Home ข้อคิด ดูคนไม่จริงใจ ดูได้จากตรงนี้ รู้ไว้จะได้ทันคน

ดูคนไม่จริงใจ ดูได้จากตรงนี้ รู้ไว้จะได้ทันคน

0 second read
1

เดี๋ยวนี้ในสังคมเราคนส่วนมากนั้นใส่หน้าก ากเข้าหากัน เสแสร้งทำเป็นดี เพื่อหวังอะไรบางอย่าง

ในภายหลัง พูดครงๆ ลยคือมันดูย าก ที่จะรู้ว่าใครจริงใจ ใครหน้าไหว้หลังหลอก

ควรอดทนให้มาก รอบคอบละเอียดละออ ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสู จน์ เพราะคนพวกนี้

เขามีเล่ห์เหลี่ยม แพรวพราว มีศิลปะในการโน้มน้าวใจ แต่ไม่นานนักหรอกนะ คนเหล่านี้

พวกเขาต้องเผยธาตุแท้ ตัวเองออกมาแน่ๆ เพราะถ้าเขาเป็นคนไม่ดีจริง

เขาก็ไม่สามารถเสแสร้ งเป็นคนดีได้ตลอดไปหรอก ทีนี้พอความจริง ปรากฏ

เค้าก็จะถูกสังค มลงโท ษเอง ฉะนั้น แค่เรารักษาความดีของตัวเองเอาไว้เป็นพอ

และอดทนเข้าไว้ เพราะความอดทนคือวิธีในการเอาชนะคนเสแสร้ ง ไม่มีใครแสดง

เป็นคนอื่นได้ตลอดไปหรอก เพราะสักวันเขาก็ต้องแพ้ภั ยตัวเอง เอาชนะใจ ตัวเองให้ได้

จงบอกกับตัวเองว่า อย่าแพ้ทางพวก อย่าอ่อนแอให้พวกเขาได้เห็น อย่าเถี ยงอย่างที่ใจ

เราคิด แต่จงเงียบเข้าไว้ ยิ้มอย่างเดียวก็พอ ไม่ว่าพวกเขาจะมาไม้ไหน แค่อย่าไปหลงกลเขาเป็นพอ

มาร้ าย มาดี ก็ช่างเค้า อย า กด่ าอย ากดูถู กก็ปล่อยไป อย่าไปรับเอาเราไม่เจ็ บไม่ป วด

ตามปากเขา อีกไม่นานหรอก คนพูดก็จะรู้สึกเจ็ บป วดไปเอง ใครจะทำอะไรเราได้

อย ากพูดอะไรก็ให้เค้าพูดไป ถ้าเขาไม่เหนื่อย เขาจะพูดจนห ายใจไม่ทันก็ช่างเค้าสิ

เพราะคำพูดจากคนที่โก ร ธ มีแต่แร งกดดั นทางอารมณ์ และการแสดงออกล้วน

แล้วแต่ใช้แร ง นอกจากเขาจะเหนื่อย สุขภาพจิตของเขาเอง มันก็จะเสียไปด้วย

เพราะเขากลั วคนอื่นจะไม่เชื่อไง ก็เลยกลัวคนอื่นจะไม่เห็นด้วย ยิ่งออกแร งพูดมาก

ธ าตุแท้ก็จะหลุดออกมา ว่าเขาเป็นคนแบบไหน เพราะความคิดของความทุกข์

ในจิตใจของเขามันจะเผ าใจเขา ให้ร้อนเป็นไ ฟ ทีนี้ถ้าใครอยู่ใกล้ ก็จะรู้สึกร้อนตาม

ไม่มีใครอย ากอยู่กับความร้ อนหรอก เราต่างก็ชอบความเย็นสบาย ตัวเขาเองก็เถอะ

แม้ให้ตัวอยู่ในห้องแอร์ ที่เย็ น แต่หากภายในจิตใจร้อนเป็นไ ฟ ท้ายที่สุด อย่าหวังว่า

จะชนะใครได้เลยเพราะแม้แต่ใจตนเอง ยังควบคุมไม่ได้ เมื่อมีความอดทนมันก็คือวิธีพิสู จน์

ว่าใครจริงใจ ใครไม่จริงใจ ที่สำคัญเลย คุณไม่สามารถทำให้ทุกคน ชอบคุณได้

แต่ที่สุดแล้วคุณ ก็แค่ดำเนินชีวิตด้วยการเป็นตัวเอง ทำให้ตัวเองมีความสุข เท่านี้ก็พอแล้วละนะ

ขอขอบคุ ณ bitcoretech

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …