Home ข้อคิด การขยันที่ไม่ถูก ทำงานหนักแค่ไหน ก็ยังไม่ก้าวหน้า

การขยันที่ไม่ถูก ทำงานหนักแค่ไหน ก็ยังไม่ก้าวหน้า

0 second read
0

ผู้ใหญ่สั่งสอนเราตั้งแต่เรายังเล็กๆ ให้ขยันเรียน พอโตขึ้นอนาคตที่สดใส คนหลายคนขยันทำงาน

แต่เงินเดือนไม่ขึ้น ทุ่มเททำงาน เจ้านายยังไม่รัก ขยันทำงานหนัก แต่ทำไมยังไม่รวย

คือ อย่าขยันทำงานหนักอย่างเดียว ต้องทำงานให้ฉลาดด้วย แล้วแบบไหนที่เป็น กับดั ก ความขยัน ที่เราควรเข้าใจ

1. คือขยันทำ แต่สิ่งที่ตัวเอง ไม่ได้รัก

และการทำงานที่ไม่ได้รักเนี่ย จะทำให้เราได้โบนั สทุกวัน คือความทุ กข์’ หลายคนก้มหน้าทำงานหนัก

ในงานที่พวกเขาไม่ได้รัก การทำในสิ่งที่รัก กับทำในสิ่งที่ไม่ได้รัก คิดว่าแบบไหนผลงานจะออกมามีคุณภาพมากกว่าล่ะ

จงมีฉันทะ จงทำในสิ่งใจรัก ใจที่รักอันเกิดจากความศรัทธา เชื่อมั่นต่อสิ่งที่ทำ

ขอเพียงขยันในสิ่งที่ตนเองรัก สิ่งที่เชื่อ มันคือ จุดเริ่มต้นของความร่ำร วย

2. คือขยัน เพื่อข ายเวลาแล กเงิน

เวลาเป็นสิ่งที่มีอยู่อย่างจำกั ด หากขยันทำงานเพื่อข ายเวลาแลกเงิน คุณจะไม่รวย

หากเลือกขยันเพื่อข าย เวลา 8 ชั่ วโมงต่อวัน ให้กับนายจ้าง คุณจะไม่ทีทางได้พบกับอิสรภาพทางการเงิน

และอิสรภาพทางเวลา คนรวยต้องการความมั่งคั่ง นั่นเพราะว่าพวกเขาคิดว่าเวลาเป็นทรัพย ากรที่มีจำกั ด

ฉะนั้น พวกเขาเลือกขยัน ที่จะรับเงิ นตามผลของงาน โลกระบบทุ นนิยมจ่ ายเงินตามอัตร าความสามารถ

ในการตอบโจทย์ชีวิตของผู้อื่นต่างหาก จำไว้ให้ได้ ยิ่งตอบโจทย์ชีวิตของผู้อื่นได้ตรงใจแค่ไหน

เขาก็ยิ่งพร้อมจะจ่ ายเงินให้คุณมากเท่านั้น

3. คือขยันให้กับ ความสำเร็จคนอื่น

คนที่ประสบความสำเร็จทุกคน จะมีฝัน มีเป้าหมายของตน ความขยันเป็นเรื่องที่ดีนะ แต่มีความขยันอีกแบบที่เหมือนจะดี

แต่กลับเป็นสิ่งที่คอยขวางไม่ให้รวยคือ ‘ความขยันในการสร้างฝันให้คนอื่น’ คือคนที่ต้องทำงานให้กับคนที่มีเป้าหมาย

และถ้าคุณยังหาฝันของตัวเองไม่ได้ ไม่รู้ว่าจะวางอนาคตยังไง จะมีคนจ้างคุณไปทำให้ฝันของเขาเป็นจริง

จงถามใจว่า ตอนนี้คุณขยันเพื่อฝันของตัวเอง หรือคุณทำเพื่อฝันของคนอื่น

4. คือการขยันแบบ เอาหัวพุ่ งช น

แม้คุณจะมีความขยันที่เต็มเปี่ยม ด้วยความฝัน ความรัก และประสิทธิภาพ ก็ยังย ากจะเป็นเศรษฐีได้นะ

ถ้าคุณยังขยันอย่างผิ ดๆ อยู่ คือ ‘การขยันอย่างตะบี้ตะบัน ไม่สร้างสรรค์’ วิมังสา การทบทวนตัวเอง

ทบทวนในสิ่งที่ได้คิด สิ่งที่ได้ทำผ่านมา ว่าเกิดผลดีหรือไม่ อย่างไร ทั้งที่เป็นเรื่องส่วนตัว

และเป็นเรื่องที่ทำร่วมทำกับผู้อื่น เพื่อปรับปรุงปรับแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นไปไงล่ะ

5. คือขยันเน้นเชิ งปริม าณ

นั่นคือ ขยันทำให้ได้มากที่สุด ขยันโดยไม่สนใจว่างานที่ออกมามีคุณภาพมั้ย

คนที่เขาเป็น เศรษฐี จะใช้เวลาทำงานมากเท่าที่ ‘ควร’ นั่น คืองานไหนสำคัญ งานไหนใหญ่

เขาจะใช้เวลาอย่างเต็มที่ ยิ่งกว่างานอื่น ๆ และเน้นการสร้างผลลัพธ์ที่ดีด้วย

มากกว่าการใช้เวลาให้มาก เราจงอย่าขยันเน้นจำนวน จงเน้นขยันเชิ งคุณภาพ

ขอขอบคุณ WealthGuru

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …