Home ข้อคิด ข้อดี 6 อย่างของการอยู่คนเดียว ที่คนมีคู่ไม่อาจรู้

ข้อดี 6 อย่างของการอยู่คนเดียว ที่คนมีคู่ไม่อาจรู้

7 second read
0

1 การรู้จัก S A F E T Y F I R S T

ชาวโสดอย่างเราๆ ทักษะการป้ องกันตัวก็ต้องควรมี หรืออุปกรณ์

ที่ช่วยป้อ งกันตัวเอง หรือไม่ก็เลี้ยงสุนัข สักตัวไว้คอยเตื อนภัยเอาไว้

2 รู้จักวางแผน เรื่องของการเงิน

การที่เราจะใช้ชีวิตโสด ให้มีความสุขนั้นควรรู้จักออมเงิน

ไม่ว่าจะในรูปใดก็ตาม อาทิ สังหาริมทรัพย์, อสังหา ริมทรัพย์, สะสมกองทุ น

รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ, การทำประกั นชีวิต เปิดบ้านเช่ า เล่นหุ้ น หรืออื่นๆ มากมาย

3 ให้ร างวั ลกับชีวิต ที่สู้เพื่อตัวเอง

ความโสด มีข้อดีมากมาย และหนึ่งในนั้น เป็น การมีอิสระอย่างเต็มที่

และการท่องเที่ยว การเข้าคอร์ สอบรม ทำกิจกร ร ม ใหม่ ๆ

มันจะสร้างความตื่นเต้น และพัฒนาศักยภาพของเราได้ดี

4 มีทักษะ ชีวิตติดตัวไว้บ้าง

ชาวโสดอย่างเราๆ ก็ควรต้องมีทักษะที่ ใช้ในการดำเนินชีวิตติดตัวไว้บ้าง

เช่น เปลี่ยนหล อ ดไฟ ซ่อมท่อ ดูแลรถ สำหรับ ชายโสด ก็ฝึกเย็ บผ้า ทำอาหารบ้างนะ

5 ควรเป็นมิตร กับชาวโสด ทั่วโลก

นั่นเพราะการผูกมิตร กับเพื่อนข้างห้องป้า ข้างบ้าน จะเป็นการได้พึ่งพาย ามย าก

ให้ช่วยดูแลเป็นหูเป็นตา นับว่าเป็นสิ่งดีงามได้ไม่ น้อยเลย มีเพื่อนแก้เหงา ได้อีกด้วยนะ มีแต่ข้อดี

6 สุขภาพที่ดี ก็สำคัญเช่นกัน

การไม่มี โ ร ค มันเป็นลาภอันประเสริฐสุด ฉะนั้น การดูแลรักษาสุขภาพ

จึงเป็นเรื่องสำคัญ ที่ชาวโสดควรตร วจ ร่างกายประจำปี เราจะได้มีสุขภาพที่ดีไง

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

หัดเก็บเงิน เลิกฟุ่มเฟือยได้แล้ว เพราะสิ่งเหล่านี้กำลังจะเกิดขึ้น

1. คนแ ก่ต้องกลับมาทำงานอีก เพราะปกตินั้น คนแก่ๆ ก็ต้อง … …