Home ข้อคิด คน 8 ประเภท ไม่ควรสนิทสนม และอย่าใช้คำว่าเพื่อนกับเขา

คน 8 ประเภท ไม่ควรสนิทสนม และอย่าใช้คำว่าเพื่อนกับเขา

0 second read
0

ไม่ว่ายุคไหนๆ คนจริงใจ ก็มีน้อย บางทีนั้น เราควรที่จะต้องต้อง เลือกคนที่จะเข้ามาในชีวิตบ้าง มันทำให้เราได้แต่สิ่งดีๆ

เช่น สังคมที่อยู่ คู่ชีวิต หรือแม้กระทั่งเพื่อนของเราเอง แล้วคนบางประเภทนะ ก็ไม่ควรคบด้วย ไม่น่าให้ความสนิทสนม หรือช่วยอะไรเลย

แต่บางประเภทก็เป็นคนดี๊ คนดี ดีจนใจหายเลยล่ะ อย ากมีคนแบบนี้ ไว้เยอะๆ ชีวิตจะได้ดี คงมีความสุขน่าดู

คน 8 ประเภทนี้ ไม่น่าเป็นเพื่อน ปล่อยเขาทำอะไรที่คิดว่าดีเถอะ

1 ผู้ที่จมอยู่ในกิเล สตั ณหา

2 คนอกตัญญู ไม่รู้คุณ ไม่สนใจใคร

3 คนยุแยงให้แต กแยก

4 คนที่พูดเท็ จเป็นไฟ

5 คนไม่รู้คุณคน คนเน รคุณ

6 คนคดที่ตี หน้าซื่อ แสร้ ง เป็นคนดี

7 คนที่มีใจคิดแค้ น ไม่คิดดีกับใคร

8 คนที่ต่อหน้าอย่ าง ลับหลังอีกอย่ าง

8 เรื่อง ที่พูดง่ายแต่ ทำย ากไม่เหมือนดังที่พูดเลย

1 อย่ าเชื่อคน พูดคำหวาน หมายล่ อลวง มากนัก

2 อย่ าเย าะเย้ย ผู้เคราะห์ร้า ย ผู้อั บโช ค

3 อย่ าเข้าใกล้คนค ด โก ง

4 อย่ าคบหาคน กลับกลอก ไม่มีน้ำใจต่อผู้อื่น

5 อย่ าโกรธผู้หวังดี เพียงแค่เขาพูดจาไม่เข้าหู

6 อย่ าลืมผู้มีคุณ มีความรักให้เธอ

7 อย่ าระแวง คนตรงใจซื่อเลย

8 อย่ าอิจฉาคนรวย เพียงชั่ วข้ามคืน

คน 8 เหล่า ที่คุณไม่ควรลืมบุญคุณเขา เขาคือผู้มีพระคุณ

1 ไม่ลืมบุญคุณพ่อแม่เลี้ยงดูเรา ตั้งแต่เรายังเล็ก

2 ไม่ลืมผู้ช่วยเหลือย ามเรา เดือ ดร้อน

3 ไม่ลืมผู้รู้แนะแนวทาง

4 ไม่ลืมบุญคุณสามี ภรรย า ผู้ร่วมทุกข์กันมา

5 ไม่ลืมบุญคุณพี่น้อง ที่ช่วยประคอง

6 ไม่ลืมบุญคุณ เพื่อนคบหา มิตรสนิทรู้ใจ

7 ไม่ลืมบุญคุณครู ผู้อบรมสอนสั่ง ผู้ให้ความรู้กับเรา

8 ไม่ลืมบุญคุณฟ้าดิน ธรรมชาติ

คนเหล่านี้ 8 ประเภท ไม่ต้อง ช่วยเหลือปล่อยไปตามทางเขาเถิด

1 คนที่ละเ มิ ดศีลธรรม

2 คนทะเยอ ทะย านอย าก

3 คนไม่รู้คุณคน อกตัญญู

4 คนที่ทำร้า ยคนอื่น เพื่อประโยชน์อย่างเดียว

5 คนตลบตะแลง เปลี่ยนใจ ง่ายดาย

6 คนเห็นแก่เงิน เป็นสิ่งสูงสุด ในชีวิต

7 คนที่ใจคอคับแค บ โลกแคบ

8 คนไร้วาจาสัตย์ พูดไม่เป็นพูด

8 สิ่ง ที่ไม่ควรทำ เมื่อแก่แล้ว

1 เดินช้าๆ ไม่เดินเร็วเกินไป

2 ไม่ทำอะไร ไม่ซับซ้อนซ่อน เงื่อนเกินไป

3 ไม่ทำอะไรจนเหนื่อยมากไป

4. แก่แล้ว ไม่ต้องอย ากได้ อย ากมีมากไป

5 ไม่หวังชื่อเสียง ลาภยศ เงินทอง

6 ไม่อยู่ในบ้านใหญ่ไป

7 ไม่กินอิ่มจนเกินไป

8 ไม่โกรธ ไม่โมโห ไม่เจ้าอา รมณ์เกินไป

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …