Home ข้อคิด นิสัย 10 ข้อ ของคนมีแนวโน้มจะได้ดีในอนาคต

นิสัย 10 ข้อ ของคนมีแนวโน้มจะได้ดีในอนาคต

4 second read
0

1. อ่ า นหนังสือ

คนที่ประสบความสำเร็จจะอ่ า นหนังสืออย่ างน้อย 30 นาทีเป็นประจำ

เพราะเขารู้ว่า การอ่ า นสามารถเพิ่มความรู้เอาไปใช้ต่ อ ยอด

ไม่ใช่ว่า อ่ า นหนังสือหมวดบันเทิง ไร้ส าระไปวันๆ

2. ตื่นแต่เช้า

ควรมีเวลาตอนเช้ามืดอย่ างน้อยๆ 3 ชั่ วโมง ก่อนเริ่มทำงานจริง เพราะการตื่นเร็ว

กว่านั้นเราก็มีเวลาคิดและทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากกว่าไง

กลายเป็นว่าคนตื่นเช้า เขาจะสามารถ “ควบคุม” ปัจจัยเวลาได้

แล้วคนที่ตื่นสายเนี่ยนะ ทำอะไรช้า เวลาก็จะไ ล่กวดอยู่เสมอนั่นแหละ

3. แสวงหา ที่ปรึกษาสำหรับชีวิต

และที่ปรึกษาไม่จำเป็น ต้องอายุมากกว่าก็ได้นะ เพียงสามารถเป็นเพื่อนที่มีประสบการณ์

ในบางด้านนั้นๆ มากกว่า และที่ปรึกษาไม่ได้ช่วยพัฒนา ชีวิตคนรวย

เฉพาะด้านธุรกิจ ด้านการเงินเท่านั้น ยังช่วยให้ชีวิตส่วนตัวมีความสุขด้วย

คือคนรวย จะไม่คิดเองทำเองคนเดียว แต่ยินดีให้คนมาช่วยคิด แนะสิ่งดี ๆ เสมอ

4. ออกกำลังกายเป็นประจำ

ส่วนมากนั้นคนรวย พวกเขาจะ ออกกำลังกายอย่ างน้อย 30 นาที ในทุก ๆ วัน

เพราะการออกกำลังกายนั้น ไม่ได้ดีต่อสุ ข ภ า พ ร่ า ง ก า ยอย่างเดียวเท่านั้น

แต่ยังช่วยให้ส ม อ ง ตื่นตัว และมีไอเดียใหม่ๆ อีกด้วย

5. อยู่ในสังคมกับ คนแบบเดียวกัน

ก็หมายถึงคนที่มีเป้าหมาย มองโลกด้านบวกเหมือนๆ กัน จะว่าพวกเขาเลือกคบก็ได้นะ

เพราะพวกเขารู้ว่าเวลามีจำกั ดจะคบทุกคนไม่ได้ ที่สำคัญคือ ถ้าเราอย ากจะอยู่ใน

สังคมคนรวยสร้างเองจริง ๆ เราไม่จำเป็นต้องรวยก่อนก็ได้นะ

แค่เราต้องมีพื้นฐาน มีทัศนติด้านบวกมีแนวคิดที่ก้าวหน้า

แบบนี้ใคร ๆ ก็อย ากคุยด้วย อย ากทำธุรกิจด้วย ใครๆ ก็อย ากรู้จัก

6. คิดบวกเสมอ

ย้ำว่าการคิดบวก นั้นคือ สุดยอดปัจจัยสู่ความสำเร็จของคนรวยสร้างเอง

ซึ่งปัญหาของคนส่วนใหญ่คือ ไม่ค่อยสำรวจ จิตใจตัวเอง ว่าเป็นคนคิดลบ คิดบวก อย่างไรบ้าง

และคนรวย จะมีความรู้สึกตัวตนอยู่เสมอ ว่า

จะไม่ปล่อยให้ตัวเอง ต้องเข้าไปอยู่ในหลุมของการคิดลบ เป็นแน่!

7. มีมารย าทดี ไม่ว่าต่อหน้าหรือลับหลัง

เพราะการทำตัวเหมาะสมเป็นสิ่งที่ดีเสมอ คนรวยรู้ว่าในโอกาส ไหนควรทำอะไร

อย่างเช่น ส่งจดหมาย ขอบคุณเมื่อได้รับความช่ วยเหลือ

หรือร่วมโต๊ะอ า ห า ร อย่ างสำรวม แต่งตัวเหมาะสมแบบพอดี

และส่วนหนึ่งก็เพื่อรั ก ษ า ความสัมพันธ์ และส่วนหนึ่งก็เพราะ

เขารู้จักใจเขาใจเรา ว่าทุกคนมีชีวิตจิตใจต้องการกัลย าณมิตรที่ดีแก่กัน

และการจะให้คนอื่น รู้ว่าเราคือกัลย าณมิตรที่เีนั้น คือต้องแสดงออกไม่ใช่แค่คิดในใจนะ

หากเราไม่เคยแสดงออก เขาจะรู้ได้ยังไง ว่าเราคือกัลย าณมิตรที่ดีแค่ไหน

8. มีแหล่งร ายได้ มากกว่า 1 ทางเสมอ

คนที่เขาประสบความสำเจ็จแล้ว พวกเขาไม่ได้มีร ายได้จากที่เดียวหรอกนะ แต่มีจาก 3 ช่อง

ทางเป็นอย่ างน้อย แต่เหนือสิ่งอื่นใด ก็ไม่จำเป็นต้องเริ่มจากสิ่งใหญ่โต

ใช้เงินมากเกินตัว แต่ค่อย ๆ ริเริ่มลองทำ ต่ อ ยอดไปเรื่อยๆ ท้ายที่สุดมันจะดีเอง

9. ยินดี ช่วยคนอื่นให้สำเร็จด้วยกัน

เพราะคนรวยสร้างเอง ก็จะรู้จักเลือกช่วยเช่นกัน ไม่ใช่แบบเล่นพร ร คเล่นพวก

แต่เพราะเขารู้ว่า ไม่สามารถช่วยทุกคนทุกเวลาได้ เพราะแบบนั้นก็จะไม่มีเวลา

ไปช่วยคนที่มีศักยภาพมากพอ ที่จะประสบความสำเร็จ

ผลงานโดยรวมนั้น ก็จะออกมากลาง ๆ หรือต่ำ เพราะหากช่วยเหม าเข่ง

คนเก่งก็จะได้รับเวลา หรือทรัพย ากรไม่มากพอ แล้วคนกลาง ๆ

แม้ช่วยมากเท่าไร เขาก็ไปได้แค่นั้นแหละนะ

10. ไม่เห่อ ตามกระแ ส

แต่คนรวยนั้น พวกเขาจะสร้างกระแ สของตัวเองขึ้นมาเอง

แล้วจากนั้นจะชั กชวนคนรอบข้าง ให้เดินตามเขา อย่างถูกต้อง

ขอขอบคุณ t h a i p t

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …