Home ข้อคิด วิถีชีวิตแบบคนรวย ทำตัวธรรมดาๆ แต่ก็ไม่ขัดสนเรื่องเงิน

วิถีชีวิตแบบคนรวย ทำตัวธรรมดาๆ แต่ก็ไม่ขัดสนเรื่องเงิน

5 second read
0

ในเรื่องวิถีชีวิต และวิธีคิดนั้นมันก็แตกต่างกัน เพราะความจนทำให้ต้องดิ้นรน

กังวลกับภาระหนี้สินที่มี ทนกับคุณภาพชีวิตที่ต่ำ และเชื่อว่าไม่มีใคร

ชอบความจนหรอกนะ เพราะงั้น เรามาดูหลักการใช้ชีวิตดีกว่า เพื่อให้พ้นจากความจนกัน

1. ยึดหลัก ในความพอดีเอาไว้

ไม่อย ากจน ไม่อย ากการเงิ นติดลบ คุณก็ต้องนำหลักความพอดีมาใช้

คุณควรบริหารเงินเป็นสั ดส่วน กินและใช้อย่างเหมาะสมบางคนชอบกินของแพง

ถ้านานๆ ทีคงไม่เป็นไรแต่ถ้าเน้นกินของแพงทุกวัน สิ้นเดือนมาต้องเครี ย ดแน่

2. มีความขยัน

เพราะปัจจุบัน งานก็หาย ากอยู่แล้ว และยังมีข่ าวการปลดพนักงาน มากมายให้เห็นกันเรื่อยๆ

ทำให้หลายคนรู้สึกหวั่นใจ แบบนี้เราจะมั วช้าอยู่ไม่ได้แล้ว ต้องมีความขยันขันแข็ง

เพิ่มขึ้นมาบ้าง เพราะเรามีปากท้อง ที่ต้องดูแล และมันคงจะไม่มีหน่วยงานใด

ที่อย าก ได้คนขิ้เกี ยจ ชอบสบาย ใช้งานย ากไปทำงานหรอกนะ

เมื่อไหร่ที่โด นให้ออกจากงาน เมื่อนั้นแหละ คุณจะรู้ว่าการตกงานไม่ตลกอีกต่อไป

3. อะไรประหยัด ก็ควรประหยัดเอาไว้

ภาวะเศรษฐกิจแบบนี้การไม่ปรับตัว ใช้ชีวิตหรูหรา สักวันความจนมาเยือนแน่

เพราะงั้น อะไรประหยัดได้ก็ควรประหยัด เพราะจะช่วยให้คุณมีเงิ นมากขึ้น

แม้จะไม่ใช่เงินก้อ นโต แต่ว่ามันก็ช่วยปลูกฝัง นิสั ยให้เราได้ดี

4. ควรลงทุ น

เพราะคนรวยมักชอบมองหา การลงทุ นคุณก็ต้องมองหา การลงทุ นด้วยนะ

เพราะการลงทุ นมีมากมายหลายประเภท แต่อย่างแรกเลย คุณจะต้องหา

ความรู้เรื่องการลงทุ นในเรื่องนั้นๆ ก่อน เพราะเราต้องลดความเสี่ ยงให้ได้มากที่สุด

5. หมั่นหาความรู้ พัฒนาตัวเอง

เพราะการมีความรู้หลายประเภท นอกจากงานที่ตัวเองทำ เช่น ความรู้ในอาชีพต่างๆ

ความรู้ในเรื่องการลงทุ น หรือแม้แต่เรื่องการเ งิน และปัจจุบันความรู้ต่างๆ ส่วนมากก็แฝ ง

ตัวอยู่ทุกที่ให้เราไปเก็บ รอให้เราไปค้นคว้า ไปเก็บมาแบบให้เปล่าๆ

มันอยู่ที่ว่าเราจะเห็นคุณค่าของความรู้นั้นแค่ไหน นำมาต่ อยอดพัฒนาชีวิตให้พ้นความลำบากหรือไม่

6. ทำบั ญชีการเงิน

เรื่องนี้มันมีผลต่อชีวิตจริงๆ นะ เพราะการบันทึกบัญชีการเงิ น เป็นการแกะ

รอยการเงินทุกก้าวของคุณ ว่าเงิ นไปไหน ได้มาเท่าไร จ่ายไปแค่ไหน

เพราะเราจะต้องรู้การบันทึกเงิ น เข้าออกทุกบาท ไม่ให้ตกหล่น

จากนั้นขีดเส้นส รุปรายวัน และทำรายเดือนอีกครั้ง แล้วคุณจะเห็นร่องรอยการเงิน

ว่ามันเป็นอย่างไร คุณจะได้มีสติมากขึ้น คุณจะได้วางแผนการเงิ นได้ดียิ่งขึ้นไงล่ะ

7. ฝึกนิสัยรักการออม

หากคุณมีวินัยในการออม ผลที่ได้ย่อมนำความชื่นใจมาให้

นั่นเพราะคุณจะเห็นยอดเงินออม ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และนับว่า เป็นนิสัยของเศรษฐี

ที่มักจะคิดเรื่องเก็บเงิ นก่อนอย่างอื่น อย่างน้อยๆ ก็อุ่นใจที่มีเงิ นโตขึ้นเรื่อยๆ

ต่างจากคนที่ไม่คิดจะออมมีเท่าไรใช้หมด ใช้เงินเกินจากที่ได้รับด้วย อนาคตลำบากแน่

ฉะนั้นคุณควรเริ่มคิดเรื่องการออมเงิ นตั้งแต่ตอนนี้เลย จากเ งินน้อยๆและเพิ่มจนถึงจุด

ที่คุณพอใจในแต่ละเดือน แล้วบั้นปลายชีวิตคุณจะอยู่อย่างมีความสุข

ขอบคุณ m o n e y h u b

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …