Home ข้อคิด ยุคใหม่นี้ 7 สายงานมาแร ง เรียนจบแล้วไม่ตกงาน อนาคตกำลังต้องการเรา

ยุคใหม่นี้ 7 สายงานมาแร ง เรียนจบแล้วไม่ตกงาน อนาคตกำลังต้องการเรา

3 second read
0

พูดเลยว่า ใครที่เรียนในด้านนี้ ไม่ต้องกลั ว ไม่ต้องกังวลว่าจะตกงาน

เพราะบางอาชีพเนี่ย ถึงขั้นบอกว่า แค่กำลังจะจบ เตรียมทำงานได้เลยก็มี

1. สายแนะแนว การประกอบอาชี พเสริม

เป็นการสอน เพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ ได้รับความนิย มมาก

ทั้งการจัดคอร์สอบรม สัมมนา ทำให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในทักษะตัวเอง แล้วก็สิ่งที่เรียนมา

จะสามารถนำมาใช้ ในการหาร ายได้ได้ หลังจากที่พวกเขาผ่าน การอบรมแล้ว

2. สายโค้ ช ไม่โ ห ด แต่ครบทุกรส

เป็นการให้คำปรึกษา คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ตามความเชี่ ยวช าญของตัวเอง ช่วยเรื่องการพัฒนา

และช่วยดึงศั กย ภ าพผู้ได้รับการฝึกสอน ให้ออกมาใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้

โค้ ชจะทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วยในการเป็นเพื่อนคู่คิด ให้เห็นมุมมองใหม่ๆ จากที่เป็นอยู่

3. สายฟิตแอนด์เฟิ ร์ม

ในยุคนี้ใครๆ ก็ชอบ และจึงทำให้เทรนเนอร์ออกกำลังกายส่วนตัวช่วงหลังๆ นี้

จะมาแร งมาก เทรนด์รักสุขภาพของคนไท ยยังคงเป็นที่นิยมอยู่

เพราะสังคมทุกวันนี้เริ่มตระหนักถึงโ ร คภั ยใหม่ ๆ เพราะมันมีมากมายเหลือเกิน ที่เป็นอั น ตร าย

ถึงชีวิตได้ จึงทำให้เกิ ดการสร้างค่านิยมด้านนี้กันอย่างแ พร่หลาย มากมายในทุกวันนี้

4. สายพัฒนาแ อ พพ ลิเคชั่ น

อาชีพแห่งอนาคต ของคนรุ่นใหม่เลยก็ว่าได้ ที่ลงทุ นน้อยใช้เพียงคอมพิวเตอร์ ทักษะ

ด้านดิจิตั ลและความคิดสร้างสรรค์เท่านั้น ก็สามารถเป็นนักพัฒนาแ อ พได้

และถ้ามีทักษะในด้านธุรกิจล่ะก็นะ ทำให้สามารถต่ อ ยอดเป็นผู้ประกอบการได้ไม่ย าก

ซึ่งการสร้างแ อ พใหม่ๆ ในทางธุรกิจ ราค าคิดได้ตั้งแต่หลักหมื่น ถึงหลักล้านเลยเชียว

5. สายพย าบ าล ดูแลผู้สูงอายุ

เพราะคนยุคดิจิตัล ยังมีกลุ่มคนมากมายนิยมทำงานนอกบ้าน แล้วพอทำงานนอกบ้าน

ก็จะไม่มีเวลาในการดูแลผู้สูงอายุ ทำให้มีความจำเป็นต้องอาศัยพย าบ าล มาช่วยดูแล

หากพูดถึง ค่าจ้ างในปัจจุบัน เทียบเท่ากับระดับปริญญาตรี หรืออาจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำ

6. แ พทย์ทางเลือก

หรือผู้ที่มีความ สามารถแนะแนวทางการรั กษา จากการใช้ธรรมช าติบำบั ด

การดูแลรักษ าด้วยธรรมช าติอย่างเช่น การรับประทานอาหาร ค ลี น

การใช้สมาธิรักษาโ ร คโยคะบำบั ด หรือแม้แต่การใช้ดนตรีบำบั ด และอีกมากมาย

เพราะเหตุผลที่กล่าวมา จึงทำให้อาชีพ นี้กำลังเป็นที่นิยมโดยเฉพาะในกลุ่ม

คนที่รักสวยรักงามรักสุขภาพทั้งหลาย

7. สายวางแผนด้านการเงิน การลงทุ นวัยเกษียณ

เพราะความสำคัญของการบริหารจัดการเงินมันมากขึ้น ทั้งนี้ก็ เพื่อให้ทุกคนใช้ชีวิต

ได้โดยไม่ลำบ ากหลังจากเกษี ยณไปแล้ว อีกทั้งมีความต้องการเกษี ยณอายุงานก็เร็วขึ้น

เพราะความเบื่ อหน่ายก็ด้วย จากการเป็นมนุษย์เงินเดือน และสำหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการ

ก็อาจมีความต้องการเลี้ยงชีพ ด้วยการเล่นหุ้ น ทำให้อาชีพการวางแผนด้านการเงิน

สำหรับวัยเกษี ยณ มีบทบาทเข้ามาช่วยบริหารจัดได้มาก นับว่ามีความสำคัญมากเลยล่ะ

ขอขอบคุณ e –yhan g w a

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …