Home ข้อคิด ยุคนี้ 5 สิ่งเหล่านี้ที่ควรเข้าใจ ไม่อย่างนั้นจะปรับตัวไม่ทัน

ยุคนี้ 5 สิ่งเหล่านี้ที่ควรเข้าใจ ไม่อย่างนั้นจะปรับตัวไม่ทัน

5 second read
0

เรื่องราวมากมาย ในปัจจุบัน ที่ไม่คาดฝัน อย่ างโ ร คที่กำลังเจอ ส่งผลกระทบมากมาย

และถ้าใครที่วางแผนชีวิตไม่ดี ลำบ ากไปกว่าเดิมเป็นแน่ และเราไม่ควรทำอะไรบ้าง

เกี่ยวกับด้านการเงินของเรา ณ ตอนนี้ เพื่อไม่ให้เราลำบ ากกว่าที่เป็นอยู่

1. ไม่สร้างหนี้ ไม่เพิ่มภาระตัวเอง

พย าย ามลดหนี้ที่มีอยู่ และอย่าสร้างเพิ่มด้วย หลี กเลี่ ยงการผ่อนชำร ะ

ไม่ว่าจะเป็นการใช้บัตรเ ค รดิ ตโดยไม่จำเป็น หรือจากการกู้ ธนาคาร เพื่อมาลงทุ นทำอะไรก็แล้ว

เพราะจะทำให้คุณ เป็นหนี้และยังต้องเสี ย ด อ กเบี้ ย เพิ่มขึ้นอีกต่างหาก

2. ไม่ขย าย ธุรกิจเพิ่มหากไม่จำเป็น

สำหรับคนที่ทำธุรกิจ เชื่อว่าคงรู้สถานการณ์ตอนนี้ดี บางคนซ บเ ซ า

บางร ายไปได้ดี เจ้าไหนที่คิดว่าอย ากขย ายสาข าเพิ่ม เราอย ากให้คุณดูตลาดดีๆ

ศึกษาความเสี่ ยง เตรียมแผนสำรอง รับมือสิ่งต่างๆให้ดี หากตั้งใจจะขย ายเพิ่มจริงๆ

เทีย บต้นทุ นระหว่างการเปิดสาข าเพิ่ม กับนำเงินไปพัฒนาปรับปรุง บริการที่มีอยู่

เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า ขึ้นมาอันไหนเหมาะ หรือคุ้มกับช่วงนี้มากกว่า

3. ไม่นำเงินเก็บ มาใช้

และใครที่เก็บเงินมาทั้งชีวิตไม่ควรเอาออ กมาใช้ทั้งนั้น เก็บไว้ก่อนนะ

จำเป็นจริง ๆ ก็อาจจะดึงมาเพียงเล็กน้อย จากนั้นก็คืนให้ได้ไวที่สุด

พอถึงวันที่เราจำเป็นต้องใช้มัน จะได้ไม่เดือ ดร้อนมากเกินไป

เพราะตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ ส่วนใครที่ยังไม่มีเงินส่วนนี้ เก็บตอนนี้เลยนะ

4. ไม่ลงทุ นอะไรที่มัน ทำกำไ รสูง

ที่ยังมีความรู้ไม่มาก เช่น จากข่ าวที่ถูกพูดถึงช่วงที่ผ่านมานั่นคือ

เเ ช ร์ แม่ ม ณี เพราะทุกคนต่างหวังร ว ย ได้ ด อ กเบี้ ยมากมาย

ซึ่งมากกว่าฝากกับธนาคาร หากมีความรู้ไม่มาก และข าดการวิเคราะห์

เหตุและผลด้วย นี่แหละมันคือความเสี่ ยง ที่มากกว่าเรื่องเงิน

คือเสี ยรู้ในทำน องเดียวกัน หากเป็นการลงทุ นที่เชื่ อถือได้

ว่าปลอ ดภั ยอาจจะต้องใช้เวลาศึกษาให้ถ่องแท้ อย่าเพิ่งวางเงินกับการลงทุ น

แบบเทหมด หน้าตัก จนกว่าจะศึกษาจนเข้าใจจริงๆ แล้วเท่านั้น

5. อย่าคิดไปค้ำประกั น ให้ใคร

ถ้าเขาไม่ทำต ามสัญญา เรานี่แหละจะต้องชดใช้แทนเขา ไม่ว่าจะชดใช้เต็มจำนวน

หรือบางส่วน ที่อ้างในสัญญ า ทางที่ดีเลยนะ ควรปฏิเสธ ตั้งแต่เริ่มต้นดีกว่า

จะได้ไม่ต้องมารับผิ ดชอบชีวิตเขา เราจึงจำเป็นที่จะต้องเตรียมตัว

เพื่อรับมือกับเศรษฐกิจที่กำลังเกิ ดขึ้นตอนนี้ เพื่อช่วยไม่ไห้

เกิ ดผลกระทบ ต่อการดำรงชีวิต ด้วยแนวทางการปรับการ

ใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจปัจจุบัน แล้วอนาคตจะไม่ยุ่งย าก

ขอขอบคุณ f o r –li f e t h

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …