Home ข้อคิด คู่ชีวิตที่มีศีลเสมอกัน จึงจะคบกันได้นานและยืนยาว

คู่ชีวิตที่มีศีลเสมอกัน จึงจะคบกันได้นานและยืนยาว

0 second read
0

จู่ๆ ก็มีคนมาถามว่า : อย ากรู้ว่าเหตุใด คนที่ทำล ายครอบครัวตัวเองจนพั ง แต่ว่ากลับต้องการสร้างครอบครัว

ใหม่ มันสมควรแล้วหรือแบบนี้ ถ้าคนที่ทำร้ ายคนอื่น ๆ จะได้รับความรักความอบอุ่นเช่นนี้

ตอบ : คงเพราะเคยผิ ดพล าดมา จึงอย ากแก้ไขปรับปรุงตัวให้ดีกว่าเดิม และต้องการสร้างใหม่กับคนอื่นที่ไม่ใช่เรา

ผลของการกระทำในอดีต ก็คือผลก ร ร ม ของเขา เขาหนีไม่พ้นหรอก ส่งผลเร็วหรือช้าเท่านั้นเอง

แล้วในวันนั้นเราอาจจะไม่ได้อยู่เห็น คนเราทุก ๆ คนต้องการความรักความอบอุ่นอยู่แล้ว ไม่เว้นแม้แต่คนที่เราถามถึงเขา

อาจจะต้องการมากจนใจไม่เคยพอ ให้ไปเท่าไหร่ก็ไม่เคยเต็ม พอเขาไม่ได้จากเรา เขาก็แค่ไปเอาจากคนอื่นก็แค่นั้น และอาจจะหาใหม่เรื่อย

เพราะใจของเขาถมไม่เคยเต็ม และมีไม่น้อยมาถามผู้เขียนว่า จะเริ่มคบหาใครสักคน สิ่งที่ควรดูนอกจากการกระทำของเขา คือสิ่งใดอีก

ผู้เขียนมักจะพูดเสมอว่า “อดีตของเขาไงล่ะ ที่เราควรดู อย่าปล่อยให้รักบังตา” นิสัยคนพอทำประจำทำบ่อย ๆ เข้า

มันก็กลายเป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้ ฝั งลึกยึดแน่นที่เราเรียก “สั น ด า น” ยังไงล่ะ แล้วถ้าอดีตของเขา

คือการทำล า ย ครอบครัวตัวเอง จงอย่าฟังคำพูดของเขา แต่ดูวิธีปฏิบัติของเขากับคนในอดีตของเขา

ว่าเค้าตอบแทนคนเหล่านั้นยังไง ภายใต้หน้าก ากที่ฉาบไว้ อาจเป็นปีศ า จร้ ายที่คุณคาดไม่ได้ อย่ามองแค่ภายนอก เพราะคุณจะได้แค่เปลื อก

คนที่มีนิสัยคล้ายกันจะอยู่ด้วยกันได้นาน ถ้าได้ดีชีวิตก็สุขสงบ ได้ชั่ วชาตินี้ก็พากันดิ่ งลงเห ว

คนดีจะอยู่กับคนชั่ วไม่ได้ มันผลักกัน คนศีลเสมอเท่านั้นที่ดึงดูดกัน อยู่ด้วยกันได้ย าวนาน

ขอขอบคุณ forlifeth

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …