Home ข้อคิด ถ้าอยากเก่ง อยากดูดีมากขึ้น คุณสมบัติ 9 ข้อที่คุณต้องมี

ถ้าอยากเก่ง อยากดูดีมากขึ้น คุณสมบัติ 9 ข้อที่คุณต้องมี

9 second read
0

สมัยนี้ดูดีอย่างเดียวคงไม่พอ มันต้องและฉลาดด้วย ถึงจะอยู่ได้อย่างสง่า และมีความสุข

1.การที่เรา ตั้งเป้าหมาย

คนเก่ง คนที่ประสบความสำเร็จทุกๆ คนจะมีจุดเด่น ที่คนจะพูดถึงเช่น เมื่อพูดถึง S t e v e Jobs จะนึกถึงนวัตกร ร ม

การเปลี่ยนโลก มนุษย์เราไม่ได้สมบูรณ์แบบ แต่ละคนมีจุ ดอ่อน-จุ ดแข็งเสมอ จงค้นหาตัวเองให้เจอ

ว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องการอะไรคือสิ่ง ที่ทำได้เพราะหากคุณหาเจอแล้ว ก็จงตั้งเป้าหมายไปว่า

เราจะต้องเก่งในเรื่องนี้ จากนั้นก็เดินตามเป้าหม าย รับรองว่าความสำเร็จอยู่ไม่ไกลแน่นอน

2.อยู่ใกล้ๆ คนเก่ง

“ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับหนังสือที่คุณอ่ า น ผู้คนที่คุณพบ บ้ านที่คุณอยู่”

ฉะนั้น คุณอย ากเป็นคนเก่งคุณควรหาใครที่เป็น Role Model ไม่จำเป็นว่าคนนั้น ต้องอายุมากกว่า

ประสบการณ์กว่า หรือตำแหน่งสูงกว่า สิ่งสำคัญคือ คุณจะต้องเปิดใจเรียนรู้จากเขา

คอยอยู่ใกล้คนเก่งศึกษา เรียนรู้จากเขา ถ้าเป็นคนที่บริษัทคุณอาจ เรียนรู้งานจากเขาแบบ

Work Shadow ก็ได้ มันจะยิ่งทำให้เราเก่งขึ้น ภายในเวลาไม่นานนัก

3.อย่ากลัว การที่ได้งานย าก

ความสามารถที่ปราศจากโอกาส คือความสู ญเปล่า เพราะคนเรามีโอกาส หลายอย่าง

เช่น โอกาสจากองค์กรที่ดี ที่มีระบบพัฒนาคนให้เก่งขึ้นได้ โอกาสที่ได้เจอนายดี

แนะนำเทคนิคและพร้อมสนับสนุนโอกาสที่ได้ทำงาน ที่ท้าทาย งานย าก งานเช่นนี้

จะทำให้คนเราเติบโตขึ้น คนเราจะเรียนรู้เติบโตตามโจทย์ ที่เจอในชีวิต ฉะนั้น อย่ากลัวงานย าก

อย่ากลัวงาน ที่เป้าหมายแทบจะเป็นไปไม่ได้ เพราะงานพวกนี้จะทำให้คุณเก่ง เหนือกว่าคนอื่นได้อย่างไว

4.มีทักษะ มีพื้นฐาน

เพราะมีคนกล่าวไว้ว่าทักษะที่ทำให้สามารถ ไปไหนมาไหน ในโลกใบนี้ได้มี 3 สิ่งคือ

1.การทำอ า ห า ร ไปที่ไหนก็มีกินตลอด ไม่อดต ๅ ย

2. การเล่นดนตรี ที่นอกจากจะคล ายเ ค รี ย ดแล้ว มันสามารถช่วยหาร ายได้ได้

3. การมีทักษะภาษ าอังกฤษที่ดี เพราะคนส่วนใหญ่ ใช้ภาษาอังกฤ ษสื่อส า ร แต่ในยุคนี้

ต้องเพิ่มทักษะด้านไอทีไปด้วย ทุกวันนี้แทบจะทุกอย่าง ล้วนเป็นดิจิตัลไปหมดแล้ว และใช้สมาร์ทโฟน

ในการหาข้อมู ลต่างๆ หากคุณเป็นคนที่เก่งทั้งภาษ าและไอที จะทำให้คุณได้เปรียบ สำหรับการทำงาน

5.มีทัศนคติที่ดี ต่อสิ่งต่างๆ

ฐานความคิด ที่จะทำให้คุณเก่ง คือแพ้ได้แต่ต้องลุกได้เช่นกัน เพราะคนเราไม่ จำเป็นต้องชนะทุกเรื่อง

ไม่ต้องสมบูรณ์แบบทุกอย่าง ผิดพล าดได้แต่ ต้องเรียนรู้และพย าย ามฟื้นตัวให้ไว

จากนั้น ก็กลับมาเดินต่อ ในสิ่งที่เราตั้งเป้าเอาไว้ต่อไปนะ

6.สร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนความรู้

เพราะ “นกไม่มีขน คนไม่มีเพื่อน ปีนขึ้นที่สูงไม่ได้” และการจะเติบโตในโลกไร้พรมแดนเช่นนี้

ที่องค์ความรู้ เพิ่มขึ้นมหาศ าลมากมายทุกวัน จนคนไม่สามารถเรียนรู้ได้หมด เราจะพบการเรียนรู้แบบใหม่ๆ

เช่น Community of Practice หรือ การสร้าง เครือข่ายในการเรียนรู้ แบบชุมชนนัก

ปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน เรื่องใดที่ดีๆ จงถ่ายทอด ส่วนเรื่องที่เป็นจุดอ่ อนจงเรียนรู้

อย่าหวง ยิ่งเราถ่ายทอด เรายิ่งเก่งขึ้น อย่าอายที่ไม่รู้ และกล้าที่จะขอเรียนรู้

นี่แหละ คือเส้นทางที่จะทำให้คุณเก่งขึ้นได้

7.มุ่งมั่น อดทน

เพราะความเก่งหาใช่พรสวรรค์ แต่คือพรแสวง คนที่เขาเก่งระดับโลกพวกเขาล้วนมาจาก

การฝึกฝนครั้งแล้วครั้งเล่า ในระหว่างทางอาจมีอุปสรรคเข้ามาทดสอบ

ทำให้อย ากล้มเลิก แต่ถ้ายังอย ากสำเร็จอยู่ เราต้องมุ่งมั่นทุ่มเท เพราะโลกนี้

ไม่มีอะไรที่ได้มาฟ รีหรอก อย ากสำเร็จ อย ากเก่ง ก็ต้องพย าย าม

8.เป็นคนใฝ่รู้ เป็นหน อ นหนังสือ

เพราะคนเรามีต้นทุ นความรู้ที่ต่างกัน เราทุกคนเพิ่มเติมความรู้ ให้ตัวเองได้

และวิธีที่ง่าย ที่เราทำได้คือการอ่ า นหนังสือเพราะการอ่ านหนังสือทำให้เราเก่ง และฉลาดขึ้นได้จริง

และสิ่งเหล่านี้ เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้าเป็นประจำ ฉะนั้นแล้ว

ลองถามตัวคุณเองดูว่าวันนี้คุณได้ใช้เวลา อ่ า นหนังสือหรือยัง แต่ละเดือนอ่ า น หนังสือไปกี่เล่ม

หากมีคนถามคุณว่าหนังสือที่คุณรัก คือเล่มไหน คุณสามารถตอบคำเขาได้ไหม

9.มีคุณธรรมเป็น ใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต

เพราะคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอนะ ต้องมีจุดยืน ในการดำเนินชีวิตด้วยมันจึงจะเหมาะสม

เพราะคนเก่งๆ ที่ไม่มีหลักในการใช้ชีวิต จะประสบความสำเร็จได้ย ากมาก เพราะสิ่งที่จะทำให้ความเก่ง

ของเราเป็น ที่ปรากฎอย่างยั่งยืน คือ หลักยืนในการดำเนินชีวิต

คือ คุณธรรม ความดีงาม ในวันนึงหากคุณต้องตัดสินใจในสิ่งที่ย ากลำบาก

ก็ลองถามตัวเองว่า อะไรคือจุดยืน ของคุณนะ

ขอขอบคุณ บ ว ร นั น ท์ทองกลยา

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …