Home ข้อคิด สะสางหนี้ ด้วย 5 วิธี แล้วต่อไปชีวิตจะพ้นจากการเป็นหนี้

สะสางหนี้ ด้วย 5 วิธี แล้วต่อไปชีวิตจะพ้นจากการเป็นหนี้

7 second read
0

ทุกวันนี้สิ่งที่เราต้องการ มันมีเยอะ แล้วเราเองก็ไม่รู้ตัวว่า เราใช้จ่ายฟุ่มเฟือยกันแค่ไหน

และวันนี้ ลองมาท่อ งค าถาปล ดหนี้กันก่อนมั้ย เผื่อน้อยๆ ท่องเป็นประจำ ชีวิตนี้ก็น่าจะดีขึ้น

และประกอบไปด้วย 5 บท ไปดูกัน ว่ามีอะไรบ้าง

1. หยุดก่อ หนี้เพิ่ม

นั่นคือ ต้องตั้งใจเสมอว่าเราจะไม่สร้างเพิ่ม ตร าบใดที่เรายังปลดภาระของเดิมไม่หมด ก็อย่ าสร้างใหม่เลย

บางทีสิ่งที่เราบอกว่าอีกนิดหนึ่งคงไม่เป็นไร อาจจะทำให้หลังเราหั กโดยไม่รู้ตัวก็เป็นได้

หากเราไม่หยุดเราก็จะลำบ ากยิ่งขึ้น แต่ถ้ามีหนี้ก็ขอให้เป็นหนี้ที่ดี ที่จะออก ด อ ก ออกผลให้เราในอนาคต

มิใช่การใช้ฟุ่ มเฟื อย หรือการใช้จ่ายที่ไม่ประมาณตน ทำให้ตัวเองรับภาระ จนหาทางออกไม่ได้

2. สำรว จหนี้ ว่ามีทั้งหมดเท่าไรและเกิดจากอะไร

การมีหนี้ไม่ใช่เรื่องแปลก หนี้ที่ดีก็มี อย่าง กู้ซื้อบ้าน หนี้การศึกษา หนี้ในการกู้มาเปิดร้ าน สต็ อกสิ นค้า

และในขณะเดียวกันนั้นก็มีหนี้ที่ไม่ควรมี ที่มีขึ้นมาแล้วมันไม่ดีต่อเรา เช่น หนี้ที่เกิ ดจากการใช้จ่ายเกินตัว

หนี้บั ตรเ ครดิ ต หนี้เครื่องใช้ไ ฟฟ้า กระทั่งหนี้สิน รถคันแรก ที่เราไปออกรถมาเพราะได้รับลดหย่ อน

ทีนี้ก็ไม่ได้ดูฐ านะตัวเองเลยว่า มีความลำบากในการผ่อน เราจึงควรต้องนั่งแยกประเภท สำร วจว่าเป็นหนี้ใน ส่วนไหน

แล้วเงื่อนไขการผ่อน อั ตร าด อ กเบี้ ยแต่ละที่มากน้อยแค่ไหน เพื่อจะดูว่าปัจจุบัน หนี้ทั้งหมดเท่าไรและเป็นหนี้อะไรอยู่บ้าง

3. ขอตัวช่วย สำหรับการปลดหนี้

หากเราจะประหยัดก็ยังไม่สามารถปลดหนี้ได้ ตัวช่วยที่สำคัญคือ ทรั พย์สิ นที่มีที่เราไม่ได้ใช้ เอาไปจำนำ

หรือข ายทรัพย์สินนั้นเพื่อเอามาใช้หนี้ ไม่ก็ลองปรึกษาจากญาติๆ ก่อน เพื่อจะได้ ขอเป็นลักษณะจ่าย

ด อ กเบี้ ยปีละครั้ง แทนที่จะต้องหมุนเงินเป็นเดือน แล้วสุดท้ายคือทำงานเพิ่ม

มันไม่พอก็ต้องเพิ่ม ค าถ าบทนี้คือ เริ่มจากการข ายทรัพย์สิน การหาแหล่งเงิ นกู้ที่มีต้นทุ นที่ถูก

และการหารายรับเพิ่ม ล้วนเป็นตัวช่วยที่สำคัญทั้งนั้น

4. ดูรายรับ รายจ่ายของตัวเอง

การที่เรามีหนี้ บางครั้งเกิดจากรายรับและรายจ่ายไม่สัมพันธ์กัน สิ่งที่ต้องทำคือ สำร วจรายรับและรายจ่าย

และหากรายรับ น้อยกว่ารายจ่าย คือเราต้องลดรายจ่ายลง จากที่เคยกินข้าวนอกบ้านบ่อยๆ

ก็เปลี่ยนเป็นเดือนละครั้งงี้ กินอยู่ก็ให้ประหยัดกว่าเดิม และหากมีหนี้ก็ต้องมีวินัย

เอาเงินไปใช้คืนหนี้ อย่ าเอาไปใช้จ่ายไปเรื่อย และถ้าลดค่าใช้จ่ายยังไงมันก็รายรับไม่พออีก

แบบนี้ เราก็ต้องหาวิธีเพิ่มรายรับ อาทิ ทำงานเพิ่มขึ้น ลงทุ น เป็นต้น

5. ชำ ร ะคืนหนี้ที่ดอ กสูงที่สุดก่อน

ส่วนใหญ่หนี้ที่ด อ กสูงๆ คือห นี้นอกระบบ หนี้บั ตรเค รดิต จะอยู่ประมาณ 18 -21 % ต่อปี

แล้วสิ่งที่ต้องทำก็คือ หยุดห นี้นอกระบบทั้งหมด แล้วเลือกกู้ยืมจาก สถาบั นการเงิน

ไม่ว่าจะเป็นการเอาบ้านเอารถไป จำนอ งก่อน เพราะหนี้บ้านหนี้รถ ด อกเบี้ยก็อยู่ประมาณ 7- 8 % ต่อปี

คาถ าบทนี้จึงบอกว่า พอเรารู้ว่ามีหนี้ สิ่งที่ต้องทำคือ การเลือกชำร ะห นี้ที่มี ด อกสูงให้หมดก่อน

และที่เหลืออย่ าปล่อยหนี้ด อ กเบี้ ยสูง เช่น ธนาค ารเขาบอกให้ ทยอยเลือกชำร ะได้เพียงแค่ 10 %

แทนที่จะจ่ายคืนทั้งหมด ก็จ่ายเพียงแค่ 10 % และเราเองเหลือเงินเอาไว้ ไปใช้จ่ายอย่ างอื่นที่จำเป็นแทน

ค าถ าปลดหนี้ที่ดี คือตัวเรานั่นเองทั้งนั้นเราจะเป็นยังไง มีทุกข์สุขมากเท่าไหร่

ก็เกิดจาก ที่เราทำตัวของเราเองทั้งนั้นคงได้แต่ฝากค าถ าปลดหนี้ไว้ให้คุณๆ ทั้งหลาย ไว้ป้อ งกันตัว

ไว้คุ้ มครองให้ชีวิตมั่นคง และมั่ งคั่ งยั่งยืนตลอดไป

ขอขอบคุณ k a p o o k . c o m

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …