Home ข้อคิด คิดให้ได้แบบนี้ ชีวิตจะมีความสุข ไม่ทุกข์ใจ

คิดให้ได้แบบนี้ ชีวิตจะมีความสุข ไม่ทุกข์ใจ

0 second read
0

เจอ(ความทุกข์หนัก) ให้พูดกับตัวเองว่ามันเป็นแบบฝึกหัด ที่จะช่วยให้เกิดทักษะต่างๆ

เจอ(งานหนัก) ให้พูดตัวเองว่า มันคือ โอกาสในการเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ

เจอ(ปัญหาซับซ้อน) ให้บอกตัวเองว่า คือบทเรียนที่ จะสร้างปัญญาให้เรา

เจอ(คำนินทา) ให้พูดกับตัวเองว่านี่ เป็นการสะท้อนว่าเรายังคงเป็นผู้ที่มีความหมาย

เจอ(ความผิดหวัง) ให้พูดกับตัวเองว่า มันเป็นวิธีที่ธรรมชาติ สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเรา

เจอ(นายจอมละเมียด) บอกตัวเองว่านี่คือ การฝึกตนให้สมบูรณ์แบบ

เจอ(คำตำหนิ) บอกตัวเองว่า คือการชี้ขุ มทรั พย์มห าสมบั ติ

เวลา(คนกลิ้งกะล่อน) ให้พูดตัวเองว่านี่ คืออุท าห รณ์ของชีวิตที่ไม่น่าเจริญรอยตามเลย

เจอ(ลูกหัวดื้อ) ให้พูดกับตัวเองว่านี่ เป็นโอกาสทอ งของการพิสูจน์ ความเป็นพ่อแม่อย่างแท้จริง

เจอ(แฟนทิ้ง) ให้คิดว่านี่ คือ ความเป็นอนิจจัง ที่ทุกชีวิตมีโอกาสพานพบเสมอ

เจอ(คนที่ใช่แต่เขามีคู่) ให้พูดกับเองว่า คือประจักษ์พย านว่า ไม่มีใครได้ทุกอย่ างดั่งหวัง

เจอ(อุ บั ติ เ ห ตุ) ให้พูดกับตัวเองว่า คือคำเตื อนว่าจงอย่ าประม าท

เจอ(คน เ ล ว ) ให้บอกตัวเองว่านี่ เป็นตัวอย่ างของชีวิตที่ไม่ควรทำตาม

เจอ(ความป่ วยไ ข้) ให้พูดกับตัวเองว่านี่ เป็นการเตือนให้เห็นคุณค่า ของสุขภาพ

เจอ(ความพลั ดพร าก) ให้พูดกับตัวเองว่า นี่เป็นบทเรียนที่ดี ของการรู้จักยืนหยัดเพียงคนเดียว

เจอ(ศั ต รูคอยกลั่ นแกล้ ง) ให้พูดกับตัวเองว่านี่ เป็นสิ่งที่ ทดสอบว่า ‘ม ารไม่มีบารมีไม่เกิด’

เจอ(วิกฤต) ให้พูดกับตัวเองว่า เป็นบทพิสูจน์สัจธรรม ‘ในวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอ’

เจอ(ความจน) ให้พูดกับตัวเองว่านี่ คือ วิธีที่ธรรมชาติที่เปิดโอกาสให้เราได้สู้ ต่อไป

ชีวิตคนเราล้วนแล้วแต่ต้องพบเจอเรื่องดีไม่ดีบ้าง อยู่ที่ตัวเราว่า เมื่อไหร่จะก้าวผ่านพ้นมันไปได้ และย ามใดที่ท้อแท้

ขอแค่สู้ชีวิตด้วยสติปัญญา ไม่ต้องยืนในที่ที่ดีที่สุดจงยืนในที่ที่ทำให้เรา มีความสุข ปัญหาทุกอย่ างมันมีทางแก้ แค่มุ่งมั่นต่อสิ่งที่อยู่ตรงหน้านั้น

ถ้าเรามีความหวังจะทำให้เรามีกำลังใจ ถ้าเราอดทนมากพอ เราจะมีวันได้เห็นท้องฟ้าสดใส ความสำเร็จนั้นต้องจ่ายด้วยความพย าย าม

สิ่งที่ต้องทิ้งไป คือ ”ปัญหา” สิ่งที่ต้องพกติดตัวไว้ คือ ”ปัญญา” สิ่งต้องคิดแก้ปัญหา คือ ”ตัวเรา” เราไม่ได้มีหน้าที่อธิบายความฝันให้ใครฟัง

แต่เรามีหน้าที่ทำความฝันของเรา ให้สำเร็จ อุปสรรคอาจทำให้เราฝ่ าฟั นไปข้างหน้าได้อย่ างย ากลำบาก แต่ไม่ได้หมายความว่า

เราจะผ่านมันไปไม่ได้นะ มองไปข้างหน้าอย่ างมีความหวัง มองข้างหลังอย่ างมีบทเรียน จงมอง “ปัญหา” ให้เป็นการฝึก “ปัญญา” แล้ว

ชีวิตจะอยู่ “เหนือปัญหา” “กำลังใจ” เราหาได้จากคนรอบข้างแต่ ความเข้มแข็ง เราต้องสร้างมันขึ้นมาเอง ทุกคนมีเรื่องเศร้าในชีวิตด้วยกันทั้งนั้น

อยู่ ที่ว่าใครจมอยู่กับมันนานแค่ไหน ทุกคนก็มีวันแ ย่ๆเหมือนกันอดทนไว้เดี๋ยวมันก็ผ่านไป “คนเกี ยจคร้ านหย่อนความเพียรแม้ จะมีชีวิตอยู่ถึงร้อยปีก็สู้

คน พิ ก า ร พากเพียรแต่มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวมิได้” ชีวิตมีขึ้นและก็มีลง เวลาขึ้นอย่ าลงเวลาลงอย่ าท้อ ครั้งนี้ก็ต้องผ่านมันไปให้ได้

เป็นธรรมาที่ช่วงหนึ่งของชีวิตที่เราจะรู้สึก “แ ย่” แต่ขออย่ าท้อแท้เพราะคงไมมีใครที่จะ “แ พ้” ได้ทุกวัน ไม่มีใครทำให้เราแพ้ได้

ถ้าหัวใจเราไม่ยอมแพ้ซะอย่าง อย่ าทิ้งความฝันเพียงแค่รู้สึกว่ามันไกล หากเราไม่ลองเดิน ไปแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าไกลจริง ใครที่กำลังท้อแท้สิ้นหวัง

ในชีวิตก็อย่ าหยุดอยู่กับที่ ปล่อยเวลาให้ผ่านพ้นไปเปล่าๆ นะ จงสู้และก้าวเดินไปข้างหน้าอย่ างเข้มแข็ง สิ่งที่ดีคนที่ดียังรอเราอยู่ข้างหน้า ไม่มีคำว่าสายไป ตราบที่เรายังมีหวัง

ขอขอบคุณ จันทร์เจ้า

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …