Home ข้อคิด บางครั้งของเหล่านี้ มันก็เปลืองโดยที่เราก็ไม่รู้ตัว

บางครั้งของเหล่านี้ มันก็เปลืองโดยที่เราก็ไม่รู้ตัว

2 second read
0

การเก็บออมเงินใครก็พูดได้ มันพูดง่ายแต่การจะลงมือทำจริงๆ นั้นทำย ากแต่ถ้าคุณเบื่ อ

การใช้ชีวิตแบบเดือน ช นเดือน อย ากเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ ต้องคิดเรื่องนี้ใหม่แล้ว

กับการบริหารเงินของคุณเพราะมันมีสิ่งของอยู่ไม่กี่อย่าง ที่เราเสียเงินไปกับมัน

ทั้งๆ ที่เราเอง สามารถประหยัดในส่วนนั้นได้ ไม่ต้องสิ้นเปลืองกับมันมาก

1.ค่าธร รมเนียม จ่ายสาย

ถ้าคุณจ่ายบัต รเครดิ ตสาย บิลค่าใช้บริการอื่นๆ สาย อาจมีการเก็บค่าธร รมเนียมด้วย

ของพวกนี้ บางครั้งคุณไม่จำเป็นต้องเสีย ฉะนั้น เมื่อคุณคิดว่าเดือนนี้คุณไม่สามารถจะจ่ายบิ ล

เช่น บัต รเครดิ ตได้ทันเวลา คุณก็ไปติดต่อธน าคารล่ว งเอาไว้ ว่าสาเหตุคืออะไร

ต่อไปก็แนวทางแก้ปัญหาด้วยกัน เพราะเราเป็นลูกค้ าของธน าคาร เขาก็ต้องบริการ เราอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะ

2.ค่าธรร มเนี ยมกดเงิน จากตู้ A T M

การทำธุรกร รมในตู้ของธน าคาร ที่ไม่ใช่ธน าคารที่เราใช้บริการอยู่เนี่ย อาจทำให้คุณ

เสียค่าธร รมเนี ยมได้ และแม้ว่าค่าธร รมเนียมมันจะดูเล็กๆ น้อยๆ สำหรับคุณ แต่พอมันรวมกันหลายๆ ครั้ง

มันก็เป็นเงินจำนวนมากขึ้นมาได้ ฉะนั้นคุณควรวางแผนการใช้เงินดีๆ จะได้ไม่ต้องกดเงินหลายๆ ครั้ง

พย าย ามกดเงิน จากธนาค ารของคุณเอง อาจเป็นรายสัปดาห์ หรือแบบไม่ใช้บั ตร

3.แมก าซีน หนังสือพิ มพ์

เนื่องจากการเติบโตของการใช้ และเข้าถึงอินเท อร์เน็ ต ทุกวันนี้จึงมีนิตยส าร หนังสือพิมพ์

เยอะแยะมากมาย ที่คุณสามารถเข้าไปหาอ่ านได้จากเว็ บ และเราเองไม่ต้องเสี ยค่าใช้จ่ายด้วย

พร้อมมีอัพเด ทให้คุณได้อ่ านอ รวดเร็ว ทันใจ อีกด้วย

4.ค่าข นส่ง ของสินค้ า

ถ้าคุณเป็นคนที่ชอ บซื้อสินค้ าออ นไลน์ คุณก็อาจจะต้องเสี ยเงินไม่น้อยไป กับค่ าขนส่ งสิ นค้ า

มากไปกว่านั้นยิ่งถ้าเป็นเว็บ สินค้ าออ นไลน์ต่างประเท ศ เขาจะคิดเป็นราค าไม่น้อยเชียวล่ะ

ดังนั้น เมื่อคุณต้องการประหยัดในส่วนนี้ ควรซื้ อของในร้ านค้าออ นไลน์ในประเท ศ ตัวเอง

ที่มีค่า ขนส่ งที่ถูก ไม่ก็พย าย ามรอให้ต้องการ ซื้อของในจำนวนที่มากๆ จะได้ไม่ต้องเสียค่ าข นส่ง

5.หนังสือ

บ่อยครั้งที่เราซื้ อหนังสือที่เราสามารถหยิบยืมจากเพื่อนๆ มาก็ได้ ไม่ก็ยืมจาก ห้องสมุด

หรือเราจะอ่านในรูปแบบอิเล็กทร อนิกส์ก็ได้ ทุกวันนี้เทคโนโลยีเขาไปไกลแล้ว

6.สมาชิ ก ฟิตเนส

เรื่องการออกกำลังกายเนี่ย เป็นเรื่องที่ดีควรทำทุกวันอย่างยิ่ง แต่ว่าคุณไม่จำเป็นต้อง

เสียเงินต่อเดือน แพงๆ เพื่อเล่นฟิตเนส เพราะคุณสามารถออกกำลังกายได้จากที่บ้าน ไม่ก็

สวนสาธาณะใกล้บ้านตัวเองก็ได้ หรือ ยิ มตามสนาม ที่มักคิดค่าบริก ารที่ถูก

หรือแทบจะไม่คิดเลย เพราะเป็นบริการประชาชน ฉะนั้น ดูตัวเลือกเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจ

บางทีมันอาจจะประหยัดเงินไปได้อีก เดือนละ 2 -3 พัน เลยทีเดียว

7.ค่าทำความสะอาด ในบ้าน

เช่นพวก การทำความสะอาด ซ่อมเล็กๆ น้อยๆ บางครั้งเราก็ทำเองได้ไง ทั้งยังเป็น

การออกกำลังกาย ไปในตัวด้วยนะ ฉะนั้น แทนที่คุณจะเสียเงินจ้ าง คนมา ทำความสะอาด

คุณก็ทำมันเองซะเลย ประหยัดเงินในกระเป๋า คุณอีกด้วย มีแต่ข้อดีเห็นไหม

8.ตั๋ วเครื่องบิน

และบัตรเค รดิ ตของคุณเนี่ย มันสามารถช่วยให้คุณแล กซื้ อตั๋ วเครื่องบินได้ แค่คุณใช้จ่ายผ่ านบัตรเค รดิต

คุณก็สะสม คะแน นไปเรื่อยๆ ได้ จนมากพอที่คุณสามารถแลกตั๋ วเครื่องบิน

แลกส่ วนลดซื้ อตั๋ วเครื่องบิน ไปยังที่ๆ คุณต้องการได้ ฉะนั้น

อย่าลืมใช้จ่ายผ่า นบัตรนะ สำคุญเลยคือ ต้องมีวินัยในการใช้ด้วย

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …