Home ข้อคิด บุญใหญ่ 3 ประการ ผลบุญจะคุ้มครองเรา ผ่านทุกอย่างไปได้

บุญใหญ่ 3 ประการ ผลบุญจะคุ้มครองเรา ผ่านทุกอย่างไปได้

0 second read
0

ในห้วงที่ผลก ร ร มไม่ดี มาส่งผล บางทีมันก็เหมือนมืดแปดด้าน หันไปทางไหนไม่มีใครช่วย

บุญ ของตนที่ทำมานั่นแหละ ที่จะพาให้ผ่านพ้นความมืดนี้ไปได้

บุญที่แรก บุญของตัวเอง

ในภพนี้ ทั้งจากทาน จากศีล ภาวนา ทั้ง 3 สิ่งนี้ เป็นบุญที่จะพาเรารอ ด คนไม่มีบุญของตน ไม่มีทางพ้นไปได้

เราต้องมีฐานบุญของเราเอง ทานไม่มีเงิน ก็อภัยทานนำ ทำด้วยจิตบริสุทธิ์ยิ่งใหญ่

ผลบุญมากกว่าเงินพั นล้ านที่จิตไม่บ ริสุ ท ธิ์

แม้จะอด ต ๅ ย จะลำบากก็อย่าผิ ดศีล ต้องอดทน อย่าเพิ่มวิกฤ ต ให้แก่ตนเอง

และการภาวนานั้นเป็นบุญมาก ฝึกเถิด สวดมนต์ ฝึกทำสมาธิ ระงับจิตใจที่ร้อนรุ่ม

ฝึกให้เย็นลง อะไรที่เสียไปแล้วก็ปล่อยมันไป หากไม่เคยทำ เราเริ่มใหม่ได้ทุกวินาที

บุญที่สอง บุญจากการกตัญญู กตเวที

กตัญญูต่อพ่อแม่ เป็นอันดับแรก ท่านให้กำเนิด อุ้มชู เรามาทำให้เราจากวิ ญญ าณเป็นคน แค่สำนึก

แค่นี้ยังไม่พอ เราต้องตอบแทนท่านอย่างดีที่สุดเท่าที่มีกำลัง คนที่ทำบุญกับพ่อแม่

บุญนี้จะพาหลุ ด วงล้อมก ร ร ม แม้ท่านล่ วงลั บไปแล้ว บางท่าน อาจไม่ได้จากไปที่ใดหรอก

ยังคงเฝ้าดูห่วงใย คุ้มครองเรา หมั่นสร้างบุญ อุทิศไปให้ท่าน นอกจากพ่อแม่แล้วคนรอบข้างอย่างพี่น้อง

เพื่อนหรือแม้แต่คนที่เราไม่รู้จัก เคยช่วยเหลือย ามเราลำบาก หากเรามีโอกาส เมื่อมีกำลัง

จงตอบแทนเขาบ้าง ข้าวหนึ่งช้อน น้ำหนึ่งขัน คือสิ่งที่เรารอ ดมาได้ จงตอบแทนคุณเขา

บุญสุดท้าย การอโหสิก ร ร ม และขออโหสิกร ร ม

บ่วงก ร รมที่รัดเราไว้ ทำให้เราเดินหน้าไม่ได้ ปิดทางโช คล าภ คือ เจ้าก ร ร ม นายเ ว ร ปลดปล่อยกันและกันเถิด

จงเริ่มที่เราต้องให้อภัย ให้อโหสิก ร ร มก่อน แล้วไปขออโหสิก ร ร มเจ้าก ร ร มนายเ วร

ที่มีทั้งมีชีวิต หรือวิญญ าณอ าฆ า ต ที่มีชีวิตคือคน สร ร พสัตว์ทั้งหลายที่รายล้อมเรา ทั้งพี่น้อง บริวาร เพื่อน

แม้แต่พ่อแม่เรา ที่บางครั้งท่านเผลอ ท่านสร้างก ร ร มกับเรา บุญและก ร ร มนั้นบันทึกในจิต ซ่อนใครซ่อนได้

แต่เราซ่อนก ร ร มมิได้ อโหสิก ร ร มให้กันทุกวันเถิด เพราะเราคงผ่านภพชาติมามากมาย หลายคนที่เป็นทุ กข์

เขารอการปลดปล่อยจากเรา เหมือนกัน เราต้องขออโหสิกร ร มเจ้าก ร ร มนายเว ร เช่นกันนะ

3 บุญ ที่ทำได้ตลอด ปาฏิหาริย์แห่งบุญที่ยิ่งใหญ่ จะพาพ้นไปจากความมืดทั้งปวง ด้วยบุญของเรา

ขอขอบคุณ rugyim

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …