Home ข้อคิด ข้อดี 6 อย่างของการอยู่คนเดียว ที่คนมีคู่ไม่อาจรู้

ข้อดี 6 อย่างของการอยู่คนเดียว ที่คนมีคู่ไม่อาจรู้

7 second read
0

1 การรู้จัก S A F E T Y F I R S T

ชาวโสดอย่างเราๆ ทักษะการป้ องกันตัวก็ต้องควรมี หรืออุปกรณ์

ที่ช่วยป้อ งกันตัวเอง หรือไม่ก็เลี้ยงสุนัข สักตัวไว้คอยเตื อนภัยเอาไว้

2 รู้จักวางแผน เรื่องของการเงิน

การที่เราจะใช้ชีวิตโสด ให้มีความสุขนั้นควรรู้จักออมเงิน

ไม่ว่าจะในรูปใดก็ตาม อาทิ สังหาริมทรัพย์, อสังหา ริมทรัพย์, สะสมกองทุ น

รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ, การทำประกั นชีวิต เปิดบ้านเช่ า เล่นหุ้ น หรืออื่นๆ มากมาย

3 ให้ร างวั ลกับชีวิต ที่สู้เพื่อตัวเอง

ความโสด มีข้อดีมากมาย และหนึ่งในนั้น เป็น การมีอิสระอย่างเต็มที่

และการท่องเที่ยว การเข้าคอร์ สอบรม ทำกิจกร ร ม ใหม่ ๆ

มันจะสร้างความตื่นเต้น และพัฒนาศักยภาพของเราได้ดี

4 มีทักษะ ชีวิตติดตัวไว้บ้าง

ชาวโสดอย่างเราๆ ก็ควรต้องมีทักษะที่ ใช้ในการดำเนินชีวิตติดตัวไว้บ้าง

เช่น เปลี่ยนหล อ ดไฟ ซ่อมท่อ ดูแลรถ สำหรับ ชายโสด ก็ฝึกเย็ บผ้า ทำอาหารบ้างนะ

5 ควรเป็นมิตร กับชาวโสด ทั่วโลก

นั่นเพราะการผูกมิตร กับเพื่อนข้างห้องป้า ข้างบ้าน จะเป็นการได้พึ่งพาย ามย าก

ให้ช่วยดูแลเป็นหูเป็นตา นับว่าเป็นสิ่งดีงามได้ไม่ น้อยเลย มีเพื่อนแก้เหงา ได้อีกด้วยนะ มีแต่ข้อดี

6 สุขภาพที่ดี ก็สำคัญเช่นกัน

การไม่มี โ ร ค มันเป็นลาภอันประเสริฐสุด ฉะนั้น การดูแลรักษาสุขภาพ

จึงเป็นเรื่องสำคัญ ที่ชาวโสดควรตร วจ ร่างกายประจำปี เราจะได้มีสุขภาพที่ดีไง

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …