Home ข้อคิด การบริหารเงิน 2 ทางเข้า 5 ทางออก ที่จำเป็นกับการดำเนินชีวิตเรา

การบริหารเงิน 2 ทางเข้า 5 ทางออก ที่จำเป็นกับการดำเนินชีวิตเรา

3 second read
0

มันคืออะไรน่ะหรอ มันก็คือ แนวคิดของการบริหารจัดการ เรื่องเงินให้เป็นระบบไงล่ะ

ทำให้คุณมีเงินเหลือ พอใช้ จากนี้มาดูกันว่า 2 ทางเข้า คืออะไร 5 ทางออกคืออะไร

ทางเข้าที่หนึ่ง รายรับ

เกิ ดจากการทำงาน ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไร จะต้องมีร ายได้หลัก

นับว่าเป็นเงินที่เข้าประจำสม่ำเสมออยู่แล้ว เงินส่วนนี้จะถือว่า เป็นส่วนสำคัญ

ที่จะต้องมีการบริหาร และต้องรักษาแหล่ง ที่มาของเงินให้ดีๆ ก็คือ เมื่อ

ทำงานก็ต้องเก าะตำแหน่งให้แน่น หากมันดี และทำให้คุณมีร ายได้มากขึ้นเรื่อยๆ

ทางเข้าที่สอง ร ายได้เสริม

ยุคนี้พูดเลยว่า ควรหาอาชีพเสริ มทำอะไรก็ได้ที่สุจ ริต ลงทุ นได้แต่มีผลตอบแทน

จะลงแ รง ลงเงินได้เสมอ ขอให้มีแหล่ งเงินเข้า เช่น บางคนเป็นนักบัญชี

ทำงานบริษั ท แต่ก็รับงานฟ รีแ ล นซ์ เช่น รับดูแลบัญ ชีให้บริษั ทอื่นๆ

หรือ แม้แต่สอนพิเศ ษด้านบัญ ชีอะไรก็ได้ ที่คิดว่าทำได้ สนุก ชอบ

แล้วคิดว่ามีความสามารถ ก็ทำไปเถอะ เป็นทางเข้าทางที่ 2 ของเงิ นได้

และส่วน 5 ทางออก ก็คือรายจ่ายหลักๆ ที่คนเรา ควรจ่ายกันอยู่ นั่นคือ

-ค่าสาธ ารณูปโภคเช่น ค่าน้ำ ค่าบ้าน อื่นๆ มากมาย

-ค่าใช้จ่าย ครอบครัว

-ค่าใช้จ่าย ส่วนตัว

-ห นี้สิ น

-การออม

5 รายจ่ายหลักๆ ที่ทุกคนต้องจ่าย สำหรับข้อที่ 5 การออมเงินนั้น

มันจะกลับมาเป็นรายรับ เพื่อเป็นทางเข้าที่ 2 หรือที่ 3 ก็ได้ในอนาคตของเรา

จากนี้ไปเราก็มาดู ลำดับความสำคั ญที่เรียง ไว้ว่า

อันดับแรก สำคัญมาก เพราะไม่มีข้อหนึ่งคุณ ไม่มีที่อยู่ ไม่มีน้ำ ไม่มีไ ฟ

เพราะงั้น ค่าใช้จ่ ายนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายหลักๆ ที่ต้องจ่าย

อันดับที่สอง คนที่มีภาระครอบครัว ก็ต้องมาก่อนตัวเองเสมอ

เช่น ให้เ งินลูก ค่าเรียน ให้เงินพ่อแม่ เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ

อันดับที่สาม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว กำหนดได้ว่าจะฟุ่ มเฟื อยหรือประหยัด

ในแต่ละวัน นั่นเพราะเงินส่วนนี้ จะเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะกลายเป็นคนมีห นี้

หรือไม่มีห นี้กันแน่ จากการใช้จ่ายส่วนตัว มันจะบอกได้

อันดับที่สี่ ภาระห นี้สิน มีหนี้ต้องจ่าย แต่จะจ่ายมากจ่ายน้อยมันก็อีกเรื่อง

และเราต้องมาดูหลายๆ เหตุผลว่า จะบริหารยังไงดี

อันดับที่ห้า การออม คือเงินที่เหลือจากข้อ 1ถึง 4 จะถูกนำมาเก็บไว้

ที่ข้อนี้ เพราะก็จะมีวิธีการหลากหลาย ในการออมอยู่ ก็เลือกเอาที่เหมาะกับเรา

ต้องจัดให้เป็นรายจ่าย ที่ต้องจ่ายทุกเดือน จะมากหรือน้อยก็ต้องมีเหลือให้ถึงข้อ 5 เสมอ

เพราะเมื่อไหร่ ที่คุณไม่มีร ายได้จากสองทางที่กล่าวมานี้ ข้อนี้จะกลับไปเป็นรายรับ

ให้คุณได้ชั่ ว คร าว หรืออาจทั้งชีวิต โดยเฉพาะคนที่ชร า ไม่มีแร งทำงาน

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …