Home ข้อคิด ทุกวันนี้ เป็นผู้หญิง อย่าหยุดสวย อย่าหยุดทำ 13 สิ่ง นี้

ทุกวันนี้ เป็นผู้หญิง อย่าหยุดสวย อย่าหยุดทำ 13 สิ่ง นี้

0 second read
1

เป็นผู้หญิง อย่าหยุดสวย อย่าหยุดทำ 13 สิ่ง นี้

1.อย่ าหยุดที่จะกตัญญู คนที่สำเร็จในชีวิตส่วนมากแล้ว มักเป็นคนกตัญญูรู้คุณคน แล้วคนกตัญญูรู้คุณคนนี่แหละมักจะประสบความสำเร็จในชีวิต

2.อย่ าหยุดสวย จงสวยให้ตามวัย ใส่ใจตัวเองสม่ำเสมอ ไม่ปล่อยตัวเอง โ ท ร ม จนกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้าน ใส่ใจตัวเองอยู่เสมอ

3.อย่ าหยุดฉลาด จงหมั่นเรียนรู้ พย าย ามหาความรู้ใหม่ๆ ใส่ตัวเองทุกวัน เพราะความรู้ทำให้เราองอาจ

4.อย่ าหยุดหาของอร่อยทาน การหาของอร่อยกิน ไม่ได้แปลว่า ต้องอ้ วนเสมอไป เพราะเรารู้จัก เ ส พอย่ างมีความสุข ตราบใดที่ลิ้ นของเรา มันยังรับรสได้อยู่

5.อย่ าหยุดทำบุญสร้างกุศล นั่นก็เพราะว่า จะทำให้จิตใจเราผ่องใส เบิกบาน แล้วทำให้เรามีความสุขมาจากในใจ อันเป็นสุขที่แท้จริงสำหรับชีวิต

6.อย่ าหยุดทำงาน หาเงิน เป็นแม่บ้านตามคำขอร้องของสามี เพราะชีวิตจะค่อยๆถอยหลังลงเรื่อยๆ ไปทีละน้อยๆ กว่าจะรู้ตัว บางที่มันก็สายไปแล้ว

7.อย่ าหยุดท่องโลกกว้าง นอกจากความสุขที่ได้บินออกไปนอกกรอบ สู่โลกกว้างแล้ว ความรู้ใหม่ๆ จากการได้พบเจอนั้น ยังมากขึ้นตามด้วย มันเสมือนเป็นการเติมไ ฟให้กับชีวิตของเราเองอีกด้วย

8.อย่ าหยุดคบเพื่อนดีๆ เช่นเพื่อนเก่าที่ดีๆ คอยหมั่นหาเวลาไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆ พูดคุยกัน รำลึกความหลังอย่ างมีความสุข เพราะจะทำให้เราไม่พล าดความ ประทับใจความสุขในบางเรื่องไป

9.อย่ าหยุดที่จะออม ไม่ว่าจะออมแบบไหน ก็ต้องรู้จักออมทั้งซื้อพั นธบัตรรั ฐบ าล ซื้อหุ้ น ฝากธนาค าร ไม่ก็ออมผ่านบริษัทป ร ะ กันชีวิต ซื้ อทอง ซื้อที่ดินก็จงรีบออมตั้งแต่เนิ่นๆ

อย่ามัวแต่พึ่งคนอื่นเวลาที่เราเดื อดร้ อน เพราะเขาก็มีภาระของเขาเหมือนกัน

10.อย่ าหยุด ที่จะรักตัวเอง เพราะหากเราไม่รักตัวเองก่อนนั้น แล้วจะให้ใครมารัก ถ้าเรารักตัวเองได้มากพอ เราก็จะใส่ใจตัวเองในทุกๆ เรื่อง

แล้วผลของการใส่ใจตัวเองนี่แหละ ก็จะทำให้เราดูดีในทุกเวลา และทุกอริยบท

11.อย่ าหยุดหาเงินใช้เอง เราต้องให้มีประตูมากกว่าหนึ่งบาน ให้เงินไหลเข้ามา เพราะหากบานใดปิดก็ยังมีบานอื่นเปิดอยู่ นอกจากนั้น

ชีวิตที่สามารถพึ่งตนเองได้ เราจะรู้ว่าตัวเองเก่งแค่ไหน เมื่อหาเงินใช้เองได้

12.อย่ าหยุดทำสิ่งที่เราชอบ นั่นก็เพราะ เราไม่รู้จะได้ทำได้อีกนานถึงเมื่อไหร่ พอเรามีโอกาสทำได้ ก็ให้รีบทำดีกว่า และทำให้ดีที่สุด

13.อย่ าหยุดออกกำลังกาย เล่นกีฬา เพราะจิตใจที่ดีนั้น ควรอยู่ในร่างกายที่แข็งแร งด้วย เราจะได้มีชีวิตอยู่เป็นผู้สูงวัยที่แข็งแร ง และเป็นสุข

ไม่เป็นภาระกับลูกหลานยังไงล่ะ!

ขอขอบคุณ ดร.พนม ปีย์เจริญ

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …