุกคน

0 second read
0

ไท ยเรา นับว่าเป็นเมืองที่มีโชค ที่ทุกวันนี้เราได้มีโอกาส ได้เห็นสมณะออกเดินบิณฑบาตในตอนเช้าเสมอๆ

แต่ว่าในปัจจุบันนี้ ด้วยความที่สังคมมีการแข่งขัน รีบเร่งมากขึ้นกว่าเมื่อก่อน

จึงทำให้ชาวพุทธแบบเราเอง ยิ่งออกห่างจากประเพณีอันดีงาม อย่างการตักบาตรพระในตอนเช้านั่นเอง

และวันนี้เราจะมาดู คุณประโยชน์ของการใส่บาตร ว่ามีมากมายหลายประการขนาดไหน

1. เป็นการอุทิศ ส่วนกุศล

ให้กับบุคคลอันเป็นที่รัก ที่ได้ล่ วงลั บไปแล้ว อันเป็นการแสดงความกตัญญู กตเวที ต่อผู้มีคุณของเรา

2. จิตใจเกาะอยู่กับความดี

เป็นการฝึกจิต ให้อยู่กับกุศล ซึ่งเป็นทางแห่งความเจริญ “ผู้ฝึกจิตดีแล้ว ย่อมนำสุขมาให้”

เพราะเมื่อตื่นขึ้นมา สิ่งแรกที่จะนึกถึงคือจะหาอะไรใส่บาตรดี ซึ่งนี่แหละที่เรียกว่าเป็นสังฆ านุสติ

เพราะนึกถึงพระสงฆ์ และจาคานุสติ เพราะนึกถึงสิ่งที่จะนำใส่บาตรพระ นับเป็นบุญการเจริญพระกร ร ม ฐานถึง 2 กองด้วยกัน

3. ลดความตระหนี่ บรรเทาความเห็นแก่ตัว

สร้างใจให้เป็นสุข สร้างสังคมให้ร่มเย็น เป้าหมายหลักของการให้ทาน ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ คือ

เพื่อ กำ จั ด ความตระหนี่ มุ่งสู่ความดี และรู้จักการเสียสละ

4. เป็นการต่อบุญ ต่อลาภให้ตนเอง

เพราะการใส่บาตรนั้น เป็นการเสริมทาน บารมีโดยตรง คือเป็นการสร้างทางแห่งความมั่งคั่ง

และความคล่องตัวในโลก ยิ่งทำทุกวันได้นั้น กุศลก็ยิ่งส่งผลอย่างต่อเนื่อง และก็สามารถพ้นความย ากจนได้

5. เป็นการสืบต่อ อายุพระพุทธศาสนา

เพราะพระสงฆ์ สามเณร ต้องอยู่ด้วยการบิณฑบาตเลี้ยงชีพ หากว่าไม่มีใครใส่บาตร

ก็ไม่มีอาหาร และเมื่อไม่มีอาหารนั้น ก็ย่อมไม่อาจดำรงชีพอยู่ได้ ต่อไปพุทธศาสนาก็อาจจะสิ้นสุดลงในยุคปัจจุบันก็เป็นได้

6. ได้เป็นที่รัก ของผู้คนทั้งหลาย

คนดี คนมีปัญญา ผู้คนย่อมต้องการคบค้ าสมาคมด้วย มีชื่อเสียงดีงาม

เป็นผู้ไม่ห่างไกลธรรม จากโล กนี้ไปแล้ว ก็ย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์นั่นเอง

7. ได้เป็นแบบอย่างการส่ งต่อ ความดีจากรุ่นสู่รุ่น

ให้ลูกๆ หลานๆ มีแบบอย่างในการทำความดีสืบไป เพราะหากคนเป็นพ่อแม่ ไม่ทำตัวอย่างไว้

ลูกๆ หลานๆ ก็ไม่มีตัวอย่างดู ต่อไปคนรุ่นใหม่ๆ ก็จะทำไม่เป็น หรือจะไม่กล้าทำ แล้ววัฒนธรรม อันดีงามของเราก็จะสูญไปในที่สุดนั่นเอง

8. รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี

และวัฒนธรรมอันดีงามของเราไว้ เพื่อความงดงาม และความมีเสน่ห์ อันเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติ

9. เป็นการสร้างความปรองดอง ให้กับชาวพุทธ

เป็นการหยุดวิก ฤ ต ความศรัทธา เพราะหากชาวพุทธทุกบ้าน พร้อมเพรียงกันใส่บาตร จะเกิดเป็นพลังแห่งความสามัคคีขึ้น

และพลังนี้จะช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสุข ความสามัคคีของหมู่คณะนั้น ย่อมทำให้เกิดสุข

ทำให้ชาวพุทธมีความเข้มแข็งขึ้น และสร้างกรอบอันดีงามให้แก่ภิกษุ สามเณร ทั้งหลายไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางได้

แล้วเราในฐานะชาวพุทธ จะยอมปล่อยให้ ความสุข ความดีงาม เช่นนี้ หายไปหรือเปล่าล่ะ

ขอขอบคุณ heartmakes

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ความเชื่อ

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …