Home ข้อคิด ลักษณะผู้หญิง เก่งและฉลาด คนแบบนี้ไม่ได้หาง่ายๆ

ลักษณะผู้หญิง เก่งและฉลาด คนแบบนี้ไม่ได้หาง่ายๆ

0 second read
0

10 ลักษณะของผู้หญิง สวย เก่ง ฉลาด การจะเจอผู้หญิงลักษณะนี้ ถือว่าไม่บ่อยนัก

เราไปดูกันว่า ผู้หญิงที่ ทั้งสวย เก่ง ฉลาด เขาจะเป็นคนแบบไหนกัน หรืออาจเป็นคนใกล้ตัวเราก็ได้

ในโลกนี้ มันเป็นไปไม่ได้ ที่เราจะเก่งไปซะทุกเรื่อง แต่ทุกวันนี้สิ่งที่เราทำอยู่นั้น ก็คือเราพย า ย า ม

และทำมันให้ดีที่สุดก็เท่านั้น คนที่เก่ง แต่ไม่คิดที่จะพย า ย า มอะไรเลย แล้วสิ่งดีๆ จะเข้าหาได้ อย่างไร

1 เป็นคนพูดเก่ง แต่ไม่พูดเยอะ

เพราะการฟังจะทำให้เขาฉลาดขึ้น คนเก่งจะฟังเยอะ เพราะมักจะได้สิ่งใหม่ๆ เข้าตัว

และจะพูดก็ต่อเมื่อ คำพูดนั้นมีประโยชน์ สร้ างสร รค์ หากเป็นเชิงลบ จะไม่พูด

2 กลับมายิ้ม ได้อย่ างรวดเร็ว

แม้จะต้องเจอกับสิ่งเ ลวร้ าย คนเก่ง คนฉลาดอย่างเธอ จะสามารถลุกขึ้นสู้

ได้ทุกครั้ง และไม่มีใครไม่เคยผิ ดพลาด เพียงแต่เขาจะ ไม่จมกับความทุ ก ข์ ครั้งนั้น

แต่จะหาทางลุกขึ้นสู้ เพื่อก้าวต่อไป ได้ทุกครั้งย ามเมื่อล้มลง

3 อาจมีหรือไม่มีการศึกษาสูง

แต่มีผลงานการั น ตี ความสามารถให้ได้เห็น ในยุคนี้ที่คนเก่งสามารถสร้างเวที

ให้ตนเองได้ และประสบการณ์ ผลงานที่ดีต่างหาก จะทำให้เราเติบโตได้ไวกว่าใครเขา

4 ไม่ต้องเป็นผู้นำก็ได้

แต่สามารถดึ งความสามารถของคนในทีม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ จูงใจผู้คนให้คล้อยต ามในแนวทางได้

และความคิดของเขา ไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่ งใหญ่โตเหมือนใคร

แต่มีคนให้เกียรตินับถือจากความรู้ วิธีคิด และการกระทำ ที่ทำให้เขานั้นเติบโตไปข้างหน้าได้

5 รู้ตัวว่า มีความสามารถแต่ไม่เคยเสียเวลาภูมิใจ

คนเก่ง ฉลาด มักจะเป็นคนมีความมั่นใจ แต่ไม่ใช่ อี โ ก้ เพราะเขาจะเปิดรับฟังคนรอบข้าง

และทุกครั้ง ที่เขาประสบความสำเร็จ ในสิ่งที่เขาทำ จะดีใจไม่นาน นั่นเป็นเพราะ

เขารู้ว่าความสำเร็จนั้นเป็นอดีตไปแล้ว สิ่งที่ต้องทำต่อ คือหาทางพัฒนาตนเองต่อไปเรื่อยๆ

6 ไม่เคยทำให้ ผู้อื่นรู้สึกโ ง่ แม้แต่น้อย

หากเขาทำผิ ดพล าด จะให้โอ กาสคำแนะนำคนๆ นั้นเสมอ คนเก่ง ฉลาด ชอบเป็นผู้ให้โอ กาสคน

อยู่เสมอ หากเขาเหล่านั้น กระทำความผิ ด ก็พร้อมจะแนะนำชี้ทางให้คนนั้น

สะท้อนความผิ ดของตนเอง จนยอมรับและพัฒนาตนเองให้ได้

7 มีความรู้ หลายแขนง

มากกว่าอาชี พที่ตนทำอยู่ มักพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ และจะใช้เวลาอย่ างคุ้มค่า

เพื่อให้ตนเองก้าวไปข้างหน้า อย่ างมั่นคง จะไม่ปล่อยให้เสียโอ กา สที่ดีไป

8 ไม่อวดความสามารถที่มี

ไม่อวดว่าตนเก่ง ว่าเจ๋งแค่ไหน แต่จะพิสูจน์ได้เสมอ หากถึงเวลาต้องใช้มัน

และไม่โอ้อวดในความสามารถเกินไป ใช้การกระทำเป็นเครื่องพิสู จน์แทน

เมื่อถึงเวลาที่เกิดปัญหา ก็มักจะแสดงวิสัยทัศน์ จนหลายๆคนต้องทึ่ง ในความสามารถที่มี

9 จัดสรรเวลา ให้มีประสิทธิภาพได้เสมอ

มีสมดุลใน ชีวิต เช่น เรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว และเต็มที่กับทุกเรื่อง คนเก่งและฉลาด

มักจะเลือ กบริหารเวลาได้อย่ างสมดุล ตอนทำงานก็ทำเต็มที่

หมดเวลางานก็ให้ความสุขกับตัวเอง และครอบครัวได้เสมอ

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …