Home ข้อคิด อยากเห็นลูกโต ชีวิตไม่ลำบาก พึ่งตัวเองเป็น สอนลูกให้ได้แบบนี้

อยากเห็นลูกโต ชีวิตไม่ลำบาก พึ่งตัวเองเป็น สอนลูกให้ได้แบบนี้

0 second read
0

พ่อแม่อย ากเห็นลูกโตไปมีคุณภาพอยู่ในสังคมที่ดี วันนี้จะพามาดูการสอนลูก ที่จะช่วยให้ความหวัง

ของพ่อแม่นั้นเป็นจริงลูกต้องเติบโตไปมีคุณภาพ จะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกัน

1.การพาลูกๆ พบคนอื่นที่หลากหลาย

นับเป็นการฝึกให้ลูก มีความเห็นอกเห็นใจ และเข้าใจสังคม คือ ทำให้เขาเห็นว่า

ในโลกนี้มีคนที่แตกต่าง ที่หลากหลาย ซึ่งสิ่งที่แตกต่างพวกนี้ไม่ได้แปลว่าผิ ด

และการพาลูกออ กเดินทางท่องเที่ยว ได้เห็นวิถีชีวิตผู้คน พร้อมกับคำชี้แนะ

ในเรื่องที่เหมาะสม จะทำให้ลูกเข้าใจความเป็นไปของโลกได้ดีมากๆ

2.ฝึกลูกให้ช่วยงานบ้าน

เพราะฝึกลูกช่วยงานบ้านเริ่มได้ตั้งแต่เล็กๆ เด็ กวัย 2 ขวบก็เริ่มฟังและเข้าใจ คำสั่งง่ายๆ ได้แล้ว

เพราะงั้น เราจึงควรฝึกลูกให้ช่วยงานบ้าน ขั้นพื้นฐานไปก่อน เช่น เก็บของเล่นหลัง

เล่นเสร็จแล้ว นำเสื้อผ้าที่สวมแล้วไปใส่ตะกร้า การให้ลูกช่วยงานบ้านโดยเริ่มจาก

สิ่งที่เค้าควรต้องรับผิ ดชอบเองทำให้เด็ กได้เรียนรู้ เรื่องหน้าที่ของตัวเอง

และซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการใช้ชีวิตในสังคม ลูกก็จะเรียนรู้ว่าสิ่งต่างๆ

ที่ตนทำนับเป็นจุดเริ่มต้นของการเอาใจเขาใส่ใจเรา

3.สอนเรื่องอารมณ์ต่าง ๆ

พ่อแม่มักให้ความสำคัญ กับการสอนลูกให้เป็นเลิศในด้านวิชาการเรื่องมารย าท แต่กลับลืม

ว่าเรื่องการรับมือกับอารมณ์ลูกมันก็จำเป็นเหมือนกัน เพราะงั้น พ่อแม่ควรเริ่มต้นสอนให้ลูก

รู้จักอารมณ์ต่างๆ ด้วยการเอ่ยชื่ออารมณ์นั้นๆ เมื่อลูกแสดงออกมาอย่างเช่น

เมื่อลูกร้องไห้ ไม่ได้ของเล่นอาจบอ กลูกว่าแม่รู้ว่าลูกกำลังเสี ยใจ ที่ไม่ได้ของเล่น

ต้องบอกว่าลูก กำลังโก ร ธใช่ไหม แต่แม่อย ากให้ลูกห ายใจลึกๆใจเย็นๆ นะ

เพราะการสอนแบบนี้ มันจะช่วยทำให้ลูกเรียนรู้ ที่จะจัดการกับอารมณ์ตัวเองเมื่อโตขึ้นได้

4.ฝึกให้ลูก พึ่งตนเองได้

เพราะการฝึกให้ลูกแบบนี้เพื่อเป็นพื้นฐานทักษะอื่นๆ ต่อไปเพร า ะการที่เด็ กสามารถ

ช่วยเหลือตัวเองได้ จะทำให้เด็ กเกิดความมั่นใจในตัวเอง ลดความกังวล

ทั้งยังพร้อมที่จะเรียนรู้ทักษะอื่นๆ ในชีวิตประจำวันอีกด้วย

5.ฝึกระเบียบวินัยให้ลูก

ฝึกระเบียบวินัยให้เป็นทักษะค วบคุมตัวเอง และยับยั้งชั่งใจให้ลูก เพราะนับเป็นพื้นฐานต่อการทนต่อสิ่ง

ยั่ ว ยุในชีวิตประจำวัน สามารถทำได้ตั้งแต่เล็กๆ อย่างการการตื่นนอนและเข้านอนให้เป็นเวลา

รับประทานอาหารเป็นเวลา การเก็บของเล่น ให้เป็นที่เป็นทาง เป็นต้น

6.สร้างแร งบันดาลใจ จากเรื่องเล่า

สร้างแร งบันดาลใจด้วยเรื่องเล่า เพราะพสำหรับเด็ กๆ นั้นโลกของเขา ยังไม่กว้างใหญ่นัก

การเล่าเรื่องราวต่างๆ จากนิทานง่ายๆ เกี่ยวกับบุคคลที่ทำเพื่อผู้อื่น

มันจะช่วยทำให้ลูก เข้าใจเรื่องการช่วยเหลือกันในสังคมได้ คนเป็นพ่อแม่นั้น อาจถามลูกว่า

ถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นในนิทานขึ้น ลูกจะทำอย่ างไร แล้วก็ลองฟังคำตอบของลูก

จากนั้นก็ชื่นชม ตั้งคำถามเพื่อชี้แนะแนวทางที่ถูก เพื่อให้ลูกได้ฝึกคิดไปด้วย

7.สอนลูกให้รู้จัก แก้ปัญหา

บ่อยครั้งที่ลูกทำผิ ดพลาด พ่อแม่จะใช้วิธีตำหนิ ดุลูก เพื่อไม่ให้ลูกทำผิ ด

ซึ่งจะทำให้เด็ กคิดว่า การทำผิ ดเป็นเรื่องใหญ่ ทั้งกลัวที่จะทำผิ ดหรือจะปกปิด

ความคิดของตัวเอง โดยการโ ก ห ก เพราะงั้น พ่อแม่ควรเริ่มต้นในการให้อภั ยลูกๆ

ให้ลูกแก้ไข้ปัญหา หลังจากที่เกิดข้ อผิ ดพลาด การเลี้ยงลูกนั้นต้องใช้ความอดทน

ความเข้าใจมากๆ เป็นสำคัญนะ กว่าที่ลูกจะรู้เรื่องและทำตามในสิ่งดี ๆ ได้

มันก็ต้องใช้เวลานานมากๆ หมั่นฝึกฝน ปฏิบัติเป็นประจำ ถ้าพ่อแม่หมั่นสอน

สิ่งสำคัญ ที่จำเป็นต้องสอนลูกนั้น ลูกก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …