Home ข้อคิด ข้อดี 10 ข้อ ของการเป็นคนที่มีเก็บเงิน ต้องออมเแล้วนะ เพื่ออนาคตของเรา

ข้อดี 10 ข้อ ของการเป็นคนที่มีเก็บเงิน ต้องออมเแล้วนะ เพื่ออนาคตของเรา

5 second read
0

เรื่องออมเงินนั้น หลายคนคิดว่ามันย ากที่จะทำได้ เลยมองข้ามกัน

เพราะเงินที่หามาได้ก็แทบจะไม่พอใช้ บางคนก็ใช้เงินเก่งจนไม่มีเงินเหลือ

ไม่คิดเรื่องการออมเงิน แต่ถ้าศึกษ าดี ๆ การออมเงินนั้นอาจจะทำให้เปลี่ยนวิธีคิด

และเริ่มเก็บเงินขึ้นมาก็เป็นได้ และถ้าคุณเป็นคนนึงที่ยังไม่เริ่มการออมเงิน

บางทีเหตุผลดีๆ สักข้อในนี้ อาจจะเป็นแร งบันด าลใจให้คุณได้

1. ทำให้ดูน่าเชื่ อถือ

เพราะคนไม่มีเงินออม จะดูไม่น่าเชื่ อถือ ไม่มีความภูมิฐาน ยิ่งถ้าอายุมากแล้ว

แต่ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันยิ่งจะดูไม่มีความน่าเชื่อถือเลย

ฉะนั้นแล้ว เมื่ออายุมากขึ้น ต้องคิดถึงการ มีเงินออมให้มากๆ นะ

2. เงินออม ทำให้ชีวิตไม่ลำบาก เมื่อไม่มีงานทำ

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป งานบางอย่างต้องล้ มหาย ต ๅ ย จากไป อย่างพนักงานธนาคาร

หรือสำนั กพิมพ์ ดังนั้นก็ต้องเตรียมตัวรับมือ ให้ได้นะ ปรับเปลี่ยนตัวเองให้ไว

อย่างโรงง านถ้ามีการนำหุ่นยนต์ เข้ามาใช้ทำงานแทนคน อนาคตจะเป็นอย่างไร!

3. มีเงินออม มีอิสระมากขึ้น

เมื่อมีเงินออม ก็ไม่ต้องเหนื่อยในการทำงานสักเท่าไหร่ มีเวลาทำอะไรมากขึ้น

ไม่ต้องทำงานหนักเกินไป ชีวิตมีอิสระ อย ากทำอะไรก็สามารถทำได้

4. เงินออมมีประโยชน์ เมื่อเกิ ดวิ ก ฤ ติ

เพราะชีวิตมีความไม่แน่นอน ความแน่นนอนนี่แหละที่ไม่แน่นอน

อาจจะมีเหตุ ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนั้นจึงต้องมี

เงินออมเผื่อไว้ใช้ย ามฉุ กเฉิ น จะได้ไม่ต้องไปพึ่งพาใครย ามย าก

5. มีเงินออมเผื่อช่วยเหลือผู้อื่น

การมีเงินออมไว้กับตัวเป็นสิ่งที่ดี เพราะหากพี่น้อง ครอบครัว เพื่อนฝูง มีปัญหาการเงิน

ก็จะสามารถให้ความช่วย เหลือได้ เพราะคนเราชีวิตมีขึ้นมีลง ถ้ามีเพื่อนที่ดี

เขาเดื อดร้ อน ก็ต้องช่วยเหลือแต่ละคนก็จะมีคราวเคราะห์ ของเขาเอง

6.ทำให้เรามีความสุขได้

คนมีเงินออมมีเงินเก็บจะไม่เครี ยด หน้านิ่ว คิ้ ว ขม วด เพราะมีเงินพอให้ใช้อยู่ไง

ไม่กลุ้ มใจกับเงินที่ไม่พอใช้ เมื่อมีเงินออมความสุขก็จะตามมา

7. มีเงินออม ชีวิตไม่เป็นภาระลูกหลาน

บางคนมีร ายได้เดือนหลักหมื่น ที่ต้องช่วยกันจ่ายให้ เพราะตัวเองก็เ จ็ บ ป่ ว ย

มีหลายโ ร ค แต่ถ้ามีเงินออมไว้ใช้ย ามแก่ ก็จะไม่ลำบ ากลูกหลาน

8. เงินออม ทำให้มีความมั่นคงมากขึ้น

ชีวิตคนเรา ต้องใช้เงินในการซื้อข้าว ของเครื่องใช้

ซื้ อปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอยู่เสมอ

และถ้ามีเงินออม ชีวิตก็จะมีความมั่นคง ทำอะไรก็มีความมั่นใจมากขึ้น

9. เก็บเงินออม ไว้เผื่อการซ่อม ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ

เช่นพวก บ้าน รถ เครื่องใช้ต่างๆ มีโอกาสชำรุ ดอยู่เสมอตามวันเวลาของมัน

ฉะนั้นแล้ว ก็ต้องมีเงินออมไว้ เผื่อใช้จ่ายเป็นค่าซ่อ มบำรุงด้วยนะ

10. เงินออม มีส่วนช่วยประเท ศ

เพราะการเก็บเงินออม ไว้ในธนาคารเพื่อให้มีการกู้ เงินไปลงทุ นต่างๆ ก็จะเป็นการ

ที่เราเองช่วยเหลือประเท ศทางอ้ออมด้วยนะ และทั้งนี้ ยังมีข้อดีของการ มีเงินออมยังมีอีกมาก

โดยส่วนใหญ่จะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ออมด้วย โดยเฉพาะตอนแ ก่ชรๅ ที่จำเป็นต้องมีเงินออม

ไว้ใช้จ่าย ทุกวันนี้อย่าไปหวังพึ่งพาใคร เรานั่นเองที่จะสามารถพึ่งพาได้ดีที่สุด

ขอขอบคุณ smil e r o y y i m

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …