Home ข้อคิด ลักษณะผู้หญิง เก่งและฉลาด คนแบบนี้ไม่ได้หาง่ายๆ

ลักษณะผู้หญิง เก่งและฉลาด คนแบบนี้ไม่ได้หาง่ายๆ

0 second read
0

10 ลักษณะของผู้หญิง สวย เก่ง ฉลาด การจะเจอผู้หญิงลักษณะนี้ ถือว่าไม่บ่อยนัก

เราไปดูกันว่า ผู้หญิงที่ ทั้งสวย เก่ง ฉลาด เขาจะเป็นคนแบบไหนกัน หรืออาจเป็นคนใกล้ตัวเราก็ได้

ในโลกนี้ มันเป็นไปไม่ได้ ที่เราจะเก่งไปซะทุกเรื่อง แต่ทุกวันนี้สิ่งที่เราทำอยู่นั้น ก็คือเราพย า ย า ม

และทำมันให้ดีที่สุดก็เท่านั้น คนที่เก่ง แต่ไม่คิดที่จะพย า ย า มอะไรเลย แล้วสิ่งดีๆ จะเข้าหาได้ อย่างไร

1 เป็นคนพูดเก่ง แต่ไม่พูดเยอะ

เพราะการฟังจะทำให้เขาฉลาดขึ้น คนเก่งจะฟังเยอะ เพราะมักจะได้สิ่งใหม่ๆ เข้าตัว

และจะพูดก็ต่อเมื่อ คำพูดนั้นมีประโยชน์ สร้ างสร รค์ หากเป็นเชิงลบ จะไม่พูด

2 กลับมายิ้ม ได้อย่ างรวดเร็ว

แม้จะต้องเจอกับสิ่งเ ลวร้ าย คนเก่ง คนฉลาดอย่างเธอ จะสามารถลุกขึ้นสู้

ได้ทุกครั้ง และไม่มีใครไม่เคยผิ ดพลาด เพียงแต่เขาจะ ไม่จมกับความทุ ก ข์ ครั้งนั้น

แต่จะหาทางลุกขึ้นสู้ เพื่อก้าวต่อไป ได้ทุกครั้งย ามเมื่อล้มลง

3 อาจมีหรือไม่มีการศึกษาสูง

แต่มีผลงานการั น ตี ความสามารถให้ได้เห็น ในยุคนี้ที่คนเก่งสามารถสร้างเวที

ให้ตนเองได้ และประสบการณ์ ผลงานที่ดีต่างหาก จะทำให้เราเติบโตได้ไวกว่าใครเขา

4 ไม่ต้องเป็นผู้นำก็ได้

แต่สามารถดึ งความสามารถของคนในทีม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ จูงใจผู้คนให้คล้อยต ามในแนวทางได้

และความคิดของเขา ไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่ งใหญ่โตเหมือนใคร

แต่มีคนให้เกียรตินับถือจากความรู้ วิธีคิด และการกระทำ ที่ทำให้เขานั้นเติบโตไปข้างหน้าได้

5 รู้ตัวว่า มีความสามารถแต่ไม่เคยเสียเวลาภูมิใจ

คนเก่ง ฉลาด มักจะเป็นคนมีความมั่นใจ แต่ไม่ใช่ อี โ ก้ เพราะเขาจะเปิดรับฟังคนรอบข้าง

และทุกครั้ง ที่เขาประสบความสำเร็จ ในสิ่งที่เขาทำ จะดีใจไม่นาน นั่นเป็นเพราะ

เขารู้ว่าความสำเร็จนั้นเป็นอดีตไปแล้ว สิ่งที่ต้องทำต่อ คือหาทางพัฒนาตนเองต่อไปเรื่อยๆ

6 ไม่เคยทำให้ ผู้อื่นรู้สึกโ ง่ แม้แต่น้อย

หากเขาทำผิ ดพล าด จะให้โอ กาสคำแนะนำคนๆ นั้นเสมอ คนเก่ง ฉลาด ชอบเป็นผู้ให้โอ กาสคน

อยู่เสมอ หากเขาเหล่านั้น กระทำความผิ ด ก็พร้อมจะแนะนำชี้ทางให้คนนั้น

สะท้อนความผิ ดของตนเอง จนยอมรับและพัฒนาตนเองให้ได้

7 มีความรู้ หลายแขนง

มากกว่าอาชี พที่ตนทำอยู่ มักพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ และจะใช้เวลาอย่ างคุ้มค่า

เพื่อให้ตนเองก้าวไปข้างหน้า อย่ างมั่นคง จะไม่ปล่อยให้เสียโอ กา สที่ดีไป

8 ไม่อวดความสามารถที่มี

ไม่อวดว่าตนเก่ง ว่าเจ๋งแค่ไหน แต่จะพิสูจน์ได้เสมอ หากถึงเวลาต้องใช้มัน

และไม่โอ้อวดในความสามารถเกินไป ใช้การกระทำเป็นเครื่องพิสู จน์แทน

เมื่อถึงเวลาที่เกิดปัญหา ก็มักจะแสดงวิสัยทัศน์ จนหลายๆคนต้องทึ่ง ในความสามารถที่มี

9 จัดสรรเวลา ให้มีประสิทธิภาพได้เสมอ

มีสมดุลใน ชีวิต เช่น เรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว และเต็มที่กับทุกเรื่อง คนเก่งและฉลาด

มักจะเลือ กบริหารเวลาได้อย่ างสมดุล ตอนทำงานก็ทำเต็มที่

หมดเวลางานก็ให้ความสุขกับตัวเอง และครอบครัวได้เสมอ

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 เรื่อง แค่ฟังก็พอ ไม่ควรเชื่อสามีทุกอย่าง

พอมีสามีอะไร ๆ ในชีวิตก็เปลี่ยนไป และวันนี้เราจะมาพูดถึ … …