Home ข้อคิด คน 6 ประเภท อย่าทิ้งไปจากชีวิต ยิ่งคบยิ่งดี

คน 6 ประเภท อย่าทิ้งไปจากชีวิต ยิ่งคบยิ่งดี

0 second read
0

ถ้าคุณยังไม่แน่ใจว่า มีใครที่รู้จักอยู่ใน 6 ประเภทนี้หรือไม่ หรือว่ากำลังจัดวางลิ สต์เพื่อนอยู่ล่ะก็

เช่นนั้น แปลว่าคุณ กำลังจะสร้างเครือข่ ายผู้คน ที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จขึ้นมาแล้ว แต่หากคุณยังรู้สึกว่ายังข าดอะไรบางอย่าง ก็สามารถลงมือสร้างมัน เพื่อให้มาเติมเต็ม ตั้งแต่วันนี้เลย

1 คนที่มักให้คำปรึกษากับคุณได้เสมอ

คือคนที่คุณสามารถโทรหาได้ในย ามจำเป็น เช่น การตัดสินใจครั้งใหญ่ การตัดสินใจจ้ างพนักงาน

ในหลายๆ ครั้งที่พวกเขามักจะมีประสบการณ์ที่เหมือนหรือใกล้เคียงกับคุณ

และพวกเขาเหล่านี้เอง จะเป็นคนที่หาเวลามาคุยกับคุณ ให้คำแนะนำต่างๆ และแม้ว่าบางครั้ง

คุณอาจจะเห็นไม่ตรงกับพวกเขาบ้าง แต่นั้นแหละคือสิ่งที่สำคัญ

จำไว้เลยว่า การที่พวกเขาให้คำแนะนำที่ต่างออกไป มันล้วนแฝงไว้ด้วยความปรารถนาดีต่อคุณจริงๆ

2 คนที่คอยสนับสนุนคุณ

บุคคลประเภทนี้ คือ คอยช่วยสนับสนุนคุณ เมื่อคุณต้องเผชิญกับสิ่งไม่ค าดฝัน

คุณไม่ควรเริ่ม ธุรกิ จใหม่ จนกว่าคุณจะเจอใครบางคน ที่จะมาช่วยสนับสนุนคุณไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ

คนประเภทนี้มักจะเป็น คนสำคัญ คนสนิท คนรัก เพื่อนเก่า คุณควรจะรักษาคนเหล่านี้ไว้ในชีวิตให้มาก

แม้มันจะเป็นเรื่องย ากมากๆ พอๆ กับการสร้างธุรกิ จก็เถอะ

3 เพื่อนคู่คิด มิตรคู่สร้าง

คนประเภทนี้ก็เหมือนกับห ยิ น และคุณก็คือหย าง เวลาที่คุณอ่อนแอ พวกเขาจะเติมเต็มส่วนที่ไม่มี และตรงข้ามกับที่เรา

คนประเภทนี้ ไม่จำเป็นจะต้องเป็นหุ้ นส่วนของธุรกิ จก็ได้ เพียงเป็นคนใกล้ชิด ที่รู้จักคุณและธุรกิ จของคุณอย่างท ะลุปรุโปร่ง

เป็นเพราะพวกเขารู้จักคุณ และธุรกิ จของคุณดี บางครั้งจึงอาจทำงานร่วมงานกันย ากสักหน่อย แต่สุดท้ายนั้นธุรกิ จของคุณก็ไม่อาจข าดบุคคลเหล่านี้ไปได้หรอก

4 คนที่ตรงไปตรงมา เหมือนกับ ลูกขุน

ลูกขุนที่อยู่ในชั้นศ าล จะให้การตัดสินค ดี ผ่านหลังจากที่รวบรวบพย านหลั กฐานจนครบ

เช่นเดียวกัน คนประเภทนี้จะช่วยบอกสิ่งที่คุณทำลงไป อย่ างตรงไปตรงมา ไม่ว่าจะเรื่องการทำธุรกิ จและการใช้ชีวิต ราวกับเป็น ค ณะผู้บริห ารส่วนตัว

ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะมีค ณะผู้บริห ารจริงๆ หรือไม่ คุณควรจะมีคนรู้จักที่เป็นเหมือน ลูกขุนให้คุณเอาไว้สักสองสามคนบ้างนะ

5 คนที่คอยช่วยประสานงาน

ผู้ประกอบก ารทุกคนต้องมี คนที่คอยเป็นหูเป็นตา รับฟังความคิดต่างๆ ให้ความเห็นได้

หรือเรียกได้ว่าเป็น ผู้ประสานงานนั่นแหละ พวกเขาคือคนที่คอยช่วยในงานต่างๆ ของคุณ

เช่น การหาไอเดียใหม่ๆ ผลิตภั ณฑ์ แค มเปญหรืออะไรก็ตามแต่

ซึ่งผู้ประสานงานที่ดี ควรต้องมีจินตนาการที่ดี และมีความคิดใหม่ๆ ทันโลก มาแลกเปลี่ยนกับคุณอยู่เรื่อยๆ

6 คนที่คอยยั่ วยุ สบประม าทคุณ

เขาจะคอยตั้งคำถามกับคุณ ว่าคุณทำไม่ได้บ้าง ไม่ดีพอบ้างล่ะ และคำพูดหรือการกระทำของพวกเขา

อาจจะแ ผ ดเ ผ าจิตใจของคุณไปบ้าง แต่มันจะเป็นสิ่งกระตุ้ นให้คุณพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆ

เพื่อจะล บคำ สบประม าทของพวกเขาให้ได้

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …