Home ข้อคิด คนเป็น คู่บุญ คู่แท้ จะมีความรู้สึกดีๆ ให้กันเสมอ

คนเป็น คู่บุญ คู่แท้ จะมีความรู้สึกดีๆ ให้กันเสมอ

0 second read
1

1. สบายใจ เมื่อได้อยู่ใกล้กัน

เป็นคู่แท้กัน อยู่ด้วยกันจะรู้สึกสบายใ จ มีความสุข ไม่เครี ยด ต่างฝ่ายต่างคือความสบายใจของกันและกัน

2. รู้สึกคิดถึงกัน เวลาห่างกัน

คนรักกันก็ต้องคิดถึงกันเป็นเรื่องธรรมดา คุณจะรู้สึกคิดถึงกันเมื่อมีเห ตุจำเป็นที่จะต้องห่างกัน

และไม่ใช่ความรู้สึกของฝ่ายใดฝ่ายนึง แต่ทั้งสองคนจะรู้สึกแบบเดียวกัน

3. เคารพครอบครัว ของอีกฝ่าย

คุณและเขาต่างก็เคารพสมาชิกในครอบครัว ให้เกียรติพ่อแม่ และสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ ด้วย

และรู้สึกว่าคุณ เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเค้า เขาเองก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคุณเหมือนกัน

4. เป็นตัวของตัวเองเสมอ

ไ ม่ต้องฝืนอะไรทั้งนั้น กล้าที่จะเผ ย ข้อเสี ยของคุณให้อีกฝ่ายรับรู้ แบบไ ม่ต้องทำตัวในแบบที่

อีกฝ่ายชอบเพื่อเอ าใ จเค้า ทั้งคุณและเขาก็ไม่ได้เรียกร้อง ให้อีกฝ่ายเปลี่ยนตนเอง เพื่อความพึงพอใจของผู้ใด

5. จะมองเห็น อนาคตร่วมกัน

อนาคตที่มีกันและกันอยู่ หลายครั้งที่คุณทั้งสองวางแผนร่วมกันว่าจะแต่งงาน จะใช้ชีวิตคู่อย่างไร

จะมีลูกกี่คน เมื่อพวกคุณนึกภาพออกนั่นแปลว่า คุณมีจุดมุ่งหมาย ในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันในอนาคตแล้วล่ะ

6 รู้สึกไว้ใจกันและกัน

ไม่รู้สึกหว าดระแ วงว่าอีกฝ่ายจะแอบไปมีใครหรือเปล่า ไม่ต้องตามหึ งห วงหรือต้องคอยเช็ ค อีกฝ่ายตลอด

แต่คุณจะรู้สึก สบายใจ วางใจ ไว้ใจได้เสมอ

7. เคารพพื้นที่ และเวลาส่วนตัว

ไม่ว่าจะรัก หรือคิดถึง และอย ากใช้เวลาอยู่ด้วยกันขนาดไหน แต่คุณสองคนก็เข้าใ จในพื้นที่และเวลาส่วนตัวของกันและกัน

คุณจะไม่ก้ า ว ก่ า ย จะไม่เข้าไปยุ่ ง เมื่อคุณไปเที่ยวกับเพื่อน หรือจะต้องไปต้องทำงาน

8. รู้สึกหล งใ หลกัน

ไม่ใช่รู้สึกเฉพาะตอนแรกที่คบกันใหม่ๆ แต่มีความรู้สึกรักและต้องการใช้เวลาด้วยกันอย่างสม่ำเสมอ ไม่เคยรู้สึกว่าเ บื่อกันเลย

9. กล้าที่จะพูดถึงปั ญหาต่างๆ

กล้าที่จะเล่าปั ญหาต่างๆ ของคุณให้เขาฟังทั้งปั ญหาเรื่องงาน เรื่องส่วนตัว หรืออะไรก็ช่าง

โดยที่คุณเชื่อว่าเขาจะไ ม่รังเกีย จหรือรำคา ญสิ่งที่คุณได้เล่า

คุณเชื่ อว่าเขาจะรับฟังคุณและคุณยินดีที่จะรับฟังเรื่องราวของเขาเช่นกัน

และรู้สึกว่าการรับฟังปั ญหากันและกัน เป็นการเรียนรู้นิสัยใจคอและทำความรู้จักกันเพิ่มมากขึ้น

10. อยู่ด้วยกันแล้ว ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

การคบกันของคุณและเขา ทำให้ต่างฝ่ายต่างเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ทั้งเรื่องหน้าที่การงาน

ทั้งการดูแลสุขภาพตัวเอง เพราะว่าอย ากทำตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อนคนที่เรารักนั่นเอง

11. อยู่ด้วยกัน โดยไม่รู้สึก อึ ด อั ด

แม้คุณและเขาจะไม่มีเรื่องคุยกัน แต่ก็สามารถอยู่ด้วยกันแบบเงียบๆ ได้ไ ม่รู้สึกอึ ดอั ดใจ

แต่กลับรู้สึกมีความสุขซะมากกว่า ถ้าคุณรู้สึกเช่นนี้แสดงว่าคนๆนั้นคือคู่แท้ของคุณแล้ว

12. อย ากให้อีกฝ่ายมีความสุข

ต่างฝ่ายต่างอย ากให้อีกฝ่ายมีความสุข คิดทำอะไรก็มักจะนึกถึงอีกฝ่ายเสมอ

และจุดประสงค์ในการตัดสินใจทำอะไรหลายๆ อย่างก็เพื่อความสุขของอีกฝ่าย

13. รู้สึกขอบคุณ

คุณจะรู้สึกขอบคุณอีกฝ่าย ที่ช่วยเข้ามาเติมเต็มให้ชีวิตของกันและกัน

เพราะคุณนึกไม่ออกเลยว่าหากไม่มีเขา ชีวิตคุณจะเป็นยังไง จะมีความสุขขนาดไหน

14. รู้สึกมั่นคง ปลอ ดภั ย

ไม่ว่าจะเจอเรื่องราวอะไร ขอแค่มีกันอยู่ คุณจะรู้สึกว่าเขาสามารถป กป้อ งคุณได้เสมอ

คุณจะรู้สึกป ลอดภั ยเสมอถ้าอยู่กับเค้า รู้สึกว่าเขาเป็นที่พึ่งให้คุณได้อยู่เสมอ

15. อยู่ข้างๆ เสมอในเวลาที่อีกฝ่ายหมดกำลังใจ

คุณจะรู้สึกมั่นใจได้ว่าเขาจะไ ม่มีวันไปไหน เขาจะอยู่กับคุณเสมอในวันที่คุณรู้สึกอ่ อนแ อ

หรือเจอเรื่องแ ย่ๆ ในชีวิต คุณจะมีเขาอยู่ข้างๆ คอยเป็นกำลังใจให้ ไปห่างไปไหน

16. ยอมรับข้อเสี ยของอีกฝ่ายได้

รู้สึกว่าข้อเสี ยของอีกฝ่ายเป็นเรื่องเล็กน้อย เพราะคุณสามารถเข้าใ จและยอมรับได้โดยไ ม่รู้สึกฝื นเลย

และรู้ว่าทุกๆ คน ย่อมมีข้อดี ข้อเสี ยอยู่แล้ว เป็นปกติ

17. ต่างฝ่ายต่าง อย ากใช้เวลาร่วมกัน

คุณอย ากเจอเขา เขาอย ากเจอคุณ โดยไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอ หรืออีกฝ่ายไม่ได้รู้สึกอึ ดอั ดที่จะต้องใช้เวลากับคนรัก

18. มีเป้ าหมายในชีวิตเหมือนๆ กัน

คุณต้องการอะไรที่เหมือนๆ กัน และรวมถึงทัศนคติการใช้ชีวิตต่างๆ ที่ตรงกัน

มีคำจำกั ด ความของคำว่าประสบความสำเร็จที่เหมือนๆ กัน

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …