Home ข้อคิด ผู้หญิงที่มีบุญวาสนาดี มองโลกในแง่ดี จะมีอยู่ 9 ลักษณะ

ผู้หญิงที่มีบุญวาสนาดี มองโลกในแง่ดี จะมีอยู่ 9 ลักษณะ

2 second read
1

ใครที่เกิดมา มีบุญวาสนาดี ก็ถือว่าโชคดีจริงๆ และผู้หญิงที่มีบุญวาสนาดี

จะมีลักษณะพิเศษอยู่ ดูไม่ย าก สำหรับใครที่ยังไม่รู้ วันนี้จะได้รู้กัน

1 ไม่จำเป็น จะต้องบ่นอะไรเลย

เพราะคนที่มีบุญแล้ว ผลแห่งบุญเหล่านั้นจะทำให้ปัญญาของเรายอมรับ

ต่อความจริงที่เกิดขึ้นได้ เข้าใจถึงระดับวาสนาของตน และบุคคลอื่นได้ดี

และจะรับรู้ได้ ถึงความเป็นไปของชีวิตเสมอ เธอจะมีความคิดที่ว่า

บ่นไปก็เท่านั้น พูดไปก็เท่านั้น ลงมือทำดีกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างนั้น เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเราเอง

2 รู้ได้ ตื่นได้ เบิกบานได้

ผลบุญเรามี จะแปรสภาพให้กลายเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

เป็นผู้ที่รู้ ความจริงใจของชีวิตตัวเองและคนอื่น ไม่ปล่อ ยให้ชีวิต

ตกอ ยู่ในกระแ สของความโล ภ หลง โกรธ ไม่มีจิตใจ ที่มัวหมอง

มีความคิดที่อิสระทุกทิศทาง และทุกวันทุกเวลา ทุกย่ างก้าวชีวิต

3 เมื่อสงบได้ ก็เย็นได้เช่นกัน

หากเป็นคนที่มีบุญแล้ว ผลบุญเรานั้นทำให้เป็นคนที่มีความสงบได้ เย็นได้

ไม่เป็นคนที่กระวนกระวาย ไม่วุ่นวายใจ ไม่เป็นคนที่ไ ร้สาระ ในสิ่งที่กำลังทำ

ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น จะเป็นคนที่มีความสงบได้ เย็นได้เสมอ

4 การปล่อยวางได้

เมื่อเป็นคนที่มีบุญผล บุญเหล่านั้นก็จะปรับเปลี่ยนให้กลายเป็น คนที่รู้จักการปล่อยวาง

และจะไม่เป็นคนที่แบกรับทุกสิ่งทุกอย่างไว้คนเดียว ไม่เป็นคนที่ยึดติด

กับทุกสิ่งทุกอย่าง จะรู้แจ้งเห็นจริง ว่าอะไรเกิดขึ้น จะส่งผลอย่างไร จะปล่อยวางได้อย่างไร

5 ไม่คิดที่จะทำอะไร ที่ไม่ดี

พอเราเป็นคนที่มีบุญ บุญนี้จะทำให้กลายเป็นตัวควบคุม บริหารการจัดการ

ทำให้คนที่มีบุญในเรื่องนี้ เป็นคนที่มีความละอ ายต่อสิ่งที่ไม่ดี เขาจะรู้สึกละอ าย

ต่อปัญหาที่เกิดขึ้น และสิ่งที่ไม่ดีที่ ได้กระทำลงไปนั้น

มาถึงตรงนี้เรา ก็ได้รู้กันแล้วว่า ผู้หญิงที่มีบุญวาสนาดี อุปนิสัยนั้น

6 ไม่คิดมาก ไม่เครี ย ด

คนที่มีบุญเขาจะรู้สึกปล่อยวาง ไม่คิดมาก ไม่กังวลเกินไป

จะไม่เอาเรื่องเล็กๆ มาคิดให้ป วดหัว ทำให้กลายเป็นคนที่สะอาด

มีความสว่างอยู่ในตัวเสมอ ทำให้เกิดเป็นพลังที่สวยงาม ความสุขสงบ

ความไม่ฟุ้งซ่าน ความคิดทุกๆ สิ่งล้วนเกิดจากความเบิกบานภายในใจที่มี

7 ไม่เคยคิดจะกลัวอะไร

เพราะเป็นคนที่มีบุญอยู่แล้ว ผลบุญเหล่านั้น จะทำให้เป็นคนเข้มแข็ง

กล้าหาญ ทำให้ไม่หวั่นไหวต่ออุปสร รคใดๆ ไม่หวั่นต่อปัญหาที่เกิด

เพราะมีความมั่นใจมากพอ มีความเป็นผู้ที่มีบุญ เมื่อคิดได้เวลาทำอะไรก็ทำด้วยกำลังบุญ

8 จะเป็นคนที่คอยได้ รอได้

หากเรามีบุญแล้ว ผลบุญเหล่านั้น ก็จะแปรสภาพให้ เรานั้น

เป็นคนที่มีความใจเย็น มีความยืดหยุ่น ไม่ใจร้อน ไม่ใจเร็ว ไม่วู่วาม เห็นถึงโอกาสดีๆ ในชีวิต

9 เป็นคนอดทนเก่ง

หากมีบุญแล้ว ผลบุญจะกลับกลายแปรสภาพ ให้กลายเป็นพลังงานต ามกำลัง

จึงทำให้เราเป็นคนที่มีความอดทนมากกว่าเดิม มีความคิดความอ่ าน ไม่หวาดหวั่นต่ออุปสร รค

และทุกสิ่งทุกอย่างที่ดี จะเกิดขึ้นได้จากความอดทนเสมอ

เป็นแบบไหน เป็นยังไงบ้าง แล้วคุณ มีสักข้อ บ้างมั้ยนะ เป็นกำลังใจให้

ขอขอบคุณ po st s od

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …