Home ข้อคิด ข้อดีของการออมทอง เก็บทอง เมื่อเวลาผ่านไปมันเป็นที่พึ่งให้เราได้

ข้อดีของการออมทอง เก็บทอง เมื่อเวลาผ่านไปมันเป็นที่พึ่งให้เราได้

0 second read
0

จะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับข้อดีของการออมทองคำ เพราะเมื่อเวลาผ่านไปช่วยให้ชีวิตดี

ไม่ติดขัด ฉะนั้นไปดูกันว่า การเก็บออมทองสะสมไว้ มันจะทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปมากขนาดไหน

และมันก็มีคนจำนวนไม่น้อย มักซื้ อทองคำเก็บไว้ แต่ละคนมีเป้าหมายในการเก็บทองที่ต่างกัน

แต่ไม่ว่าจะเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ใด ทองคำก็ยังเป็นที่ต้องการเสมอ

ยิ่งในช่วงเหตุการณ์สำคัญๆ มันยิ่งจะทำให้ทองคำเป็นตัวช่วยได้ดีเลยล่ะ

1 ใช้จ่ายเมื่อเ จ็ บไ ข้ได้ป่ ว ย

ค่ารั ก ษ าพย าบาลเป็นอีกหนึ่งรายจ่ายที่คนทุกวัยต้องนึกถึงมัน โดยเฉพาะวัยเกษียณ

ที่มีอายุมากขึ้นสุขภาพนั้น มันก็อาจไม่ได้แข็งแร งเหมือนสมัยหนุ่ม

เพราะโอกาสเกิดโ ร คร้ าย ก็สูงเพราะงั้น ควรเตรียมพร้อมกับค่าใช้จ่าย แน่นอนว่าโ ร ค ร้ าย

บางโ ร คมีค่ารั ก ษาค่อนข้างสูง บางทีประกั นสุขภาพประกันสั งคมอาจจะช่วยได้ไม่เต็มที่

ฉะนั้นต้องมีเงินเก็บในส่วนนี้ไม่น้อยเลย เพื่อที่จะได้ช่วยเราได้อย่างเต็มที่

2 ให้เป็นของขวัญในวันสำคัญ

เพราะทองคำคือสมบัติที่มีมู ลค่าหล า ยๆ คนเก็บทองไว้ก็เพื่อเป็นมรดก

แก่ลูกหลาน ,ไว้เป็นทุนสำรองการเงินหรือให้เป็นของขวัญ

เช่น วันแต่งงาน วันสงกรานต์ วันรับปริญญา ทองคำที่ซื้ อให้ก็มีทั้งทองคำ

แท่ง หรือทองรูปพรรณอย่ างสร้อยทอง แหวนทอง จี้ทอง ฯลฯ

ล้วนแล้วแต่ลูกหลานก็นำทองเหล่านี้ไปต่อยอ ด ทางการเงินได้อีก

3 สำรองการเงินย ามฉุกเฉิ น เช่น ค่าเทอมลูกไม่พอ

เราคงจะเคยเห็นข่ าวผู้ปกครองข า ยทองในช่วงเปิดเทอมกันเยอะ เพราะมันต้องใช้เรื่องเรียนต่อ

พ่อแม่ท่านไหน ที่ไม่ได้วางแผนการเงินที่ดี เงินไม่พอใช้จริง ๆ ก็ได้ทองคำมาช่วยให้

ผ่ านพ้นวิก ฤตนี้ไปได้ นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของอุบั ติเห ตุที่อาจทำให้ต้อง

ใช้เงินจำนวนมาก จนส่ งผลให้เงินที่เก็บมามันหมดไป ไม่เหลือหรือแม้แต่

เหตุการณ์ที่ทำให้ค่าเงินลดลง จนเงินที่คาดว่าจะพอใช้ในอนาคตก็ไม่พอใช้

4 เป็นทุ นสำคัญในการทำธุรกิจ บางครั้งทุนเราไม่พอ

แม้ว่าทองคำจะไม่มีปันผ ลไม่มีดอ กเบี้ยให้เหมือนสินท รั พย์อื่น ๆ

แต่ร าค าส่วนต่างนั้น ถือว่าทำให้ทองคำได้รับความสนใจอย่างมากในด้านการลงทุน

ซึ่งมีหล า ยคนที่เกษียณแล้ว มาทำธุรกิจเล็ก ๆ เพื่อให้เกิดร ายได้โดยบางครั้ง

อาจต้องใช้ทุ นไม่น้อย แล้วเงินที่เก็บมาอาจไม่พอหรือไม่ อย ากกู้

มันจึงทำให้ทองคำเป็นสินท รั พ ย์ ที่ช่วยเราในเรื่องนี้ได้เนื่องจากร า ค าทอง

ไม่เปลี่ยนไปต ามร า คาสินค้าอื่น ๆ เพราะงั้นอย่ างน้อยๆ การมีทองคำ

เอาไว้มันอุ่นใจกว่า แต่ทว่าไม่ว่าจะเก็บทองไว้เพื่ออะไร การมีทองสำรองไว้

ย่อมดีกว่าไม่มี มันทำให้เรามีหลักประกันการเงิน เมื่อเราเกิดปัญหาจะได้แก้ทัน

5 ใช้แทนการเก็บเงิน เพราะเก็บเงินสดย าก

ทองคำเป็นสินท รั พ ย์ตัวนึงที่ถูกนำมาใช้แทนการเก็บเงิน สำหรับผู้ที่เก็บเงินไม่อยู่

หรือผู้ที่ต้องการสร้างวินัย ในการออมเงิน และโดยการเก็บทองแทนการเก็บเงิน

มันก็เหมือนกับการฝากเงินประจำ แต่เปลี่ยนจากสะสมเงิน เป็นสะสมทองคำแทนไง

เช่น ใช้โปรแกรมออมทอง คือทะยอยซื้ อทองสะสมในแต่ละเดือน จะได้ร า ค า

แบบเฉลี่ย และพอออมครบ อย ากจะเบิกทองมาเก็บไว้ บางทีข า ยคืนเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ไง

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …