Home ข้อคิด หลักการออม สไตล์สาวโสด อยู่คนเดียวไม่ว่าขอแค่มีเงิน

หลักการออม สไตล์สาวโสด อยู่คนเดียวไม่ว่าขอแค่มีเงิน

2 second read
0

ไม่ว่าใคร ที่ได้ยินคำว่า สาวโสด คงมักจะนึกถึงผู้หญิงที่มีการใช้ชีวิตคนเดียว อิสระและไม่ค่อยจะมีภาระที่ต้องดูแลมากนัก

ทำให้เราต่าง ก็เห็นการใช้ชีวิต ส่วนใหญ่จะหนักไปทางกิน ดื่ ม เที่ย ว ช็ อป ซะมากกว่า

ซื้ อโน่น นั่น นี่ แต่ถ้าคุณยังอายุยังน้อยๆ อยู่เนี่ย ก็นับว่า การออม สไ ตล์สาวโสด

ก็ยังพอมีหวังอยู่บ้าง ลองดู ได้เพราะไม่มีคำว่าสาย ขอแค่ตั้งใจ และลงมือทำ

1. เก็บเงิน ทำได้ง่ายๆ ไม่ยุ่งย าก

เราควรมีการสำรอง เงินเผื่อฉุ กเฉิ น ให้เท่ากับค่าใช้จ่าย 6 เดือน เพราะเท่านี้ น่าจะเหมาะ

สำหรับคนทั่วไป ที่ควรมีการกัน เอาไว้ใช้ย ามฉุ กเฉิ น และคุณควรจะหาวิธี เก็บเงิน ที่เท่ากับ

ค่าใช้จ่าย 3-6 เดือน เพราะจะได้เอาไว้ใช้ย ามฉุ กเฉิ น ย ามจำเป็นสำหรับคนโสด

เพราะเราไม่รู้ว่าอาจจะมีอะไรที่ไม่คาดฝัน ไม่ว่าจะเป็นอุบั ติเห ตุ ตกงาน หรืออื่นๆ และแน่นอนว่า

อาจไม่มีใคร ให้คุณได้หยิ บยืมเงินแน่ และการฝากเงินแบบ ฝากออมทรั พย์ ไม่ก็ ฝากประจำ

หรือกองทุนตร าส าร ที่เป็นห นี้ระยะสั้น เพราะเมื่อมีเห ตุการณ์ฉุ กเฉิ น จะได้สามารถนำเงินเหล่านี้มาใช้ได้ไง

2. ไม่เก็บเงินแต่เนิ่นๆ แก่มาจะเดือ ดร้อน

การที่ไม่มีการเก็บออมเงิน ในช่วงการทำงาน เนิ่นๆ อาจทำให้การใช้ชีวิต

ในวัยเกษี ยณพบกับความลำบ ากก็ได้ เพราะไม่มีเงินพอใช้จ่าย ถึงจะไม่มีลูกคอ ยเลี้ยงดูก็เถอะ

แต่อยู่เป็นโสดจนแ ก่เนี่ย อยู่ในวัยชร าก็ยังคงความเป็นนางสาวอยู่ แต่กลับทำให้อยู่อย่ างลำบ าก

อย่างนี้ คงไม่ดีแน่ เพราะถ้ามีการเก็ บเงินตั้งแต่เนิ่นๆ คุณจะได้ใช้ชีวิตลำพังได้อย่ างมีความสุข

3. เก็บเงินไปกับ กองทุนร วม เพื่อการเลี้ยงชีพ

สาวๆ เอ๋ย ใครที่ต้องการลงทุ นเพื่อลดหย่ อนภ าษี คงจะคุ้นเคยกับการลงทุ น รูปแบบกองทุน R M F

นี่ถือเป็นกองทุ นที่มีจุดประส งค์ ให้คุณทำเพื่อเก็บเงินไว้ใช้ในย ามเกษี ยณเชียวนะ

แล้วยังสามารถ นำยอดเงิน ลงทุ นในแต่ละปีเนี่ย ไปช่วยในการลดหย่ อนภาษีได้อีกต่างหาก

แถมคุณเอง ก็สามารถลงทุ นได้ไม่เกิน 15 % ของร ายได้ ตลอดทั้งปีด้วย

4. เก็บเงินเพื่อ การลงทุ น จะได้มีใช้ตอนแก่

เพราะการเก็บเงินเอาไว้ใช้ย ามเกษี ยณ คือเรื่องสำคัญ ของสาวโสด ยิ่งนัก

นั่นเพราะส่วนมาก สาวโสดจะไม่มีลูก หรือสามีให้ต้องคอยดูแล

และพอแก่ตัวลง ทำให้จะต้องรีบหาทาง ในการเก็บเงินไว้ใช้ตอนแก่

5. อีกอย่างคือ การซื้ อ ประกัน

นั่นเพราะเพื่อลดความเสี่ ยง ต่อโ ร ค ภั ยไ ข้ เจ็ บ เพราะพวกนี้ เป็นสิ่งที่เลี่ ยงไม่ได้

การเข้าโ ร ง พ ย าบ าลแต่ละครั้งเนี่ย ค่าใช้จ่ายไม่ใช่น้อยเลย ที่เรียกว่า เป็นเงินไม่ใช่น้อย ถ้าคุณไม่เตรี ยมพร้อม

อาจจะทำให้เงินทอง ที่สะสมมาเนิ่นนาน เกิ ดหมดลงไปได้ ณ ตอนนั้น

ซึ่งการเลื อกการลงทุ น ควรทำการศึกษาข้อมู ลก่อน ก่อนที่จะตัดสินใจทำ คุณจะได้ไม่เจ็ บมาก

ขอขอบคุณ ละมุนละไม

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …