Home ข้อคิด ความจริง 5 ข้อ ว่าเหตุใดคนรวย จึงรวยมากขึ้นทุกวันๆ

ความจริง 5 ข้อ ว่าเหตุใดคนรวย จึงรวยมากขึ้นทุกวันๆ

6 second read
0

คนร วยก็รวยขึ้น ส่วนคนจนก็ยังคงจนเหมือนเดิม ทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะ หลายคนอาจสงสัยใช่มั้ยล่ะ

ยิ่งในปัจจุบัน มีความเหลื่ อมล้ำทางฐานะ กันมากขึ้น และคนที่เขา รวย เขามีวิธีคิด

ที่ต่างจากคนทั่วๆ ไปยังไง หรือพวกเขารู้อะไรที่เราไม่รู้กันแน่ ไปไขข้ อสงสัยกัน

1. คนรวย รู้ว่าตัวเองเก่ง หรือถนัดอะไร

เพราะคนรวย ยิ่งรวยมากขึ้น ทั้งนี้เพราะเขารู้จักความสามารถ รู้ทักษะของตนเอง

ว่าทำได้ดีในด้านไหนบ้าง จนกลายเป็นผู้เชี่ ยวชาญในเรื่องนั้น

เพราะคนเรา ไม่จำเป็นต้องเก่งไปทุกเรื่อง แค่เก่งให้สุด ไปด้านใดด้านหนึ่ง ก็เป็นคนที่ร่ำร วยได้

2. ชอบการล ง ทุ น

คนรวย จะยิ่งรวยมาก เพราะพวกเขารู้จักนำเงินไปลงทุ น เพื่อผลตอบแทน

สิ่งคนรวยมักทำคือ การใช้เงินทำงาน ซื้ อหน่วยล ง ทุ น ในตลาดหลั กทรัพย์

คือซื้ อ ทรัพย์สินแล้วให้ทรัพย์สินทำงานแทน ไม่ว่าจะลง ทุ นระยะสั้นระยะย าว

ก็ดีกว่าการเก็บเงินออมไว้นิ่งๆ ในบัญชีใช่มั้ยล่ะ

3. การมัวแต่ประหยัด ไม่ทำให้รวย

การประหยัดไม่ใช่หนทางที่ดี สำหรับคนรวย การหาร ายได้เพิ่มสิ คือหนทางสู่ความมั่งคั่ง

เพราะการประหยัดัมนก็ไม่ได้ทำให้เรามีเงินมากมายภายในเวลาไม่นาน

แต่การหาร ายได้เพิ่มไม่มีขี ดจำกั ด แต่ใช่ว่าให้ใช้เงินฟุ่ มเฟื อยนะ

เพราะหากอย ากรวย เราต้องรู้จักวางแผนทางการเงินของตนเองด้วย

4. อาชี พทำให้อยู่ร อด แต่ธุรกิจช่วยให้มั่งคั่ง

การมีอาชีพ มันก็คือจุดเริ่มต้นของการมีเงินนั่นแหละ

แต่การมีอาชีพแค่อย่างเดียว ทำให้เราอยู่ได้แค่ ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแค่นั้น

แต่หนทาง สู่ความร่ำรวย มันคือการเริ่มต้นมาจากการทำธุรกิจ ที่เป็นของตนเอง

5. คนรวยเห็นความสำคัญ ของต้นทุ นของความรู้

เพราะส่วนมากแล้ว เขาเป็นนักพัฒนาตนเองจะคอยหาความรู้พร้อมปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้า

กับสถานการณ์รอบๆ อยู่เสมอ และคนรวยมักจะมีช่วงเวลาในการทบทวนและ

สรุปผลสิ่งที่ทำมาด้วย เพื่อดูว่ากำลังเดินไปตามเป้าหมายไหม เพื่อนำไปปรับปรุงและแก้ไข

สิ่งที่พล าด และข้อดีคือ หากเรามีการวัดผล ตัวเองอยู่เรื่อยๆ ก็จะทำให้เราไม่หลงทางจาก

เป้าหมายที่ตั้งไว้ อีกสิ่งสำคัญใน วิธีคิดของคนรวย ที่นอกจาก เงินก็คือ เวลาเลือกงานจะคิดเสมอว่า

จะได้อะไรจากการทำงาน อาจหมายถึงประสบการณ์ โอกาสหรือทักษะที่สามารถนำไปต่ อ ยอด ทำธุรกิจได้

เพราะนั้น คนรวยจึง “เลือก” ทำงานเพื่อ “สร้างโอกาส” ที่กล่าว 5 ข้อ คนธรรมดาทั่วไปที่อย ากจะร่ำรวย

ก็สามารถทำได้นะ อาจจะลองเริ่มต้นทีละข้อๆ เปลี่ยนทีละนิด ให้มีนิสั ยอย่างคนรวยเขา

ไม่แน่ว่าอนาคตคุณ อาจจะกลายเป็นคนร่ำรวย โดยไม่รู้ตัวก็ได้ พื้นฐานสำคัญที่ สร้างให้คนๆ นึงรวย

ขึ้นมาได้ ก็เพราะมีบุคลิกนิสัยที่ส่งเสริม ต่อการทำธุรกิจ มีการคิด การตัดสินใจ การรับมือ และลงมือทำ

ที่มันต่างจากคนทั่วไป ผลลัพธ์เลยต่างกัน เมื่อเข้าใจก็จงพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องและจริงจังสักทีนะ

ขอขอบคุณ t o d a y . l i n e

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …