Home ข้อคิด ก ร ร ม ของคนไม่รู้จักพอ ที่ทิ้งครอบครัว นอกใจแฟน

ก ร ร ม ของคนไม่รู้จักพอ ที่ทิ้งครอบครัว นอกใจแฟน

0 second read
0

1. ไม่มีเกียร ชื่อ เสียง หรือการยอมรับใดๆ คนที่นอกใจ เลือกคบชู้ แม้ชีวิตทั่วไปจะดูดีสวยงามขนาดไหนนะ

แต่ข้างในจริงๆ ก็ไร้ซึ่งการยอมรับ จากคนอื่น มีแต่คนนินท า ต่อหน้าแม้ทำดีแต่ลับหลังเจอแต่คนพูดให้ร้ ายอยู่เรื่อยไป

ไม่สามารถทำงาน ที่มีเกียรติได้เพราะ ไม่เจริญ เพราะมีแต่เรื่องเสี ยๆหายๆ

2. ก็ตอนยังมีชีวิต ก รรมที่ได้กระทำ จะทำให้ ต้องจากคนที่รักมีคนรักก็มักถูกคนอื่น ชิงไปไป

รักใครเขาได้ไม่นาน ก็ต้องจากกันไปตลอด ต้องช้ำใจ เสี ยใจ อยู่เรื่อยไป

3. ป่ วยง่าย โ ร คเยอะ คนที่มักแย่ ง ผั ว แ ย่ ง เ มี ยเขามา อีกหนึ่งผลก รรมที่ไม่น่าเชื่อ ก็คือเรื่องโ ร ค ภั ย

ที่เกี่ยวกับโ ร ค ลับ ๆ อันเกี่ยวกับ อ วั ย ว ะ เ พ ศ แทบทุกคน จากผลก รรมนี้ ต่างกันแค่มากหรือน้อยเท่านั้น

4. ชีวิตตกตํ่า ทำคุณคนไม่ขึ้น พบเจอแต่คนที่ไม่จริงใจ คนที่เอาเปรียบ อยู่รอบข้าง

5. บุตร บริวาร คนใต้ปกครอง ไม่เชื่อฟัง เมื่อไรที่มีลูก ลูกก็จะไม่เชื่อฟังคุณ ได้ ลูกเ ว รลูกก รรมที่นำแต่ความทุกข์ใจมาให้

6. ชีวิตนั้นจะไร้บุญ วาสหนาใหญ่ มาขั ดขวางก่อนต ๅ ย ชั่ วระยะหนึ่งจะนึกถึงแต่ก รรมชั่ ว

ที่ทำการนอกใจไว้ จากความเป็นคนไปก็มีแต่ ต ก น ร ก ตามผลก รรมที่ ได้กระทำไว้ยิ่งคน

ที่เรากระทำผิ ดด้วย เป็นคนที่ดีมาก มีศิลธรรม บ าปครั้งนี้ก็จะยิ่งหนา แล ะย าวนานมากขึ้นไป

แม้ร้อยปีพันปี ก็อาจจะยังไม่ได้กลับมาเป็นคนอีกครั้ง หากเกิดเป็นคนใหม่ ก็เป็นคนผิ ดเพ ศ ต ร ะ กูล ตํ่ า

7.เมื่อเป็นคน ลักกินข โม ย กิน นานวันไปจิตใจก็เปลี่ยนไป จากที่เคยกล้าหาญมั่นใจ แน่วแน่

กลับกลายเป็นเสื่ อ ม ลงเป็นคน ระแวง หัวเสี ยง่ายกังวลไปทุกเรื่อง

กลั วคนจะทำร้ าย กลั วต่างๆนานๆ แม้มีเงินทองมาก ใส่ เครื่องประดับดี ๆ แต่หัวใจกลับโท ร ม

ขอขอบคุณ แบ่ งปั น สาระ

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …