Home ข้อคิด คงไม่นานหรอก 6 อาชีพ ต่อไปนี้ จะหายไปในอาคตข้างหน้า

คงไม่นานหรอก 6 อาชีพ ต่อไปนี้ จะหายไปในอาคตข้างหน้า

11 second read
0

นับวัน เทคโนโลยีใหม่ๆ ก็เข้ามามากขึ้น และในชีวิตที่มีความสะดวกสบายมากขึ้น จนทำให้บางอาชีพนั้น จะต้องห า ยไป

ในไม่กี่ปีข้างหน้านี้ แล้วจะมีอาชี พอะไรบ้างนั้น ไปดูพร้อมๆ กัน แน่นอนว่า คงมีหลายคน ที่เดือ ด ร้อนแน่

เพราะอาชีพ คือ การทำมาหากิน คือหน้าที่การทำงานของคนในสังคม และทำให้ดำรง ชีวิตในสังคมได้

บุคคลที่ประกอบอาชี พจะได้ค่าตอบแทน ไปใช้จ่ายในการดำรงชีวิต ในปัจจุบันโลกของเรานั้น

มีเทคโนโลยีเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ จะทำอะไรก็สะดวกสบายทุกอย่ าง แต่หารู้ไม่ว่า การที่มีเทคโนโลยี มากขึ้นนั้น

หลายคนอาจต้อง ตกงาน โดยเฉพาะ 6 อาชีพต่อไปนี้ อาจต้องหายไป ในอนาคตอันสั้นนี้

1. E – B O O K พนักงานสื่ อสิ่งพิมพ์

นั่นเพราะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จะเข้ามามีบทบาท มาแทนที่

ธุรกิจสิ่งพิ มพ์จะห า ยไป เช่นพวก หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เหล่านี้จะมาในรูปแบบดิ จิ ทั ล

2. นายหน้ าทัวร์

เพราะนักท่องเที่ยว เขาจะสามารถทำ การเช็ คข้ อมูล เทียบร า ค า

วางแผนการเดินทาง ผ่ านเว็บไซต์ ผ่านแอปพลิเคชั่น ได้ด้วยตัวเองแล้ว

3. คนงาน สายการผลิ ต

ที่พูดแบบนี้เพราะว่า เทคโนโลยี หุ่ นย นต์ A I เหล่านี้จะเข้ามาทำแทนแร งงาน มนุษย์ทั้งหมด

ทำให้คนในสายงาน เหล่านี้ อาจต้องตกงาน

4. ผู้ประก าศข่ าว

เพราะผู้ประกาศข่ าวปัญญาประดิษฐ์ จะสามารถทำงานได้ทั้งวัน ทั้งบนเว็บ และช่องทางบนสื่ อ ออนไ ลน์ ต่าง ๆ

อีกทั้งยังช่วย ลดค่า ใช้จ่ายด้านการผลิตได้มากขึ้นด้วยนะ เพราะทุกวันนี้ โลกมันเปลี่ยนไปแล้ว

5. พนักงานข า ย

เพราะผู้บริโภคจะสามารถ ซื้ อ สินค้ าและชำร ะเ งินผ่านระบบ ออ นไ ลน์ได้ มันสะดวกกว่าเก่าเยอะเลย

6. พนักงานธน าค าร

เพราะการทำธุรก ร ร มการเงิน แบบออ นไ ลน์ มันมาแทนที่ และสะดวกสบายอย่างมาก

จะถูกใช้งานทดแท น สาขาธน าค าร อย่ างเต็มรูปแบบ แล้วต่อไปนั้น ลูกค้ าไม่จำเป็นต้องไปธน าค าร

ขอขอบคุณ p o f e s s i o n –j55

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …