Home ข้อคิด สิ่งผู้หญิงทำแล้ว ดูดี มีเสน่ห์ คนรอบข้างเป็นต้องรัก

สิ่งผู้หญิงทำแล้ว ดูดี มีเสน่ห์ คนรอบข้างเป็นต้องรัก

4 second read
0

คนที่มีเสน่ห์ทุกวันนี้ เขาไม่ได้ดูกันที่ภายนอกกันแล้ว แต่มันหมายรวมถึงภ ายใน

และสาวฉลาดเก่งสวยแ พ ง เขาเป็นกันแบบใดกันนะ ทำไมถึงประสบความสำเร็จ

ทำไมถึงดูเก่งอะไร ๆ ก็ดีไปหมด แต่คุณเอง ก็เป็นสาวฉลาดสวย เก่งดูแ พ ง แบบเขาได้นะ

เป็นคนมีเหตุผลกับทุกอย่าง

ถ้าเป็นผู้หญิงที่สวยเก่ง แต่ไ ร้เหตุผล เนี่ยทำให้ลุคของคุณ ดู ถู ก ไปเลยนะ แต่ถ้าคุณเป็นคนมีเหตุผล

แล้วดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้ ความมีเหตุผล อย่างนี้เนี่ย ดูดี และมันจะนำคุณไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าแน่นอน

หาความรู้ ไม่เป็นคนน้ำเต็มแก้ว

หาความรู้ใส่ตัวอยู่เสมอ ให้คุณค่ากับตัวคุณเองเสมอ ยิ่งเราอยู่ในสังคม

ที่คนเก่งมีเยอะเต็มไปหมดเช่นนี้ ยิ่งต้องเรียนรู้อยู่เสมอ ผู้หญิงสวยน่ะหาไม่ย าก

แต่ผู้หญิงสวยด้วยด้วยฉลาดด้วย ไม่ได้เจอกันง่ายๆ น่าสนใจ กว่าเป็นไหน ๆ

เข้าใจ และยอมรับในความไม่สมหวัง

การเป็นผู้หญิงฉลาด มีเสน่ห์คือผู้หญิงที่ยอมรับและเข้าใจ แล้วการที่จมปลั กอยู่กับความผิ ดหวัง

ความเ จ็ บ ป ว ดซ้ำๆ เนี่ย ทำให้ชีวิตของแ ย่ลงไปเรื่อย ๆ

เลิ กร้องไห้ฟูมฟ ายซะ และ m o v e o n ค่ะอย่าให้ความเจ็ บป วด

มาพร ากโอกาสที่รอเราอยู่ เบื้องหน้า เด็ ดขา ดนะ จำไว้

ไม่ยอมแ พ้อะไรง่ายๆ

แน่นอนว่าความสำเร็จที่หลายๆคนฝันถึงไม่ได้ ได้มาง่าย ๆ แน่ๆ

เพราะต้องใช้ความพย าย ามมาก ทั้งความผิ ดหวังหลายต่อหลายครั้ง ฉะนั้นการทำอะไร

สักอย่ างไม่มีคำว่าง่ายเลย ถ้าอย ากประสบความสำเร็จตั้งเป้าหมาย แล้วไ ฟท์กับมันซะ ทำให้เต็มที่

มองโลกแ ง่ดีเข้าไว้ ไม่ว่าจะอย่างไร

เพราะมันเป็นจุดเริ่มต้น ของทุกสิ่ง ก็คิดดูสิ อารมณ์ดียิ้มง่ายมองโลกในแ ง่ดี

ใคร ๆก็อย ากเข้าใกล้ แต่หากมองแ ง่ร้า ย หน้าบู ดบึ้ งตึ ง ใครจะอย ากเข้าหาคะ ว่ามั้ย

กล้าที่จะเผชิญ กับสิ่งต่าง ๆ อย่างมั่นใจ

นี่แหละคุณสมบัติของ winner ไม่หลบเลี่ ยงหลี กหนี อีกอย่ างนะ การเจออุ ป ส ร รค

ขว ากหน ามมักจะเป็นแบบทดสอบให้คุณสตรองมากขึ้น

ดังนั้นการเจออุ ป ส ร ร คไม่ได้ เป็นเรื่องที่แ ย่ แต่มันคือครู

ไม่ผลั ดวันในการทำสิ่งต่างๆ

ชอบพูดว่าเดี๋ยวก่อน ทำพรุ่งนี้แล้วกัน หรือหาข้ออ้างส ารพัด ให้กับตัวเอง หรือคนอื่น

เลิ กพฤติก ร ร มเหล่านี้เลยสาว ๆ พูดเลยว่า ไม่คูล การผลัดวันประกั นพรุ่ง

ส่งผลต่อพฤติก ร ร มลบ ๆ ตามมามากมาย อย ากเป็นคนมีเสน่ห์ อย่าหาทำ

กล้าที่จะเอ่ย คำขอโท ษ เมื่อทำผิด

จงขอบคุณการทำความผิ ดพล าด หรือต้องเอ่ยปากขอความช่วยเหลือ จากคนอื่น

เพราะไม่ได้หมายความว่าคุณ ไม่ฉลาด ไม่คูล หรือไม่เก่ง คุรเคยได้ยินมั้ย

สี่ ตืนยังรู้พล าด นักปร าชญ์ ยังรู้พลั้ ง ใครจะไม่เคยทำผิด แต่ถ้าพล าดแล้วจะทำมึน ไม่ขอโท ษ

ก็ดูไม่คูลเลย ฉะนั้น การพูดขอโท ษ และขอบคุณเป็นสิ่ง ที่คุณควรพูดให้เป็นวินัยเอาไว้นะ

ทำงานให้ดีที่สุดเท่า ที่จะทำได้

เพราะทุกวันนี้ บางครั้งก็เริ่มต้นที่คุณภาพเนื้ องาน การทำส่งๆ พูดเลยว่า คนอื่นรับรู้ได้

จากงานที่เราทำ แต่ถ้าคุณลองทุ่มเทกับงานให้เต็มที่ให้ใจไป

ร้อยเปอร์เซ็ นใคร ๆ ก็สามารถรับรู้ ได้ว่าคุณได้พย าย ามแล้ว คร าวนี้ความสำเร็จก็เอื้อมถึงได้ไม่ย าก

เป็นมิตร สุภาพอ่อนน้อม ถ่อมตน

เป็นคนเก่งคนสวยทั้งที ต้องเป็นคนที่นิสั ยดี น่าคบหาด้วย คุณสมบัติของผู้หญิงสวยแ พ ง

คือความเป็นมิตร ความสุภาพอ่อนน้อมไม่หยิ่ ง แม้คุณจะก้าวไปสู่จุดของความสำเร็จ

แต่ถ้าคุณปฏิบัติดี ต่อคนอื่น ย่อมได้ใจและเป็นที่รักของเขา

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …