Home ข้อคิด วัยรุ่นสร้างตัว ด้วย 7 แนวคิด นำพาพาชีวิตดีขึ้น เพราะอนาคตดีอยู่ที่การวางแผน

วัยรุ่นสร้างตัว ด้วย 7 แนวคิด นำพาพาชีวิตดีขึ้น เพราะอนาคตดีอยู่ที่การวางแผน

2 second read
0

ทุกคนคงรู้ดีว่า การสร้างร ากฐานที่มั่นคงในชีวิต ไม่มีทางลัด ยิ่งเริ่มเร็วแค่ไหน ยิ่งได้เปรียบ

สำเร็จได้เร็วกว่าใคร แต่ก่อนที่จะไปได้ถึงตรงนั้นได้ การวางแผน ทางด้านการเงินที่ดี

เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเลย และการวางแผนจะเป็นตัวช่วยให้เรา มีระเบียบในการออมเงิน

แล้วเริ่มเข้มงวดกับตัวเองมากขึ้น เพื่อให้คุณเป็นวัยรุ่นสร้างตัวที่ ประสบความสำเร็จได้

1. เงินเผื่อ ฉุ ก เ ฉิ น

นั่นก็คือเงินออมไว้เพื่อย าม ฉุ ก เ ฉิ น และควรเก็บเงินไว้เพื่อใช้ในส่วนนี้ประมาณ 5-10 %

จากร ายได้ทั้งหมด เพราะจะช่วยให้อุ่นใจเมื่อมีเหตุฉุ กเฉิ นจริงๆ เช่น ค่าซ่อมแซมบ้าน ค่า รั ก ษ า พ า บ า ล

รวมถึงสำรองไว้เมื่อ ต้องโยกย้ายงาน เก็บเงินส่วนนี้ตั้งแต่เนิ่นๆ นะ ฉุ ก เ ฉิ น ขึ้นมา

จะได้ไม่เดื อดร้อนไปถึงเงินออมของเราไงล่ะ

2. การออม

ในส่วนที่ลิสต์ค่าใช้จ่ายอย่ างละเอียดนั้น ถือเป็นการวางแผนทาง

การเงินเบื้องต้น ที่นำไปใช้ได้จริง ทั้งยังช่วยลดปัญหาทางการเงินด้วย

ทั้งนี้หนี้สินในแต่ละเดือน ไม่ควรเกิน 40 % ของร ายได้ต่อเดือนด้วยนะ

3. หาร ายได้ ทางอื่นเพิ่ม

ในยุคนี้ ที่สื่อออ นไ ลน์เป็นที่นิยม แล้วการสร้างร ายได้ จากช่องทางนี้ ถือว่าเป็นวิธีที่ไม่ยุ่งย าก

ใช้ต้นทุนต่ำด้วย เชื่อว่าวัยรุ่นยุคใหม่ ทุกคนต่างคุ้นเคยกับสื่ออ อ นไล น์เป็นอย่ างดี

และช่องทางนี้แหละนะ ที่จะเป็นร ายได้เสริมนอกเหนือจากงานประจำได้ของเรา

บางคนสามารถหาร ายได้จากการ ซื้อข าย ของอ อ นไ ลน์ได้เท่ากับเงินเดือนประจำ

หรือบางครั้งอาจมากกว่าเลยก็มี รวมถึงสามารถรับงานฟ รีแลนซ์เพื่อสร้างร ายได้เสริมได้ด้วย

4. การสร้าง ครอบครัว

ควรเก็บเงินก้อน สำหรับการสร้างครอบครัวด้วย อย่างการจัดงานแต่งสักครั้ง ก็อาจจะใช้เงินสูง

ถึงหลักแสนเลยเชียว รวมทั้งควรเตรียมความพร้อม ทั้งค่าคล อ ด ค่าเลี้ยงดู ก็จะต้องมีร ายได้สม่ำเสมอ

และการ ล ง ทุ น เป็นอีกหนึ่งทางเลือก ที่จะช่วยให้เงินงอกเงย มากขึ้น สามารถสร้างความมั่นคงได้เลยแหละ

โดยอาจเริ่มลงทุ น ด้วยการเก็บเงิน 10 -15 % จากร ายได้ต่อเดือน เพื่อนำมาต่ อย อด ซึ่งแต่ละประเภท

ก็มีความเสี่ ยงที่ต่างกันไปควรเช็ คความพร้อมของตัวเองด้วย ยิ่งในช่วงเศรษฐกิจในทุกวันนี้ แล้วยิ่งต้องวางแผนให้ดี

เพราะการวางแผนการเงินที่ดีนั้น จะช่วยให้เราเห็นเป้าหมายและกำหนดค่าใช้จ่ายได้เหมาะกับเราด้วย

5. กำหนด ว่าจะจ่ายอะไรบ้าง

ค่าใช้จ่ายทั้งหลายก็ต้องลิสต์ไว้ด้วยนะ แบ่ งหมวดห มู่ค่าใช้จ่ายต่างๆ เพราะมันจะช่วย

ให้เราระวังและรอบคอบในการใช้เงิน และกำหนดค่าใช้จ่ายได้ชัดเจนมากขึ้น

ซึ่งค่าใช้จ่ายใหญ่ๆ แบ่ งตามหม วดได้ เช่น ค่าผ่อ นรถ ค่าผ่อนบั ตร ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายประจำวัน

6. วางแผนการใช้เงิน

โดยการวางแผน การใช้เงินด้วยช่วงอายุ ว่าช่วงอายุไหน มีเป้าหมายอะไร จะมีอะไรเป็นของตัวเองบ้าง

เช่น ช่วงอายุ 25 ปี เริ่มด าวน์รถในราค า 1 แสน ซึ่งการกำหนดเป้าหมาย เป็นเรื่องที่ดี

แต่ไม่ควรก ดดันตัวเอง โดยเป้าหมายของแต่ละคน ก็ต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็น บ้าน คอนโด

หรือการด าวน์บ้าน คอนโด ควรมีเงินเก็บจำนวนหนึ่ง สำรองไว้ประมาณ 15-20 % ซึ่งการเลือกบ้าน

หรือคอนโด ไม่ควรเลือกที่เกินกำลังผ่อนของตัวเอง และปกตินั้น การผ่อนต่อเดือนไม่ควรเกิน 40 %

ของร ายได้ รถ ปกติแล้วต้องมีเงินด าวน์ไม่ต่ำกว่า 20 % ของราค ารถ และควรคำนึงถึง

ราค าที่ผ่อนรายเดือนด้วย ไม่ควรเกิน 40 % ของร ายได้แต่ละเดือน การจะผ่อนที่ราค าสูง

ควรเช็ คสภาพการเงินของตนให้ดีๆ แล้วไม่ควรเลือกราค าที่เกินตัว เพราะมันจะทำให้เราแ ย่ได้

7. แบ่ งเงิน ไว้เก็บด้วย

ข้อนี้ คือพื้นฐานในการออม เงินคือการวางแผนรายรับ รายจ่ายให้ดี เราเชื่อว่าหลายคน

อาจมองข้าม การทำบัญชี รายจ่ายส่วนตัวไป แต่เป็นวิธีที่จะช่วยให้เรา รอบคอบในการใช้จ่ายได้มากขึ้น

เช่น ได้เงินเดือนมา สิ่งแรกคือ แยกบางส่วนไปไว้ในบัญ ชีเงินออม อาจจะแบ่ งมาประมาณ 15-20 %

ของร ายได้ และส่วนที่เหลือนั้น ก็คือส่วนที่ไว้ใช้ในชีวิตประจำวันของเรา

หรือกำหนดค่าใช้จ่ายต่อวัน ว่าแต่ละวันจะใช้จ่ายเท่าไหร่ ใช้กับอะไรบ้าง

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …