Home ข้อคิด นิสัย 5 อย่าง ช่วยให้มีกินเหลือใช้ มีชีวิตที่เรียบง่ายแต่ความสุขเพียบ

นิสัย 5 อย่าง ช่วยให้มีกินเหลือใช้ มีชีวิตที่เรียบง่ายแต่ความสุขเพียบ

13 second read
0

เงินทองนั้นคือของนอกกาย แต่มันจะสาย หากเก็บไม่อยู่ เงินเดือนออกทีไร

กินอาหารหรูๆ ปลายเดือนกินอาหารเส้ น เงินเดือนทำไม เป็นเงินครึ่งเดือนเก็บไม่อยู่

ส่วนเงินในอนาคต ที่มาเป็นบั ตร พล าสติก ก็ใช้จนเต็มวงเงิน เช่นนี้แก่ตัวไปจะมีเงินใช้

ย ามแ ก่ได้ อย่างไร ทำไงดีล่ะ หลายท่านเก็บเงินไม่อยู่ เพราะความต้องการที่มีมาก หรือบางทีมี

สิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ เช่นค่ ารักษ าพย าบ าล ซ่อมแซมรถ หรือบ้าน อื่น ๆ แต่บางครั้ง ก็เป็นค่าใช้จ่าย

ที่ไม่ค่อยจำเป็น เช่นซื้อโทรศั พท์ใหม่ ทดแทนเครื่องเก่าที่ยังใช้งานได้ แค่ตกรุ่นไปบ้างเท่านั้น

ฉะนั้น ลองอ่ านบทความนี้ดูนะ เผื่อจะมีเงินเก็บขึ้นมา สักนิดก็ยังดี

1. ไม่ไปแหล่ งอั น ต ร า ย

หลายทา่นชอบเดินเล่น ดูของที่ตัวเองชอบทำให้เกิ ดความอย ากได้ เช่น

เดินดูโทรศั พท์มือถือบ่อย ๆ เพราะชอบความแปลกใหม่ ของยี่ห้ อนั้น ๆ

เมื่อกลับมาบ้าน กลับกลายเป็นโทรศั พท์ที่มีอยู่ อยู่ดี ๆ ก็เกิ ดช้ า ขึ้นมาซะงั้น

ทั้งๆ ที่ไม่เคยเป็นมาก่อน f u n c t i o n ที่เหมือนเครื่องอื่น ก็เริ่มใช้งานไม่ได้

ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ใช้งาน ได้ดีมาโดยตลอด ก็เลยคิดว่า ควรจะเปลี่ยนเพราะไม่ตอบโจทย์

ซึ่งมันเป็นอั น ต ร า ยต่ อเงินในกระเป๋ามากมายเชียวล่ะ

2. พอใจกับอะไรที่มีแล้ว

ก่อนที่จะซื้ อของใหม่ลองทบทวนสักนิด ให้รอบคอบก่อนว่ามันจำเป็นจริง ๆ หรือ

ที่ต้องซื้ อชำรุ ดเสี ย ห ายแล้วจริง ๆ ไหม ใช้งานไม่ได้แล้วจริงหรือ หรือแค่อย ากได้เพราะ

เพื่อนยุ ถ้าคิดได้ว่าจำเป็นจริง ๆ หรือไม่แล้วค่อยตัดสินใจซื้ อ ไม่ก็รอไปซักพัก ให้เงินเก็บเพิ่มขึ้นนิดก็ยังดี

3. ให้คนอื่นบั งคับ

หากบังคับตัวเองไม่ได้แล้ว ควรต้องพึ่งคนอื่นแล้วละแหละ เพราะเก็บเงินไม่อยู่

ทั้งๆ ที่ทำมาหลายทางแล้ว ลองแบบนี้ ฝ ากเงินแบบฝากประจำ ทุกเดือน

เพิ่มวินัยให้ตัวเอง ก็ควรจะเอาเงินไปฝากธนาคาร ทำประกั นชีวิตร ายปี

ที่ต้องจ่ายทุกปี หากครบกำหนด ยิ่งพวกประกั นชีวิต 10 ปีเนี่ย เอามาหั กภ าษีได้ด้วยนะ

การให้คนอื่นบังคับแบบนี้ ยิ่งทำให้เรา มีวินัยในการเก็บขึ้น ยิ่งมีเงินเก็บ มีเหลือใช้มากขึ้น

4. ไม่ต้อง เป็นที่สุดก็ได้

กลั วจะต กรุ่นหากซื้อของชิ้นนี้ กลั วที่จะอ ายเพื่อนหากซื้อรุ่นต่ำ คิดแบบนี้ไม่ได้ถูกต้องเสมอไปหรอกนะ

หากคุณกลั วตกรุ่น ก็สินค้ าที่คุณซื้ อวันนี้ ปีหน้าก็ออกรุ่นใหม่มาอีก

แล้วเครื่องเก่าของคุณก็จะต กรุ่น กลั วที่จะอายเพื่อน แต่บางครั้งของใช้ ก็ไม่จำเป็นที่จะเอามาโ ชว์

5. เอาเงินไว้ ไกลตัว

เงินอยู่ใกล้ ๆ ตัว ก็หยิบเอามาใช้ก็หมดไปเร็ว หากลองเอาเงินไว้ไกล ๆ

เช่น ฝ ากธนาคาร แบบไม่มีบัตร A T M ต้องไปเบิกที่สาข าอย่างเดียว

โอกาสที่จะเบิกเงินส่วน นั้นมาใช้ก็จะย ากเข้าไปอีก แต่ก็ต้องแบ่ งออกมาเป็นส่วนๆ

ไปนะ เช่นเงินที่ใช้ประจำวันหรือฉุ กเฉิ นจะต้องนำมาใช้ ได้อย่างง่าย

แล้วเงินเก็บควรเอาไว้ห่างๆ ยิ่งเบิกย ากยิ่งดี

ทุกครั้งที่อย าก ความทุ กข์มันเกิดแล้ว มันไม่ใช่ว่าแค่ไม่สมอย าก จึงจะมีทุ กข์

เวลาใจมีความอย าก บางอย่าง สังเกตมั้ยว่าใจมันมีความดิ้ น ร น

ยังไม่ต้องพูดว่า มันสมหวังหรือผิ ดหวัง แค่อย ากมันก็ทุ กข์

ขอขอบคุณ f o r l i f e t h

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …