Home ข้อคิด บุญ 12 ประการ ที่คนเป็นลูกกตัญญูจะได้รับ

บุญ 12 ประการ ที่คนเป็นลูกกตัญญูจะได้รับ

0 second read
6

พ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กๆ นั้นคือพระอรหันต์อันยิ่งใหญ่ของบ้าน โดยตามความเชื่อของทุกศ าสนาจะมีการสั่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดี

ให้เราปฏิบัติต่อคนที่รักเราในครอบครัวเป็นอย่ างดี การที่เราได้ดูแลพ่อแม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่ ก็ถือเป็นความกตัญญูและเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ เป็นการสร้างสิริมงคลให้กับตนเราเอง ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตยิ่งขึ้นไป

และในวันนี้เรามีผลดีที่คนเป็นลูกที่มีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ มาให้ทุกๆ ท่านได้ทราบและนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับการใช้ชีวิตต่อไปต่อไปด้วย ซึ่งจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ช่วง

1 ขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ก็ให้ตัวเราดูแลเลี้ยงดู คอยช่วย เหลือกิจการงานของท่าน ดูแลปฏิบัติการกินอยู่เป็นอย่ างดี ให้ความสะดวกสบายเอาใจใส่มีเวลาให้ท่าน สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับท่าน

2 ขณะที่ท่านล่ ว ง ลั บแล้ว ให้จัดพิธีให้ท่าน หมั่นทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับท่านสม่ำเสมอ เป็นสิ่งที่ดี เรานั้นควรต้องทำอยู่แล้ว

อานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่ ดูแลผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูเรามา มี 12 ประการ

1 ทำให้พ้นทุ กข์พ้นภั ยได้

2 ทำให้มีความอดทน จากการทำสิ่งต่างๆ ได้ดี

3 ทำให้ได้ล าภโดยง่าย

4 ทำให้มีความสุขในการใช้ชีวิต

5 ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ในหน้าที่การงาน

6 ทำให้แคล้ ว ค ล า ด ภั ยในย ามคับขัน

7 ทำให้เป็นคนมีเหตุผล ไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม

8 ทำให้เทวดาลงมาพิทักษ์รักษาผู้ที่ทำ

9 ทำให้เป็นคน รอบคอบ มีสติ ในการที่จะคิดทำการใดๆ

10 ทำให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ

11 เมื่อมีลูกก็จะได้ลูกที่ดี

12 ทำให้เป็นตัวอย่ างอันดีแก่อนุชนรุ่นหลัง

พ่อแม่คือพระอรหันต์ของลูกๆ ไม่ต้องไปตามพระอรหันต์ที่ไหนเลย

ขอขอบคุณ postsara

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

5 แนวทาง ดัดนิสัยตัวเอง เพื่อสร้างนิสัยใหม่ ให้เก็บออมมากขึ้น

การออมเงิน เป็นสิ่งที่เราควรทำ มันเป็น“วินัย” ที่ควรทำท … …