Home ข้อคิด ข้อคิดของคนมีหนี้ จงเรียนรู้ไว้ เพราะทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากเราทั้งนั้น

ข้อคิดของคนมีหนี้ จงเรียนรู้ไว้ เพราะทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากเราทั้งนั้น

0 second read
0

การที่เรามีหนี้ แล้วไม่สนใจ ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย แบบนี้นั้นเป็นการกระทำที่ไม่มีความรับผิดซะเลย

และมีคนบอกว่าการ หนีหนี้ คือทางเลือกหนึ่งของ “ลูกหนี้” แต่คิดยังไงก็ไม่น่าใช่ทางเลือกนะ

เพราะเขาเลือกเดินผิ ดทางจนบี บบังคับให้ตนเอง “ไม่มีทางเลือก” เป็นแบบนี้ซะมากกว่า

ทั้งที่ตัวเองนั้นสามารถเลือกไม่เป็นหนี้ได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว เราสามารถเลือกเป็นหนี้

ได้หลายประเภท เลือกวิธีก ารชำร ะหนี้ได้ เลือกให้ชีวิตมีทางเลือกได้ และ“หนี้สิน คือ มันภาระผูกพัน ในปัจจุบันที่เป็นผล

จากการกระทำของเราที่ผ่านมาในอดีต” เมื่อเราไม่อย ากมีภาระผูกพัน ก็สามารถเลือกไม่สร้างหนี้ก็ได้

หรือมันจำเป็นจริงๆ ต้องสร้างหนี้ อย่างแรกที่ต้องทำคือเรียนรู้เพื่อทำคามรู้จักห นี้นั้นๆ ซะ

เพราะเรามีโอกาส จะได้อยู่กับมันนานแน่นอน โดยปกติแล้วหนี้สิน จะถูกแบ่งเป็นหนี้ดี หนี้ไม่ดี

หนี้ดี นั่นก็คือ หนี้ที่มันทำประโยชน์ให้กับชีวิต เช่น เงิน ก.ย.ศ. ที่กู้ยืมมาให้ลูกหลาน มีการศึกษามีอนาคตที่ดี

และสาวน หนี้ไม่ดี คือ หนี้ที่สร้างเพื่อตอบสน อ งความต้องการส่วนตัว เช่น ใช้จ่ายเพื่อการบ ริโภค

หรือรูดบั ตรเครดิ ตจนลืมตัว ตอบสน องกิเล สของตัวเอง ซื้อรถโดยไม่จำเป็นที่ต้องซื้อ ตรงนี้เราสามารถเลือกได้ว่า

จะเป็นหนี้แบบใด และการพิจารณาและอ่ านสาระสำคัญของสัญญ า หรือสินเชื่ อโดยละเอียด ถี่ถ้วนนั้น ก็ช่วยให้เรา

มีทางเลือกได้อีกทั้งเลือกแหล่ งเงินกู้ ที่น่าเชื่อถือ เลือกอัตร าด อกเบี้ ยที่เหมาะสม เลือกค่างว ดที่เหมาะกับเรา

ฉะนั้น คนที่มีความพร้อมในการสร้างหนี้ จะพิจารณารายละเอียดพวกนี้ เพื่อเลือกหนี้ที่เหมาะสมให้กับตัวเอง

เพราะทุก อย่างถูกไตร่ตรองตั้งแต่แรกอยู่แล้ว สำหรับคนที่ปัจจุบัน เป็นหนี้แล้ว จ่ายไม่ไหว การปรับโครงสร้าง

ก็เป็นอีกวิธีที่ สามารถเลือกทำได้ เพื่อลดภาระด อ กเบี้ยได้ และยังหมายรวมไปถึง การพูดคุยเพื่อประนอมหนี้

แต่ก็ควรหาสาเหตุด้วย เพราะอะไรจึงจ่ายไม่ไหว คุณเห็นไหมล่ะว่า ชีวิตเรามีทางเลือกให้เรียนรู้ จงอยู่กับหนี้อย่างมีความสุข คุณก็ทำได้

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …